Nitrianske Rudno

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (83)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Športová (14.65)
Československých partizánov (9.74)
Hlavná (5.43)
Madvova (3.55)
Sama Chalupku (3.23)
Štúrova (3.15)
Janka Kráľa (3.10)
Poštová (2.96)
Podhorská (2.72)
Okružná (2.37)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Sama Chalúpku => Sama Chalupku
Československých Partizánov => Československých partizánov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w216125060 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sama Chalupku
Československých partizánov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sama Chalúpku
Československých Partizánov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Predné Záhumnie (osm), Československých partizánov (minv) w522662262
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w1288729274
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619038
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618914
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618993
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w969269224
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619002
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619047
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618952
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619041
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618957
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619016
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619039
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618941
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618931
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619055
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619043
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w969269228
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w969269227
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618906
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w1009301291
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w969269225
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619029
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619001
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619048
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218618964
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619051
Sama Chalúpku (osm), Sama Chalupku (minv) w218619030
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618984
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269229
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619034
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w323505911
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618959
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269233
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618913
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269234
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618916
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w1224873100
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218435692
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w323505915
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269218
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269217
Československých Partizánov (osm), Madvova (minv) w969269220
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618917
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269219
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788763
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619046
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788776
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788789
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618904
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788759
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788773
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619025
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788792
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618970
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788720
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788769
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619057
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788719
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619061
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788750
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788790
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218435721
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788784
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788735
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218435728
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618968
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618927
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788783
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788708
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619059
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619054
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618978
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619058
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619062
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788780
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218618909
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788794
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619024
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788782
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619028
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788785
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788760
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619009
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788726
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619031
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w231788699
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619056
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w218619045
Československých Partizánov (osm), Československých partizánov (minv) w969269231
Školská (osm), Jána Bottu (minv) w215552577

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora