Trenčín

Trenčiansky/Trenčín

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

7835/ 48.872 18.068 JOSM

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Opatovská (81.34)
Potočná (38.37)
Zlatovská (32.69)
Lipová (27.35)
Kubranská (22.11)
Nozdrkovce (20.51)
Biskupická (15.42)
Jesenského (15.41)
Kukučínova (14.69)
Kubrická (13.71)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
10.apríla => 10. apríla
17.novembra => 17. novembra
28.októbra => 28. októbra
Brigádnická => Brigádnicka
Dlhé Hony => Dlhé hony
Dolné Pažite => Dolné pažite
Hanzlikovská => Hanzlíkovská
Holubyho nám. => Holubyho námestie
J.B.Magina => J. B. Magina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
MUDr.A.Churu => MUDr. A. Churu
Mierové nám. => Mierové námestie
Na Vinohrady => Na vinohrady
Nám. SNP => Námestie SNP
Nám. Svätej Rodiny => Námestie svätej rodiny
Nám. sv. Anny => Námestie sv. Anny
Rozmarínova => Rozmarínová
Slnečné nám. => Slnečné námestie
Štúrovo nám. => Štúrovo námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r1506993 w50505017 w50506547 w50506550 w50507433 w50508155 w50535736 w51529855 w51529924 w51531755 w51531757 w58927499 w58927829 w59499851 w59500098 w59500272 w59500402 w61370637 w61370655 w61370777 w61370865 w61370902 w61371000 w61371321 w61371483 w61372062 w61372443 w61372452 w61372757 w61372786 w61372828 w61372890 w61372936 w61372983 w61375332 w61375371 w61375985 w73790462 w73791155 w73791166 w73791489 w73804372 w73804891 w79913583 w127810739 w127814030 w127976630 w156628412 w162658088 w162658090 w162658091 w183430355 w219835538 w219835544 w219835550 w265472857 w265472894 w265472940 w265472982 w270039153 w270041098 w286748001 w286748005 w299650072 n300473578 w330613958 w330613962 w364378504 w384712628 w388154578 w388154579 w459564459 w467502619 w521739311 w550856367 w561755410 w561755411 w561755412 w563734708 w563920948 w563920952 w585451150 w588873810 w591366912 w593073609 w600251258 w615483456 w615483457 w617581112 w620283712 w630516248 w660298080 w660298082 w660298084 w660298088 w681685847 w723343935 w729992208 n766398699 n810409459 n910347009 w1088259010 w1088283889 n1411680007 n1429368315 n1429368317 n1429374020 n1444658526 n1444658528 n1620323398 n3086237021 n3086237549 n3086237561 n3086237563 n3086237567 n3208929926 n3684063498 n3703315302 n3884657232 n4079640081 n4081994765 n4120694559 n4136848709 n4227137091 n4280070461 n4351418994 n4353045170 n4353121366 n4356370667 n4357773435 n4368694030 n4374584612 n4374591607 n4374591608 n4375188189 n4375864376 n4449536170 n4610161008 n4665507589 n4682166195 n4863395460 n5013652350 n5013874708 n5019323734 n5019625727 n5026254021 n5036903939 n5066383971 n5224400259 n5237665934 n5237665968 n5319143461 n5416683561 n5422399843 n5530198674 n5542573653 n5543117763 n5594651749 n5594651750 n5594651781 n5594651802 n5611618450 n5639255008 n5639255016 n5639614552 n5645815086 n5645845781 n5645878984 n5645879019 n5648211622 n5648211623 n5651274375 n5651274379 n5651274380 n5658853733 n5658941199 n5658976428 n5659290073 n5659373165 n5659385965 n5659391297 n5659414461 n5660879855 n5660879856 n5669436584 n5669439517 n5684078059 n5684281836 n5684281837 n5684281838 n5684312237 n5684351511 n5684351512 n5684351513 n5684375307 n5684621955 n5684621956 n5684621959 n5684647087 n5684679847 n5687022736 n5687652393 n5688028010 n5688028011 n5688028016 n5688028017 n5688084992 n5689708335 n5689791506 n5689873917 n5690777547 n5690784592 n5690820880 n5699242271 n5704863647 n5719702920 n5725505221 n5771682575 n5787335145 n5793765471 n5848091353 n5875954194 n5905650691 n5905650692 n5907001207 n5911103211 n6096985585 n6096985587 n6096985589 n6096985594 n6096985597 n6123434030 n6357956000 n6444720243 n7724660106 n10059652644 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w31262851 w49322209 w49322233 w49322235 w50507373 w50507588 w50507682 w50507714 w50509821 w299650076 w563370440 w569997523 w643772251 w643775163 w671237771 w748877798 w860323224 n974631039 n974631170 n987465220 n2587584865 n2742336451 n4353121367 n5013890672 n5354225505 n5354225506 n5475740722 n5508374657 n5561197613 n5658942430 n5658942434 n5658942435 n5659327676 n5687090929 n5687090930 n5690006035 n5690468692 n5690820881 n5876722388 n6041113259 n6444716830 n6796391273 n6838413361 n7511737972 n7536800606 n9132492389 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnicka
Cez ohrady
Dlhé hony
Dolné pažite
Hviezdová
I. Krasku
J. Psotného
J. Zemana
Jána Hollého
K mlyniskám
K zábraniu
Ku kyselke
Kubrická
M. Hricku
Matice slovenskej
Námestie svätej rodiny
Pavla Ondráška
Pod drienim
Pri parku
Vojtecha Zamarovského

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Braneckého
Bratialavská
Brigádnická
Dlhé Hony
Dolné Pažite
Dolné Pažitie
Gen. Goliána
Gen. Milana Rastislava Štefánika
Generála Milana Rastislava Štefánika
Generála Svobodu
Hanzlikovská
Hollého
Ivana Krasku
Ivana Olbrachta
Jana Zemana
Janka Kráľa
Jaselská
Jozefa Braneckého
Jána Psotného
Jána Zemana
K mlynisku
K Zábraniu
Ku Kyselke
Ku štvrtiam
Lúčky
Martina Hricku
Matice Slovenskej
Michala Kišša
MUDr. Alojza Churu
Márie Turkovej
Na Ostrove
Na Vinohrady
Nad tehelňnou
Námestie Svätej Rodiny
P. Jilemnického
Pod Kopánky
Pod Sokolicami
Pod čerešniami
Poľovníctvo Bicykle
Pred Poľom
Pri Parku
Sama Chalupku
Soblahovská cesta
T. Vansovej
Vladimíra Clementisa
Vladimíra Roya
Za školou
Zamarovská
Zuzany Jarábkovej

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498426
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089394
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089388
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642500310
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089377
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089364
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498387
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498469
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498393
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498452
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498019
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498357
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498038
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498365
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498092
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498938
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498690
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498972
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498319
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498909
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089403
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089410
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498382
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089431
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089621
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089619
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089598
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089596
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089591
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089657
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089419
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089631
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089572
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089574
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089545
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089539
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089523
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089517
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089508
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089492
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089482
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089459
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089564
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089653
Gen. Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) n810409066
Generála Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) n2801375068
Generála Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61372030
Generála Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61370817
Generála Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61372660
Generála Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61370914
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712449
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712454
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712453
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712456
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712452
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) n968712451
Halalovka (osm), Východná (minv) n5349225117
Hanzlikovská (osm), Hanzlíkovská (minv) w73804830
Hanzlikovská (osm), Hanzlíkovská (minv) w988749832
Horný Šianec (osm), Jána Fabu (minv) n8127245338
Ivana Olbrachta (osm), I. Olbrachta (minv) n2740010427
Ivana Olbrachta (osm), I. Olbrachta (minv) n2742336467
Jana Zemana (osm), J. Zemana (minv) n3802095813
Jana Zemana (osm), J. Zemana (minv) n3802102939
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823746
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823745
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823739
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823737
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1467119853
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823729
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1467119850
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823720
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823755
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823753
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1470823751
Jozefa Braneckého (osm), J. Braneckého (minv) n6404594271
Jozefa Braneckého (osm), J. Braneckého (minv) n3297338253
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371390
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371330
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61373092
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372000
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371377
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61373031
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372235
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372085
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372408
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372188
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372063
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371963
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61373253
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371181
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61373180
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61371079
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61370946
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61370780
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61372465
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61370894
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61370801
Jána Zemana (osm), J. Zemana (minv) w61373081
Jána Zemana (osm), Vladimíra Predmerského (minv) w61370801
Kpt. Jaroša (osm), Zlatovská (minv) w50507716
Kpt. Jaroša (osm), Inovecká (minv) w50507708
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430377
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430374
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430348
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w606156466
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430347
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430380
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w636850657
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430376
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430346
Ku Kyselke (osm), Pri parku (minv) w129633033
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) n6004924368
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430367
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w606156464
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w280585405
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w280585413
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w606156465
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) n6004924367
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430368
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430358
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430370
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430350
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430354
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430371
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430361
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w183430369
Ku Kyselke (osm), Ku kyselke (minv) w606156467
Legionárska (osm), Opatovská (minv) n642499506
MUDr. Alojza Churu (osm), MUDr. A. Churu (minv) n5354225502
MUDr. Alojza Churu (osm), MUDr. A. Churu (minv) n5354225498
MUDr. Alojza Churu (osm), MUDr. A. Churu (minv) n5354225503
Marka Aurélia (osm), Matúšova (minv) w61371974
Marka Aurélia (osm), Obchodná (minv) w61371974
Mierové námestie (osm), Pri parku (minv) w61373237
Mierové námestie (osm), Orechovská (minv) w101527192
Mierové námestie (osm), Kubranská (minv) w101527192
Mierové námestie (osm), Vlárska (minv) n3086237028
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375689
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376195
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376230
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375345
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375321
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375751
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375477
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376058
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375441
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375730
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375467
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375448
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375747
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375603
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375536
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375798
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w162657851
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376422
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376207
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376444
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375535
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375739
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375674
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w1035955154
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376122
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376178
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376077
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375641
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376090
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w107428760
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375464
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w111197744
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376416
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376307
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w111197745
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376462
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376346
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375862
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w162657852
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375621
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376170
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375502
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376405
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w782931703
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61376106
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w162657850
Na Vinohrady (osm), Záhumenská (minv) w61375905
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w61375905
Na Vinohrady (osm), Na vinohrady (minv) w107428761
Nad tehelňnou (osm), Nad tehelňou (minv) w51532004
Panenská (osm), Detská (minv) w50509806
Panenská (osm), Na dolinách (minv) w50509804
Pod Brezinou (osm), MUDr. A. Churu (minv) n5354225501
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924363
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924362
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924364
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924365
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924366
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59499521
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59500363
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924361
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501330
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501660
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501465
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501156
Pred Poľom (osm), Orechovská (minv) w59499274
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59499533
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924359
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924360
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w444860467
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59499274
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n738018859
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924357
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924358
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501559
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w444860589
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59499641
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59500151
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) w59501225
Pred Poľom (osm), Pred poľom (minv) n6004924356
Puškinova (osm), Rulandská (minv) w61371173
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507613
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507576
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507612
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507373
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507604
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507607
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w50507682
Vladimíra Predmerského (osm), J. Zemana (minv) n9544682813
Vladimíra Predmerského (osm), J. Zemana (minv) n9544682809
Východná (osm), Mateja Bela (minv) w49065060
Východná (osm), Námestie svätej rodiny (minv) w554832673
Za školou (osm), Hrabovská (minv) w73791054
Za školou (osm), Kasárenská (minv) w73791054
Záhradnícka (osm), Okružná (minv) w51529957

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora