Trenčianska Teplá

Trenčiansky/Trenčín

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Partizánska (21.50)
Š. Straku (15.13)
Teplická (12.89)
Ľ. Podjavorinskej (9.23)
Vážska (9.07)
Revolučná (6.99)
A. Hlinku (6.63)
Ľ. Štúra (5.22)
M. R. Štefánika (4.48)
M. Rázusa (4.33)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w320203133 w320203197 w320203216 w320204870 w390306337 w690376112 w960640987 w1084218930 w1157389226 w1166090356 n10761048921 n10761048922 n10767221521 n10824309645 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w230262622 w298058980 w298058981 w320203097 w320203165 w320203183 w320203187 w320203199 w320203205 w320203208 w320203209 w320203214 w320203219 w320203225 w320203230 w320203247 w320203286 w320203316 w320203363 w320203376 w320203402 w320203413 w320203469 w320203475 w320203536 w320203537 w320203584 w320203589 w320203608 w320203630 w320203639 w320203664 w320203676 w320203694 w320203765 w320203798 w320203846 w320203861 w320203871 w320203881 w320203892 w320204018 w320204031 w320204047 w320204135 w320204149 w320204182 w320204199 w320204200 w320204206 w320204224 w320204254 w320204255 w320204327 w320204344 w320204351 w320204368 w320204373 w320204374 w320204392 w320204401 w320204403 w320204452 w320204471 w320204497 w320204511 w320204512 w320204526 w320204530 w320204578 w320204588 w320204595 w320204599 w320204607 w320204620 w320204632 w320204637 w320204640 w320204643 w320204645 w320204646 w320204651 w320204715 w320204736 w320204744 w320204759 w320204766 w320204778 w320204782 w320204787 w320204789 w320204794 w320204801 w320204826 w320204828 w320204831 w320204837 w320204852 w320204855 w320204873 w320204874 w320204884 w320204890 w320204899 w320204905 w320204912 w320204921 w320204932 w390306287 w390306375 w1079295679 w1079311069 w1158016773 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Hlinku
Mayerová
Milana Rastislava Štefánika
Priemyselná
Revolučna
Štefana Straku

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora