Lednické Rovne

Trenčiansky/Púchov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1532/ 49.042 18.274 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Háj (21.77)
Cintorínska (8.24)
Medňanská (5.67)
Uhrovecká (5.25)
Hôrčanská (5.17)
Sv. Anny (5.08)
Sklárska (4.53)
Rovňanská (4.02)
Jilemnického (3.86)
Hlotka (3.44)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

U Duba

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlotka (osm), Pod brehom (minv) w1228218723
Horenická (osm), Uhrovecká (minv) w128379540
Hôrčanská (osm), Sokolská (minv) w128379369
Kaštieľska (osm), Uhrovecká (minv) w128379538
Majerská (osm), Na Barinách (minv) n11389516180
Majerská (osm), Sadová (minv) n11389516182
Majerská (osm), Sadová (minv) n11389516179
Na Barinách (osm), Majerská (minv) w128379122
Pod brehom (osm), Hlotka (minv) w128379228
Potočná (osm), Športová (minv) w128379125
Sadová (osm), Majerská (minv) w128379190
Sadová (osm), Majerská (minv) w128379425
Sokolská (osm), Hôrčanská (minv) w128375878
Uhrovecká (osm), Horenická (minv) n11389559175
Uhrovecká (osm), Kaštieľska (minv) w128376442
Športová (osm), Potočná (minv) w128375815

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora