Komárno

Nitriansky/Komárno

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (305)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Darányiho (25.92)
Slnečná (24.11)
Dolná (19.78)
Hlavná (14.17)
Okružná cesta (9.06)
Platanová alej (7.85)
Záhradkárov (6.74)
Práce (6.27)
Súbežná (6.23)
Priateľstva (6.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ul. => Agátová
Apálska ul. => Apálska
Baštová ul. => Baštová
Bažantia ul. => Bažantia
Bernolákova ul. => Bernolákova
Beöthyho ul. => Beöthyho
Bottova ul. => Bottova
Bočná ul. => Bočná
Bubnová ul. => Bubnová
Csokonaiho ul. => Csokonaiho
Damjanichova ul. => Damjanichova
Darányiho ul. => Darányiho
Dlhá ul. => Dlhá
Dolná ul. => Dolná
Druhá Priečna ul. => Druhá Priečna
Družstevná ul. => Družstevná
Dunajská ul. => Dunajská
Dunajský Rad => Dunajský rad
Dvorská ul. => Dvorská
Eötvösova ul. => Eötvösova
Fialková ul. => Fialková
Gazdovská ul. => Gazdovská
Gombaiho ul. => Gombaiho
Handlovská ul. => Handlovská
Hlavná ul. => Hlavná
Hlboká ul. => Hlboká
Hradná ul. => Hradná
Hrnčiarska ul. => Hrnčiarska
Hrušková ul. => Hrušková
Hríbová ul. => Hríbová
Hviezdna ul. => Hviezdna
Hviezdoslavova ul. => Hviezdoslavova
Jarabinková ul. => Jarabinková
Javorová ul. => Javorová
Jazerná ul. => Jazerná
Jazmínová ul. => Jazmínová
Jókaiho ul. => Jókaiho
K. Harmoša => K. Harmosa
Kapitánova ul. => Kapitánova
Klinčeková ul. => Klinčeková
Klobučnícka ul. => Klobučnícka
Komenského ul. => Komenského
Komárňanská ul. => Komárňanská
Konvalinková ul. => Konvalinková
Kostolná ul. => Kostolná
Kováčska ul. => Kováčska
Košická ul. => Košická
Krivá ul. => Krivá
Krymská ul. => Krymská
Krátka ul. => Krátka
Krížna ul. => Krížna
Kvetná ul. => Kvetná
Kúpeľná ul. => Kúpeľná
Lehárova ul. => Lehárova
Lesná ul. => Lesná
Letná ul. => Letná
Levanduľová ul. => Levanduľová
Lipová ul. => Lipová
Listová ul. => Listová
Lodná ul. => Lodná
Lúčová ul. => Lúčová
Majstrovská ul. => Majstrovská
Malá Jarková ul. => Malá Jarková
Mederčská ul. => Mederčská
Mesačná ul. => Mesačná
Meštianska ul. => Meštianska
Murgašova ul. => Murgašova
Muškátová ul. => Muškátová
Narcisová ul. => Narcisová
Nezábudková ul. => Nezábudková
Nitrianska ul. => Nitrianska
Nová ul. => Nová
Nám. Kossutha => Námestie Kossutha
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. gen. Klapku => Námestie gen. Klapku
Nám. sv. Rozálie => Námestie sv. Rozálie
Obchodná ul. => Obchodná
Orgovánová ul. => Orgovánová
Palatínova ul. => Palatínova
Parná ul. => Parná
Petőfiho ul. => Petöfiho
Plynárenská ul. => Plynárenská
Podzáhradná ul. => Podzáhradná
Pokojná ul. => Pokojná
Potočná ul. => Potočná
Považská ul. => Považská
Poľovnícka ul. => Poľovnícka
Požiarnická ul. => Požiarnická
Priemyselná ul. => Priemyselná
Prievidzská ul. => Prievidzská
Prowazekova ul. => Prowazekova
Prvá priečna ul. => Prvá priečna
Prvá ul. => Prvá
Pávia ul. => Pávia
Robotnícka ul. => Robotnícka
Rovná ul. => Rovná
Rozmarínová ul. => Rozmarínová
Rožná ul. => Rožná
Ružová ul. => Ružová
Rybárska ul. => Rybárska
Rákócziho ul. => Rákócziho
Selyeho ul. => Selyeho
Skalná ul. => Skalná
Slnečnicová ul. => Slnečnicová
Slnečná ul. => Slnečná
Slnečné nám. => Slnečné námestie
Smrečinová ul. => Smrečinová
Snežienková ul. => Snežienková
Staničná ul. => Staničná
Stredná ul. => Stredná
Strážna ul. => Strážna
Svätojánska ul. => Svätojánska
Svätoondrejská ul. => Svätoondrejská
Súbežná ul. => Súbežná
Sústružnícka ul. => Sústružnícka
Tabaková ul. => Tabaková
Tajovského ul. => Tajovského
Tesárska ul. => Tesárska
Tichá ul. => Tichá
Topoľová ul. => Topoľová
Topoľčianska ul. => Topoľčianska
Trstinová ul. => Trstinová
Tržničné nám. => Tržničné námestie
Tulipánová ul. => Tulipánová
Ul. 29. augusta => 29. augusta
Ul. B. Němcovej => B. Němcovej
Ul. E. B. Lukáča => E. B. Lukáča
Ul. G. Czuczora => G. Czuczora
Ul. Gy. Alapyho => Gy. Alapyho
Ul. Gy. Berecza => Gy. Berecza
Ul. I. Kultsára => I. Kultsára
Ul. I. Madácha => I. Madácha
Ul. J. Baranyaiho => J. Baranyaiho
Ul. J. Husa => J. Husa
Ul. J. Péczeliho => J. Péczeliho
Ul. J. Szinnyeiho => J. Szinnyeiho
Ul. J. Tubu => J. Tubu
Ul. K. Harmosa => K. Harmosa
Ul. K. Nagya => K. Nagya
Ul. K. Thalyho => K. Thalyho
Ul. Komáromi Kacza => Komáromi Kacza
Ul. M. Csáka => M. Csáka
Ul. M. Staudta => M. Staudta
Ul. M. Urbana => M. Urbana
Ul. Mateja Bela => Mateja Bela
Ul. Móra Krausza => Móra Krausza
Ul. R. Seressa => R. Seressa
Ul. S. Takátsa => S. Takátsa
Ul. Tolstého => Tolstého
Ul. biskupa Királya => Biskupa Királya
Ul. budovateľská => Budovateľská
Ul. františkánov => Františkánov
Ul. gen. Klapku => Gen. Klapku
Ul. holubárov => Holubárov
Ul. mieru => Mieru
Ul. mládeže => Mládeže
Ul. odborárov => Odborárov
Ul. pohraničná => Pohraničná
Ul. pri Panoráme => Pri panoráme
Ul. pri železnici => Pri železnici
Ul. priateľstva => Priateľstva
Ul. práce => Práce
Ul. roľníckej školy => Roľníckej školy
Ul. slobody => Slobody
Ul. stavbárov => Stavbárov
Ul. vtáčej záhrady => Vtáčej záhrady
Ul. vážskeho brehu => Vážskeho brehu
Ul. víťazstva => Víťazstva
Ul. zlatého muža => Zlatého muža
Ul. záhradkárov => Záhradkárov
Ul. Á. Jedlika => Á. Jedlika
Ul.biskupa Királya => Biskupa Királya
Ul.roľníckej školy => Roľníckej školy
Valchovnícka ul. => Valchovnícka
Veľká jarková ul. => Veľká jarková
Vnútorná ul. => Vnútorná
Vodná ul. => Vodná
Vozová ul. => Vozová
Vrbová ul. => Vrbová
Včelárska ul. => Včelárska
Zimná ul. => Zimná
Zlievarenská ul. => Zlievarenská
Zvolenská ul. => Zvolenská
Zváračská ul. => Zváračská
Záhradnícka ul. => Záhradnícka
Zámoryho ul. => Zámoryho
Zámočnícka ul. => Zámočnícka
Úzka ul. => Úzka
Čajakova ul. => Čajakova
Česká ul. => Česká
Ľaliová ul. => Ľaliová
Šalviová ul. => Šalviová
Školská ul. => Školská
Špitálska ul. => Špitálska
Športová ul. => Športová
Štúrova ul. => Štúrova
Šípková ul. => Šípková
Železničná ul. => Železničná
Župná ul. => Župná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58171093 w58171646 w58172227 w58173305 w58174803 w58176041 w58176134 w58177001 n192518705 w289912248 n293611075 n293613624 w355355763 w542724304 w571422692 w571422695 w571422696 w571422697 w571422703 w639120961 w688520160 n727343251 n727343275 n727371060 n727371079 w729722944 n850515277 w855184110 w855184111 w855184113 w855184114 w855184115 w855184116 w855184117 n2458766305 n2459849990 n4231678290 n5493710052 n5493710053 n5493710054 n5493710055 n5493710056 n5493710057 n5493710058 n5493710059 n5493710060 n5493710061 n5493710062 n5493710063 n5493710064 n5493710065 n5493710066 n5493710067 n5493710068 n5493710069 n5493710070 n5493710071 n5493710072 n5493710073 n5493710074 n5493710075 n5493710076 n5493710077 n5493710078 n5493710079 n5493710080 n5493710081 n5493710082 n5493710083 n5493710084 n5493710085 n5493710086 n5493710087 n5493710088 n5493710089 n5493710090 n5493710093 n5493710094 n5493710095 n5493710097 n5493710098 n5493710099 n5493710100 n5493710101 n5493710102 n5493710103 n5493710104 n5493710105 n5493710106 n5493710108 n5493710109 n5493710110 n5493710111 n5493710112 n5493710113 n5493710114 n5493710115 n5493710116 n5493710117 n5493710118 n5493710120 n5493710222 n5493710223 n5493710224 n5493710225 n5493710226 n5493710227 n5493710229 n5493710230 n5493710231 n5493710232 n5493710233 n5493710235 n5493710236 n5493710237 n5493710239 n5493710240 n5493710241 n5493710245 n5493710251 n5493710264 n5493710265 n5493710266 n5493710270 n5493710271 n5493710272 n5493710273 n5972490515 n7928385163 n7963129878 n7963129879 n7963129880 n7963129881 n7963129882 n7963129883 n7963129884 n7963829181 n7963829183 n7963829184 n7963851985 n7963851986 n7963851989 n7963851991 n7963851996 n7964433610 n7964433611 n7964433612 n7964433614 n7964433615 n7964433617 n7964433618 n7964433619 n7964969912 n9755759579 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r13809463 w58174206 w58174861 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri panoráme

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbetin most
Biskupa Király
Boženy Němcovej
dm
Dunajský Rad
Emila Boleslava Lukáča
Erzsébet híd
Eötvösa
Generála Klapku
Jozefa Szinnyeiho
Józsefa Baranyaiho
Karola Harmosa
Komárňanská cesta
Kálmána Thalyho
Landor-Hajláš
Michala Staudta
Mila Urbana
Monostori híd
Most Monoštor
Novozámocká
Námestie Milana Rastislava Štefánika
Petőfiho
Pri Panoráme
Rákocziho
Veľká Jarková
Vŕbová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Beöthyho (osm), Námestie sv. Rozálie (minv) n8018303033
Biskupa Király (osm), Biskupa Királya (minv) w58177268
Biskupa Király (osm), Biskupa Királya (minv) w58173457
Darányiho (osm), Kolož (minv) n8018354304
Darányiho (osm), Jazerná (minv) n8018354306
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354014
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354015
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354016
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354017
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354018
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354021
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354020
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354013
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353992
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354002
Dunajský Rad (osm), Pevnostný rad (minv) n8018354002
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354019
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354005
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354012
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354010
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353993
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353994
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353995
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353996
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353997
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353998
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353999
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354000
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354001
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354003
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354004
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354006
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354007
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354008
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354009
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018354011
Dunajský Rad (osm), Vážskeho brehu (minv) n8018354005
Dunajský Rad (osm), Dunajský rad (minv) n8018353991
Františkánov (osm), Hlavná (minv) w377972744
Františkánov (osm), Hlavná (minv) w377972534
Hlavná (osm), Františkánov (minv) w58172727
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058168
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058265
Hlavná (osm), Podzáhradná (minv) w58173933
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058264
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058223
Hlavná (osm), Nová (minv) n8018354291
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058191
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058295
Hlavná (osm), K. Thalyho (minv) w155058288
Hlavná (osm), Františkánov (minv) w155058219
Jazerná (osm), Darányiho (minv) n8018302146
Jazmínová (osm), Slnečná (minv) n8018353863
Jazmínová (osm), Slnečná (minv) n8018353861
Jókaiho (osm), Podzáhradná (minv) w58171481
Jókaiho (osm), Vnútorná (minv) n8018302249
Jókaiho (osm), Podzáhradná (minv) w58173424
Jókaiho (osm), Vnútorná (minv) w58172292
Jókaiho (osm), Podzáhradná (minv) n8018302223
Jókaiho (osm), Vážskeho brehu (minv) w58171079
Jókaiho (osm), Stredná (minv) w58171481
Jókaiho (osm), Tulipánová (minv) w58171481
Jókaiho (osm), Hlavná (minv) w238015184
K. Harmosa (osm), Slnečná (minv) n8018353831
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) n8018300469
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972760
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972649
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972511
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972757
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972508
K. Thalyho (osm), Tulipánová (minv) w355355453
K. Thalyho (osm), Hlavná (minv) w377972503
Kolož (osm), Darányiho (minv) n8018333743
Košická (osm), Móra Krausza (minv) w58174195
Krížna (osm), Zámoryho (minv) n8018353904
Letná (osm), Školská (minv) w58170101
Lúčová (osm), Včelárska (minv) w341036939
Mesačná (osm), Včelárska (minv) w729722883
Móra Krausza (osm), Košická (minv) n8018353871
Nová (osm), Hlavná (minv) w58174126
Námestie gen. Klapku (osm), Vážskeho brehu (minv) w58699164
Námestie sv. Rozálie (osm), Slnečnicová (minv) w340745248
Obchodná (osm), Staničná (minv) n8018354146
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n8018302584
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1197604199
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58171638
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58174878
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58170792
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n8018302586
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52774280
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58176186
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n8018302600
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58173998
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789433033
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58173626
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n8018302585
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789433040
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w375587412
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789433051
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n8018302592
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w724561121
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789450063
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789450059
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789450069
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1197604200
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58174815
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3789450067
Pevnostný rad (osm), Dunajský rad (minv) w58176023
Pevnostný rad (osm), Námestie gen. Klapku (minv) w58175162
Pevnostný rad (osm), Vážskeho brehu (minv) w58171002
Podzáhradná (osm), Jókaiho (minv) n8018354083
Podzáhradná (osm), Stredná (minv) n8018354111
Podzáhradná (osm), Tulipánová (minv) n8018354111
Podzáhradná (osm), Jókaiho (minv) n8018354111
Podzáhradná (osm), Jókaiho (minv) n8018354101
Podzáhradná (osm), Jókaiho (minv) n8018354081
Podzáhradná (osm), Hlavná (minv) n8018354077
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58176451
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170948
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58174254
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170707
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58176217
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58171206
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58169984
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58173533
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170406
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58175920
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58172163
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58173357
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58174375
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58173591
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58171616
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58174383
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170048
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170520
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58172884
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58174949
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58173716
Pri Panoráme (osm), Pri panoráme (minv) w58170765
Pri železnici (osm), Zámoryho (minv) w155058174
Prvá (osm), Záhradkárov (minv) w155058244
Práce (osm), Vadaš (minv) w58170437
Slnečnicová (osm), Námestie sv. Rozálie (minv) n8018333474
Slnečná (osm), Jazmínová (minv) w345632312
Slnečná (osm), Jazmínová (minv) w729722924
Slnečná (osm), K. Harmosa (minv) w345632124
Staničná (osm), Obchodná (minv) n3789450134
Stredná (osm), Podzáhradná (minv) w155058376
Stredná (osm), Jókaiho (minv) w155058376
Stredná (osm), Tulipánová (minv) w155058374
Stredná (osm), Tulipánová (minv) w155058376
Súbežná (osm), Záhradkárov (minv) w860345686
Trstinová (osm), Vtáčej záhrady (minv) w729722903
Tržničné námestie (osm), Eötvösova (minv) n8078837240
Tulipánová (osm), Stredná (minv) w58175713
Tulipánová (osm), Stredná (minv) w58171336
Tulipánová (osm), Jókaiho (minv) w58175713
Tulipánová (osm), K. Thalyho (minv) w58173752
Tulipánová (osm), Podzáhradná (minv) w58175713
Vadaš (osm), Práce (minv) n8018353959
Vnútorná (osm), Jókaiho (minv) n8018354436
Vnútorná (osm), Jókaiho (minv) n8018354435
Vnútorná (osm), Jókaiho (minv) n8018354438
Vtáčej záhrady (osm), Trstinová (minv) n8018353812
Vážskeho brehu (osm), Dunajský rad (minv) n8018293682
Vážskeho brehu (osm), Jókaiho (minv) w58171708
Vážskeho brehu (osm), Pevnostný rad (minv) n8018293680
Vážskeho brehu (osm), Námestie gen. Klapku (minv) w58171245
Včelárska (osm), Mesačná (minv) n8018353842
Včelárska (osm), Lúčová (minv) n8018353847
Záhradkárov (osm), Prvá (minv) w58174159
Záhradkárov (osm), Súbežná (minv) w58170889
Zámoryho (osm), Pri železnici (minv) w377972741
Zámoryho (osm), Krížna (minv) w377972616
Školská (osm), Park pri Pevnosti - Anglia (minv) n8018354044
Školská (osm), Nitrianska (minv) n8018354043
Školská (osm), Letná (minv) n8018354042

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora