Hurbanovo

Nitriansky/Komárno

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1033)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novozámocká (17.28)
Pribetská (11.36)
Zlatá (10.65)
Komárňanská (8.07)
Záhradnícka (6.57)
Výskumnícka (6.08)
Nový Diel (5.62)
Dolnopeterská (5.36)
Športová (5.27)
Chotínska (5.12)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
28.októbra => 28. októbra
8.mája => 8. mája
Novozámocka => Novozámocká
Nám. Dr. M. Thege Konkolyho => Námestie Dr. M. Thege Konkolyho
Pavlov Dvor => Pavlov dvor
Piesková Osada => Piesková osada
Čsl. Armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n54604340 w1108931260 n10812780106 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w57969648 n583268731 n10142862767 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gamota

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jánošíkova
Nový diel
Pavlov Dvor
Vék
Zelený Háj
Čsl. Armády
Šaradská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459024
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467534
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886543
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467536
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886354
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467542
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886604
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467545
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467468
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467539
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467471
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467546
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467537
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467463
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467587
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467589
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467591
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467541
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467593
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467544
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886453
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467533
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886403
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467530
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459017
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459018
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459021
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52458992
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459070
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459020
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459023
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467485
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459033
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467458
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467481
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467474
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467487
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459036
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467490
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459026
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467491
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459010
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467489
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w57886215
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52459034
Nový diel (osm), Nový Diel (minv) w52467595

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora