Svätý Peter

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (23)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2108/ 47.838 18.255 JOSM
2117/ 47.838 18.254 JOSM
2118/ 47.838 18.254 JOSM
2247/ 47.839 18.253 JOSM
2547/ 47.839 18.254 JOSM
2548/ 47.839 18.253 JOSM
Hlavná 367/103 47.839 18.253 JOSM
Hlavná 369/105 47.839 18.253 JOSM
Hlavná 371/107 47.839 18.253 JOSM
Marcelovská cesta 395/24 47.838 18.256 JOSM
Marcelovská cesta 394/22 47.838 18.256 JOSM
Marcelovská cesta 392/20 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 390/18 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 388/16 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 386/14 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 378/6 47.839 18.254 JOSM
Marcelovská cesta 382/10 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 380/8 47.839 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 396/26 47.837 18.256 JOSM
Marcelovská cesta 376/4 47.839 18.254 JOSM
Marcelovská cesta 374/2 47.839 18.254 JOSM
Marcelovská cesta 384/12 47.838 18.255 JOSM
Marcelovská cesta 397/28 47.832 18.262 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Marcelovská cesta (13.99)
Školská (5.75)
Dolná (3.54)
Široká (3.19)
Dulovská cesta (3.09)
Severná (3.03)
J. Kossányiho (2.91)
Malá (2.79)
Hlavná (2.78)
Nová (2.70)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Tulipánová Ulica => Tulipánová
Ulica J. Kossányiho => J. Kossányiho
Ulica Zichyho => Zichyho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dulovce
Kolož

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora