Trenčín

Trenčiansky/Trenčín

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

7835/ 48.872 18.068 JOSM

Adresné body bez súradníc (19)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Opatovská (81.07)
Potočná (38.37)
Zlatovská (32.69)
Lipová (27.35)
Kubranská (22.11)
Nozdrkovce (20.82)
Biskupická (15.42)
Jesenského (15.41)
Kukučínova (14.69)
Pod privádzačom (14.39)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
10.apríla => 10. apríla
17.novembra => 17. novembra
28.októbra => 28. októbra
Brigádnická => Brigádnicka
Dlhé Hony => Dlhé hony
Dolné Pažite => Dolné pažite
Hanzlikovská => Hanzlíkovská
Holubyho nám. => Holubyho námestie
J.B.Magina => J. B. Magina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
MUDr.A.Churu => MUDr. A. Churu
Mierové nám. => Mierové námestie
Na Vinohrady => Na vinohrady
Nám. SNP => Námestie SNP
Nám. Svätej Rodiny => Námestie svätej rodiny
Nám. sv. Anny => Námestie sv. Anny
Rozmarínova => Rozmarínová
Slnečné nám. => Slnečné námestie
Štúrovo nám. => Štúrovo námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w50506547 w50507433 w50509992 w50510037 w51531820 w59499851 w59500402 w59500762 w59500778 w59500820 w59501132 w59501615 w61371000 w61371542 w61371671 w61372099 w61372488 w61372895 w61372932 w61373179 w61373220 w61375332 w61375371 w61375457 w61375562 w61375824 w61375925 w61376256 w73804891 w73805120 w79913583 w108329550 w127581527 w127810722 w127811306 w127814030 w127976630 w128326874 w162658088 w162658090 w162658091 w183430366 w219835538 w219835544 w219835546 w219835550 w219836091 w219836092 w219836100 w220336371 w364378504 w467502619 w563734708 w573407728 w573588551 w573628418 w574086023 w593376363 w600558153 w601735795 w617581112 w620283712 w1188692128 w1212614581 n5648211622 n5648211623 n5651274380 n7724660106 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnicka
Dlhé hony
Dolné pažite
Námestie svätej rodiny

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bratialavská
Brigádnická
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Dlhé Hony
Dolné Pažite
Gen. Milana Rastislava Štefánika
Ivana Krasku
Ivana Olbrachta
Jana Zemana
K mlynisku
K Zábraniu
Ku štvrtiam
Na Ostrove
Nad suchým dubom
Námestie Svätej Rodiny
Pod driením
Pod Kopánky
Soblahovská cesta
T. Vansovej
Za školou
Zamarovská
Zuzany Jarábkovej

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Vlárska (minv) w28528455
Armádna (osm), Na dolinách (minv) w59500899
Bavlnárska (osm), Súdna (minv) w162450899
Bavlnárska (osm), Mlynská (minv) n1743404789
Bavlnárska (osm), Na záhumní (minv) n873502412
Bavlnárska (osm), Súdna (minv) w162450907
Bavlnárska (osm), Súvoz (minv) n11129316769
Bavlnárska (osm), Súdna (minv) n873502835
Bratislavská (osm), Kukučínova (minv) w406083595
Brezová (osm), Záhrady (minv) w73804694
Brezová (osm), Štúrovo námestie (minv) w73804540
Brezová (osm), Štúrovo námestie (minv) w73804508
Brezová (osm), Štúrovo námestie (minv) w73804519
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536496
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536912
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536928
Brigádnická (osm), Jilemnického (minv) w50536922
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536868
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536471
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536918
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536867
Brigádnická (osm), Jilemnického (minv) w50536916
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536493
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536916
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536885
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536922
Brigádnická (osm), Jilemnického (minv) w50536928
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536898
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536929
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536460
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536461
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536923
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536921
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536893
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536900
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536914
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536905
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536902
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536470
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536936
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536866
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536937
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536913
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536906
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536887
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536903
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536886
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536871
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536477
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536494
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536431
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w50536498
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w168704272
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59501314
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w168704274
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59500594
Brnianska (osm), Kubrická (minv) n5508374657
Cez ohrady (osm), J. Psotného (minv) w947823865
Chotárna (osm), Horeblatie (minv) w73790511
Chotárna (osm), Malozáblatská (minv) w73790511
Chotárna (osm), Vážska (minv) w155299912
Detská (osm), Panenská (minv) w73804749
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498426
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498357
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498038
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498452
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089431
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498387
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498469
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089364
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089377
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642500310
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089388
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498365
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089394
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498092
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089403
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498938
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498393
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498382
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089459
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089410
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089545
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498972
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089517
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) w50508195
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498019
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089419
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089564
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089572
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089574
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089508
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089591
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089523
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089492
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089596
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089539
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089598
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089619
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089621
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089631
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089653
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n11229793031
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089657
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498690
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n11229793032
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n1659089482
Dlhé Hony (osm), Dlhé hony (minv) n642498909
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194646
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194620
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633104
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194645
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632957
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632969
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632891
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632753
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194634
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633028
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633040
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194628
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632996
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632881
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w354545708
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11093069010
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194621
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632940
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632790
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11093616188
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11094206439
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194622
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263457
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632863
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633087
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632748
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632952
Dolné Pažite (osm), Vlárska (minv) n11094206439
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194647
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633095
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632764
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632928
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633018
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195347852
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633009
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195347856
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632927
Dolné Pažite (osm), Istebnícka (minv) w129632928
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195347855
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633052
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195347844
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632965
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195347847
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632951
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156565
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632922
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156555
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632800
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156554
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156558
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156548
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156542
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156560
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156564
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156559
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156556
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156557
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632962
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632757
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632944
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156550
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632792
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w606156568
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632905
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632926
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11094206547
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633099
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632877
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632908
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632915
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11093616117
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632911
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632850
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263446
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263445
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632981
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632782
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633041
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632874
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632811
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) n11093616116
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632894
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632833
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632974
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195194648
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633012
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632910
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632803
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263417
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633094
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632750
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263415
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263416
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633050
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632955
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632791
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632767
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632938
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633086
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632756
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632862
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129632961
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w129633051
Dolné Pažite (osm), Dolné pažite (minv) w1195263419
Duklianskych hrdinov (osm), Školská (minv) w61375947
Električná (osm), Staničná (minv) w61372277
Farská (osm), Horné Orechové (minv) w61371669
Farská (osm), Horné Orechové (minv) w643775163
Farská (osm), Horné Orechové (minv) w61371276
Gen. M. R. Štefánika (osm), Vlárska (minv) w61372187
Gen. Milana Rastislava Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61372865
Hanzlíkovská (osm), K dolnej stanici (minv) w73804779
Hanzlíkovská (osm), K dolnej stanici (minv) w73804731
Hanzlíkovská (osm), K dolnej stanici (minv) w73804735
Hasičská (osm), Hrádzová (minv) n11215181276
Hasičská (osm), Hrádzová (minv) n11215181275
Hasičská (osm), Kubrická (minv) w61372964
Horeblatie (osm), Opatovská (minv) w58927993
Horeblatie (osm), Chotárna (minv) w58927734
Horeblatie (osm), Malozáblatská (minv) w58927734
Horeblatie (osm), Námestie sv. Anny (minv) w351394732
Horné Orechové (osm), Farská (minv) w73790862
Horné Orechové (osm), Ružová (minv) w73790962
Horné Orechové (osm), Matice slovenskej (minv) n11134579516
Horné Orechové (osm), Farská (minv) w73790941
Horné Orechové (osm), Farská (minv) w73790930
Horné Orechové (osm), Záblatská (minv) w73790849
Horné Orechové (osm), Pod lipami (minv) w73790944
Horný Šianec (osm), Jána Fabu (minv) w61373199
Hrádzová (osm), Hasičská (minv) w73791008
Hrádzová (osm), Hasičská (minv) w165173293
Hviezdoslavova (osm), Medňanského (minv) n11237747266
Istebnícka (osm), Dolné pažite (minv) w73791397
J. Psotného (osm), Cez ohrady (minv) w73804279
J. Psotného (osm), Pavla Ondráška (minv) w73804250
J. Zemana (osm), Vladimíra Predmerského (minv) w61370801
J. Zemana (osm), Vladimíra Predmerského (minv) w61370644
Jana Zemana (osm), J. Zemana (minv) n3802095813
Jana Zemana (osm), J. Zemana (minv) n3802102939
Jasná (osm), Višňová (minv) w59501086
Jasná (osm), Kvetinová (minv) w50536687
Javorová (osm), Vajanského (minv) w73804560
Javorová (osm), Vajanského (minv) w73804510
Javorová (osm), Majerská (minv) w73804525
Javorová (osm), Vajanského (minv) w73804467
Jilemnického (osm), Kňažské (minv) n11233122049
Jilemnického (osm), Brigádnicka (minv) w61372415
Jilemnického (osm), Brigádnicka (minv) w61371146
Jilemnického (osm), Brigádnicka (minv) w61370902
Jána Derku (osm), Vážska (minv) w59499878
Jána Fabu (osm), Horný Šianec (minv) w59500664
K dolnej stanici (osm), Hanzlíkovská (minv) w61370660
K dolnej stanici (osm), Hanzlíkovská (minv) w61370851
K dolnej stanici (osm), Hanzlíkovská (minv) w61373062
K mlyniskám (osm), Odbojárov (minv) w606156490
Kasárenská (osm), Na pažiti (minv) n11102983716
Kasárenská (osm), Továrenská (minv) w61375969
Kasárenská (osm), Hrabovská (minv) w219836095
Kasárenská (osm), Kožušnícka (minv) n11131900015
Kollárova (osm), Matice slovenskej (minv) w61371639
Komenského (osm), Nábrežná (minv) n1791753043
Komenského (osm), Nábrežná (minv) n1791817512
Kožušnícka (osm), Kasárenská (minv) w127574797
Kožušnícka (osm), Potočná (minv) n1743404469
Kožušnícka (osm), Súhrady (minv) n1743404811
Kpt. Jaroša (osm), Zlatovská (minv) w50507716
Kragujevackých hrdinov (osm), Súťažná (minv) w61371479
Ku kyselke (osm), Pri parku (minv) w129633033
Ku kyselke (osm), Súvoz (minv) n11091261099
Kubranská (osm), Opatovská (minv) w59499287
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500536
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59501077
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500866
Kubranská (osm), Kubrická (minv) n11191422722
Kubranská (osm), Kubrická (minv) w59500646
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500977
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59499388
Kubranská (osm), Mierové námestie (minv) w59500263
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500494
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500683
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59499990
Kubranská (osm), Kubrická (minv) n11191422721
Kubranská (osm), Orechovská (minv) w59500263
Kubrická (osm), Kubranská (minv) w265472944
Kubrická (osm), Hasičská (minv) w1185570777
Kubrická (osm), Vlárska (minv) w265472839
Kubrická (osm), Kubranská (minv) w265472822
Kubrická (osm), Kubranská (minv) w265472848
Kubrická (osm), Vlárska (minv) w265472868
Kukučínova (osm), Bratislavská (minv) w61373104
Kvetinová (osm), Jasná (minv) w1200948484
Kvetinová (osm), Vajanského (minv) w165183271
Kňažské (osm), Jilemnického (minv) w564823799
Legionárska (osm), Opatovská (minv) n642499506
Lesnícka (osm), Súvoz (minv) w155299881
Lipová (osm), Ľudovíta Stárka (minv) w73804912
M. Hricku (osm), Široká (minv) n11267286782
M. Hricku (osm), Palackého (minv) w59501351
M. Hricku (osm), Súhrady (minv) w59500966
M. Kišša (osm), Rybáre (minv) w165173285
Majerská (osm), Niva (minv) w73791373
Majerská (osm), Javorová (minv) w73791450
Malozáblatská (osm), Horeblatie (minv) w564824248
Malozáblatská (osm), Chotárna (minv) w564824248
Matice slovenskej (osm), Horné Orechové (minv) w73792115
Matice slovenskej (osm), Vážska (minv) w73792317
Matice slovenskej (osm), Vážska (minv) w73792342
Matice slovenskej (osm), Kollárova (minv) w73792269
Matúšova (osm), Obchodná (minv) w61371974
Matúšova (osm), Istebnícka (minv) w61371780
Medňanského (osm), Niva (minv) w61376480
Medňanského (osm), Prúdy (minv) w61376490
Medňanského (osm), Hviezdoslavova (minv) w61376212
Medňanského (osm), Orechovská (minv) w61376180
Mierové námestie (osm), Kubranská (minv) w101527192
Mierové námestie (osm), Orechovská (minv) w101527192
Mierové námestie (osm), Pri parku (minv) w61373237
Mierové námestie (osm), Vlárska (minv) n3086237028
Mlynská (osm), Bavlnárska (minv) w58927791
Na dolinách (osm), Armádna (minv) w73804663
Na dolinách (osm), Panenská (minv) w73804766
Na dolinách (osm), Partizánska (minv) w73804475
Na dolinách (osm), Partizánska (minv) w73804491
Na vinohrady (osm), Záhumenská (minv) w61375905
Na záhumní (osm), Bavlnárska (minv) w73790585
Niva (osm), Majerská (minv) w58927814
Niva (osm), Vlárska (minv) w58928000
Niva (osm), Medňanského (minv) w1209345160
Nábrežná (osm), Komenského (minv) n642959230
Nábrežná (osm), Komenského (minv) n1791753335
Nábrežná (osm), Smetanova (minv) n1791753349
Námestie Svätej Rodiny (osm), Námestie svätej rodiny (minv) w554832673
Námestie sv. Anny (osm), Horeblatie (minv) n11237747319
Obchodná (osm), Istebnícka (minv) w73804923
Obchodná (osm), Vojtecha Zamarovského (minv) w73804943
Obchodná (osm), Záblatská (minv) w73804848
Obchodná (osm), Matúšova (minv) w73804875
Odbojárov (osm), K mlyniskám (minv) w59499260
Okružná (osm), Záhradnícka (minv) w61376309
Opatovská (osm), Kubranská (minv) w58927544
Opatovská (osm), Horeblatie (minv) w50536643
Opatovská (osm), Legionárska (minv) w50537054
Palackého (osm), M. Hricku (minv) w61370883
Panenská (osm), Na dolinách (minv) w50509804
Panenská (osm), Detská (minv) w50509806
Partizánska (osm), Na dolinách (minv) w51530095
Partizánska (osm), Na dolinách (minv) w51530094
Pavla Ondráška (osm), J. Psotného (minv) w947823878
Piaristická (osm), Radlinského (minv) w61372203
Pod drienim (osm), Vážska (minv) w58927733
Pod horou (osm), Vl. Roya (minv) w59500282
Pod lipami (osm), Horné Orechové (minv) w59501507
Potočná (osm), Kožušnícka (minv) w1209345392
Pred poľom (osm), Orechovská (minv) w59499274
Pri parku (osm), Mierové námestie (minv) w606156547
Prúdy (osm), Medňanského (minv) w338876093
Prúdy (osm), Široká (minv) w73804377
Prúdy (osm), Vlárska (minv) w73804668
Puškinova (osm), Rulandská (minv) w61371173
Radlinského (osm), Piaristická (minv) w165173308
Rozmarínová (osm), Vl. Roya (minv) w61372621
Rulandská (osm), Puškinova (minv) w1130714500
Ružová (osm), Horné Orechové (minv) w73791485
Rybáre (osm), M. Kišša (minv) w129633066
Smetanova (osm), Nábrežná (minv) n1791753045
Staničná (osm), Električná (minv) w61375953
Súdna (osm), Bavlnárska (minv) n11237747295
Súdna (osm), Bavlnárska (minv) w61373118
Súdna (osm), Bavlnárska (minv) w61370802
Súvoz (osm), Lesnícka (minv) w59500461
Súvoz (osm), Bavlnárska (minv) w59501023
Súvoz (osm), Ku kyselke (minv) w59499237
Súťažná (osm), Kragujevackých hrdinov (minv) w61375896
Továrenská (osm), Kasárenská (minv) w61376143
Vajanského (osm), Javorová (minv) w61372867
Vajanského (osm), Javorová (minv) w61372128
Vajanského (osm), Kvetinová (minv) w61371957
Vajanského (osm), Javorová (minv) n11238084531
Višňová (osm), Jasná (minv) w73804803
Vl. Roya (osm), Pod horou (minv) w61376353
Vl. Roya (osm), Rozmarínová (minv) w61375610
Vladimíra Predmerského (osm), J. Zemana (minv) n9544682813
Vladimíra Predmerského (osm), J. Zemana (minv) n9544682809
Vlárska (osm), Kubrická (minv) w165183264
Vlárska (osm), Niva (minv) w165183226
Vlárska (osm), Kubrická (minv) w165173327
Vlárska (osm), Dolné pažite (minv) w165183282
Vlárska (osm), 1. mája (minv) n11134579389
Vlárska (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w1200948531
Vlárska (osm), Prúdy (minv) w165183254
Vojtecha Zamarovského (osm), Obchodná (minv) n11240945935
Vážska (osm), Matice slovenskej (minv) w73805089
Vážska (osm), Chotárna (minv) w73805002
Vážska (osm), Žabinská (minv) w162450903
Vážska (osm), Pod drienim (minv) w73804995
Vážska (osm), Matice slovenskej (minv) n873502525
Vážska (osm), Jána Derku (minv) w73805071
Východná (osm), Mateja Bela (minv) w49065060
Za školou (osm), Kasárenská (minv) w73791054
Za školou (osm), Hrabovská (minv) w73791054
Zlatovská (osm), Kpt. Jaroša (minv) w61375561
Záblatská (osm), Horné Orechové (minv) w129632906
Záblatská (osm), Obchodná (minv) w129633106
Záhradnícka (osm), Okružná (minv) w51529957
Záhrady (osm), Brezová (minv) w59501040
Záhumenská (osm), Na vinohrady (minv) w128444365
Ľudovíta Stárka (osm), Lipová (minv) w61375491
Štúrovo námestie (osm), Brezová (minv) w61372824
Štúrovo námestie (osm), Brezová (minv) w61371569
Štúrovo námestie (osm), Brezová (minv) w61372507
Žabinská (osm), Vážska (minv) w73790641

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora