Ráztočno

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (103)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Handlovská (20.25)
Morovnianska (4.77)
Komenského (4.27)
Kpt. Nálepku (3.30)
Kukučínova (3.10)
Jalovská (2.69)
Športová (2.59)
Bôrová (2.34)
Hôrky (2.08)
Železničná (2.05)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kukučínová => Kukučínova
Morovnianská => Morovnianska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w120780203 w120780250 w331633326 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w120780047 w125311626 w125311632 w125311673 w125311715 w125311745 w125311786 w125311800 w125311866 w130633512 w130633549 w331633318 w331633338 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Komenského

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Morovnianská
SNP
Tajovskeho
Tajovského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780142
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780131
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780084
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780071
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780233
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120779991
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780175
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780117
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780154
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780160
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120779928
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780246
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780178
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120779972
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780082
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780211
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780007
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780155
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780254
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120779944
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780093
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780247
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780190
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780241
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780086
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120780173
Handlovská (osm), Jalovská (minv) w120779959
Hôrky (osm), Kpt. Nálepku (minv) w125311865
Hôrky (osm), Kpt. Nálepku (minv) w125311789
Hôrky (osm), Kpt. Nálepku (minv) w125311752
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633692
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633421
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633714
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633456
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633288
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633372
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633575
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633542
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633363
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633608
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633669
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633295
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633545
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633598
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633343
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633654
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633672
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633259
J. A. Komenského (osm), Komenského (minv) w130633405
Kpt. Nálepku (osm), Kukučínova (minv) w125311674
Morovnianská (osm), Morovnianska (minv) w1050541030
Tajovskeho (osm), Handlovská (minv) w156006940
Železničná (osm), Handlovská (minv) w125311749
Železničná (osm), Handlovská (minv) w125311760

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora