Nováky

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (28)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šoltésovej (21.01)
Lehotská (17.02)
Mateja Bela (8.85)
M. R. Štefánika (7.15)
Nábrežná (6.74)
Trenčianska (6.08)
Lelovská (5.54)
Andreja Hlinku (5.18)
Ivana Krasku (5.00)
Šimonovská (4.64)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
Matice Slovenskej => Matice slovenskej
Nám. SNP => Námestie SNP
Šoltesovej => Šoltésovej

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w210176513 w240941326 w241812801 w257348330 w723962875 n8347075058 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w126356485 w126356526 w126356546 w160083801 w240828691 w240939750 w240939790 w241425568 w241813358 w241813533 w241813581 n8345078387 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalupkova
J. C. Hronského
Matice slovenskej
Šoltésovej

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalúpkova
Jozefa Cígera Hronského
Matice Slovenskej
Šoltesovej

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Baníkov (osm), Martina Rázusa (minv) w241813990
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814540
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814582
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w1224873092
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w1224873091
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814396
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241812650
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241813201
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241812667
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814507
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814395
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814518
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241812641
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814478
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814446
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w257323380
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814495
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814552
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241812670
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814520
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w1224873093
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814231
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814525
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814274
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241812653
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814542
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814322
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w241814160
Ernesta Ottu (osm), Bernolákova (minv) w240941282
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w241813949
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w241812726
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w241813016
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w241813778
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w241812776
Kukučínova (osm), Štúrova (minv) w257311445
Kukučínova (osm), Štúrova (minv) w257311444
Kukučínova (osm), Štúrova (minv) w257311443
Kukučínova (osm), Štúrova (minv) w126356510
Kukučínova (osm), Štúrova (minv) w126356516
Lehotská (osm), Mateja Bela (minv) w241814238
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w126356543
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n2693142647
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w241814585
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n1454271001
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w241814594
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n2693142648
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w160083817
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w240828761
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828648
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828652
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828649
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828642
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828581
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828574
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828593
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w1192743464
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828661
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828607
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828588
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w257348329
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828651
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w257348327
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828564
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828634
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828572
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828747
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828671
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828686
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w1163732553
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828644
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w257348322
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828584
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828597
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828612
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w1017373577
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828701
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828680
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w1192743468
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828763
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828590
Šoltesovej (osm), Šoltésovej (minv) w240828740

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora