Kanianka

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (55)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Školská (5.12)
Nová (5.00)
Košovská (3.58)
Lipová (3.41)
Pod vinicou (2.78)
Banícka (2.36)
Športová (2.30)
Pionierov (2.29)
Porubská cesta (2.25)
SNP (2.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Vinicou => Pod vinicou
Pánsky Háj => Pánsky háj

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pánsky háj

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kanianska
Pod Vinicou
Pánsky Háj
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bojnická cesta (osm), Záhradná (minv) w306707983
Bojnická cesta (osm), Záhradná (minv) w306707975
Bojnická cesta (osm), Záhradná (minv) w306687968
Bojnická cesta (osm), Záhradná (minv) w306687906
Košovská (osm), Kukučínova (minv) w306687848
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674153
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674042
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674120
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674026
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674122
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673796
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673983
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673797
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687866
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673956
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687981
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w512912700
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w512912699
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674014
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673799
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687877
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674152
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674155
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674148
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673806
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674146
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673853
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306674157
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673807
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w572749075
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w572749076
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306673798
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687980
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687865
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687979
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687966
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687919
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687860
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687992
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687861
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687989
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687891
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687862
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687985
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687859
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687858
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687954
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687988
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687938
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687864
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687973
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687995
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687904
Pod Vinicou (osm), Pod vinicou (minv) w306687970
Pod vinicou (osm), Lyžiarska (minv) w306674125
Pod vinicou (osm), Lyžiarska (minv) w306674150
Pod vinicou (osm), Lyžiarska (minv) w306673839
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701540
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701625
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w306687927
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701536
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701603
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701621
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701628
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w424886170
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701601
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701583
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w408301588
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w571996961
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701638
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701618
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701623
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701642
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w408301589
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701543
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701563
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w306687884
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w942659611
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w721590109
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w942659612
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w571996964
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701613
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w158241716
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w230701533
Pánsky Háj (osm), Pánsky háj (minv) w571996974
Stará cesta (osm), Košovská (minv) w572749096
Stará cesta (osm), Košovská (minv) w572749097
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w1072658356
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w306674151
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w1072658355
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w306673888
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w306673862
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w306674036
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w306674144
Československej armády (osm), Čsľa (minv) w1072658358

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora