Nedožery-Brezany

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (24)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hviezdoslavova (22.04)
V. B. Nedožerského (7.78)
M. Rázusa (5.72)
Tajovského (4.55)
T. Hromadu (4.41)
Budovateľská (3.90)
Kukučínova (3.77)
Štúrova (3.36)
Družby (3.21)
Mladých (2.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

4.apríla => 4. apríla
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Kukučinova => Kukučínova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w168539264 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w183963330 w183963413 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kukučínova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kukučinova
Pravenec-Poluvsie

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959835
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w972899567
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183962995
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960156
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960030
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959819
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960020
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960088
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960024
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960101
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959883
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960120
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960150
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959907
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959988
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960132
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959983
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959921
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960011
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959872
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183959917
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w183960116
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w972899568
Kukučinova (osm), Kukučínova (minv) w184109215

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora