Nitrianske Pravno

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (21)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Prievidzská (37.04)
Mlynská (12.14)
Kamenná (9.55)
Nádražná (6.41)
Soľná (4.40)
Malinovská (4.38)
Hviezdoslavova (4.24)
Námestie SNP (4.07)
Športová (3.70)
Budovateľská (3.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kukučínová => Kukučínova
Solná => Soľná
Zahradnícka => Záhradnícka
Štúrová => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w52062541 w52062547 w52062548 w58363643 w58363925 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58362763 w58362796 w58362828 w58362973 w58363512 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Záhradnícka
Štúrova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákova
Zahradnícka
Štúrová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bernolákova (osm), Nádražná (minv) w58362967
Dlhá (osm), Námestie SNP (minv) w52664627
Hviezdoslavova (osm), Sládkovičova (minv) n2574143000
Hviezdoslavova (osm), Sládkovičova (minv) n2574142998
Turcelová (osm), Nádražná (minv) w58362957
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w1030386327
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58362593
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58363619
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58363700
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363191
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363887
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363634
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363212
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363205
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362909
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363161
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363677
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363313
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362930
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362874
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363755
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363648
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363952
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362594
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363836
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363391
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362911
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363510
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362942
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363685
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363914
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363725
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363644
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362980
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362697
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363455
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362819
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363808
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362882
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362641
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363761
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363525
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363480
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363850
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362764
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363867
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362933
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363452
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362897
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363821
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363880
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362994
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362705
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362905
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363965
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362779
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363326
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362719
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363339
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362781
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362756
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362720
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362674
Štúrová (osm), Štúrova (minv) n9008181420
Štúrová (osm), Štúrova (minv) n9008181419

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora