Lehota pod Vtáčnikom

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (152)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kapitána Nálepku (18.59)
Banícka (11.29)
Podhradská (9.81)
Mlynská (6.91)
Dubinky (5.64)
Konečná (4.58)
Náklo (3.88)
Obrancov mieru (3.50)
Suchý potok (3.04)
Fučíkova (3.03)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
4.apríla => 4. apríla
9.mája => 9. mája
Nová ulica => Nová
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
Sovietskej Armády => Sovietskej armády
Suchý Potok => Suchý potok

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Obrancov Mieru
Priemyselná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dedinská (osm), Krátka (minv) w186104044
Dedinská (osm), Krátka (minv) w186102890
Dedinská (osm), Krížna (minv) w186103551
Dedinská (osm), Sovietskej armády (minv) w186103721
Námestie SNP (osm), Banícka (minv) w185978997
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w1017373578
Záhradná (osm), Náklo (minv) w185979004

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora