Imeľ

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (4.33)
Vŕšky (3.51)
Obchodná (3.47)
Krajná (2.50)
Hurbanovská (2.27)
Cintorínska (2.23)
Bohatská (2.22)
Športová (2.07)
Jabloňová (2.07)
Námestie J. Blaskovicsa (1.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Malá Okružná => Malá okružná
Nám. J. Blaskovicsa => Námestie J. Blaskovicsa
Studená Dolina => Studená dolina
Vršky => Vŕšky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Detvická

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kostolná
Studená Dolina
Vršky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069557
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069470
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068785
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068575
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w1248921908
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068510
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069417
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069413
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069436
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069462
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069250
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068438
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069221
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068760
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069475
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w1248913235
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068554
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068568
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068877
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068506
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069089
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069280
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069531
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069404
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068631
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069471
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068740
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069565
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069295
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069293
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069573
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068370
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068815
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069569
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068660
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069057
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069369
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w1248918428
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069329
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069357
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069258
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069349
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069530
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069533
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068375
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069286
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068918
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267068513
Studená Dolina (osm), Studená dolina (minv) w267069493
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267069314
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068608
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267069447
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267069032
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068403
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068518
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w1248918433
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w1248919981
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w1248918429
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068979
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068750
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267068464
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267069463
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w267069555
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w1248919871

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora