Trenčianska Turná

Trenčiansky/Trenčín

Údaje MINV

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1. mája
9 Líp
9. mája
Beckovská
Bánovská
Cintorínska
Družstevná
Hamranská
Hornomajerská
Horný Majer
Hukova
Inovecká
Javorie
Kosmatínska
Lúčna
Mládežnícka
Nivka
Obchodná
Oslobodenia
Pažiť
Pod Komárky
Podlužie
Potôčky
Rozmarínová
Samuela Timona
Sedličná
Staničná
Trenčianska
Vysoká
Za oravcom
Za záhradou
Zajarčia
Školská
Špitálky
Železničná

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora