Oslany

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (19.75)
Mlynská (7.07)
Hviezdoslavova (3.45)
SNP (3.14)
Námestie slobody (2.87)
Mierová (2.79)
Obuvnícka (2.56)
Pekárenská (2.44)
Potočná (2.43)
Družstevná (2.14)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Námestie Slobody => Námestie slobody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w57899814 w57899835 w57899848 w57899870 w57900180 w57900220 w57900238 w57900469 w57900636 w57900648 w57900748 w57900842 w57900988 w57901041 w57901112 w57901243 w57901299 w79902921 w220996701 w228502808 w228502809 w228502810 w228502811 w240145206 w240145254 w240145288 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w57900922 w57900930 w57901085 n1888570828 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie slobody

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Slobody
Uhlištná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. Bernoláka (osm), SNP (minv) w57900292
Mierová (osm), Námestie slobody (minv) w57900360
Mierová (osm), Námestie slobody (minv) w57899986
Mlynská (osm), Mierová (minv) w57899854
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900611
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900873
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900733
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900789
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900092
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w999972902
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w220996696
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w220996700
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900204
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900841
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900697
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n591714627
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901128
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900230
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57899924
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57899842
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901308
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901080
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900719
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n9680263240
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901083
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901116
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900079
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900721
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901026
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900130
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900620
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900328
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n9680263239
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900739
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900239
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57899836
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901300
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901166
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900021
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900849
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57900731
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w57901203
Športová (osm), Mierová (minv) n3351593851

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora