Nitrianske Pravno

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Prievidzská (67.79)
Mlynská (12.43)
Kamenná (9.62)
Nádražná (6.56)
Soľná (4.97)
Hviezdoslavova (4.24)
Námestie SNP (4.17)
Malinovská (3.88)
Športová (3.69)
Budovateľská (3.24)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kukučínová => Kukučínova
Solná => Soľná
Zahradnícka => Záhradnícka
Štúrová => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Záhradnícka
Štúrova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákova
Kukučínová
Solná
Zahradnícka
Štúrová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363951
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363656
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363570
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363270
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363870
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363605
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362854
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363502
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363786
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362977
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363077
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362972
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362600
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363007
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363138
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58363726
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362941
Kukučínová (osm), Kukučínova (minv) w58362918
Solná (osm), Soľná (minv) w58364967
Solná (osm), Soľná (minv) w58365035
Solná (osm), Soľná (minv) w79904442
Solná (osm), Soľná (minv) w58365026
Solná (osm), Soľná (minv) w58364992
Solná (osm), Soľná (minv) w58364974
Solná (osm), Soľná (minv) w58365015
Solná (osm), Soľná (minv) w58365066
Solná (osm), Soľná (minv) w58364997
Solná (osm), Soľná (minv) w52664542
Solná (osm), Soľná (minv) w58365060
Solná (osm), Soľná (minv) n11637313460
Solná (osm), Soľná (minv) w58365022
Solná (osm), Soľná (minv) w58365080
Solná (osm), Soľná (minv) w58364978
Solná (osm), Soľná (minv) w1251933553
Solná (osm), Soľná (minv) w58365044
Solná (osm), Soľná (minv) w58365063
Solná (osm), Soľná (minv) w58364971
Solná (osm), Soľná (minv) w58365033
Solná (osm), Soľná (minv) w58365006
Solná (osm), Soľná (minv) n11637313461
Solná (osm), Soľná (minv) w58364993
Solná (osm), Soľná (minv) w58365043
Solná (osm), Soľná (minv) w58365023
Solná (osm), Soľná (minv) w58365062
Solná (osm), Soľná (minv) w58365054
Solná (osm), Soľná (minv) w58365071
Solná (osm), Soľná (minv) w1081827594
Solná (osm), Soľná (minv) w58365077
Solná (osm), Soľná (minv) w58365073
Solná (osm), Soľná (minv) w58364965
Solná (osm), Soľná (minv) w58364991
Solná (osm), Soľná (minv) w58365074
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w224099502
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58362593
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58363700
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w1030386327
Zahradnícka (osm), Záhradnícka (minv) w58363619
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362671
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363646
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363977
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w226745407
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363736
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w1251935512
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363682
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363177
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w226947886
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363522
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362685
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363644
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363470
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362756
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362781
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363339
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362719
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363326
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362779
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363965
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362905
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362705
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362994
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363880
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363821
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362897
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363452
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362720
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362933
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362764
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363520
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363850
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363480
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362652
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363525
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363761
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362641
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362882
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363808
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362819
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363455
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362697
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363845
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363867
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362674
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362980
Štúrová (osm), Štúrova (minv) n9008181420
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363885
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363438
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362634
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363024
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363685
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362942
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363510
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362911
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363391
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363836
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362594
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363725
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363648
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362874
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363755
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363914
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362930
Štúrová (osm), Štúrova (minv) n9008181419
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363952
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363191
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362844
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363887
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363454
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363638
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363634
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363212
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363205
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362909
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363161
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363677
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363313
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58363953
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58362766

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora