Jalovec

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

SNP 46/10 48.774 18.747 JOSM

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (22.01)
Jalovská (4.12)
Tajovského (2.15)
Mlynská (1.59)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Tajovskeho => Tajovského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Tajovskeho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006815
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006897
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006827
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006832
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006852
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006828
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006738
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006830
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006926
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006670
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006620
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006698
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006717
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006756
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006880
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006932
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006844
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006817
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006705
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006810
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006720
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006760
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006788
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006679
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006803
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006939
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006798
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006724
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006770
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006621
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006695
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006886
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006674
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006911
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006772
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006917
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006899
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006754
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006753
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006629
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006808
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006687
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006708
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006790
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006638
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006665
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006794
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006655
Tajovskeho (osm), Tajovského (minv) w156006619

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora