Marcelová

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2099/ 47.764 18.302 JOSM

Adresné body bez súradníc (10)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lesná (37.46)
Šrobárovská (28.59)
Lipový rad (13.49)
Školská (11.58)
Nová (9.57)
Poštová (7.48)
Agátová (6.94)
Perješ (6.27)
Radvanská cesta (6.22)
Tabaková (6.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta na Vŕšku => Cesta na vŕšku
Nám. Slobody => Námestie slobody
Námestie Slobody => Námestie slobody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Slobody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152522119
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152521738
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152519176
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w1251275430
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518282
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518287
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518192
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152520244
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152519791
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518250
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152520779
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518371
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152521058
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152521407
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152520556
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152520293
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152521156
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152520396
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n11631680077
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n11631680078
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152519316
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152519797
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518243
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152521316
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w152518134

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora