Dedina Mládeže

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (2.55)
Fučíkova (2.19)
Kpt. Nálepku (1.83)
Brigádnicka (1.82)
Makarenkova (1.79)
Mičurinova (1.65)
Jilemnického (1.37)
Námestie 4. apríla (1.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Mičurínova => Mičurinova
Nám. 4.apríla => Námestie 4. apríla

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mičurínova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306500
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306550
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306530
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306513
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w71635586
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306459
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306537
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w71635614
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306547
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306549
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306470
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306510
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306484
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306488
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306524
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w71635635
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306522
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306541
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306519
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306450
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306538
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306471
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306551
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306505
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306507
Mičurínova (osm), Mičurinova (minv) w328306502

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora