Kamenec pod Vtáčnikom

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na Papiereň (57.83)
Ružičková (6.00)
Hornokamenčianska (4.53)
Dolnokamenčianska (4.00)
Športová (3.64)
Za Besedou (3.02)
Na Kopaničky (2.60)
Bystričianska cesta (2.41)
Tichá (2.27)
Cesta na hájik (2.16)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta na Hájik => Cesta na hájik
Cesta na Vinohrady => Cesta na vinohrady
Na Pažite => Na pažite

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w289510141 w289510487 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na hájik
Cesta na vinohrady
Na Kopanicu
Na Kopaničky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na Hájik
Cesta na Lúčky
Cesta na Vinohrady
Na kopanicu
Na kopaničky
Na papiereň
Na žmúrov
Za besedou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513040
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512903
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512717
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513041
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512904
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512980
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512778
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512746
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513033
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512916
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512893
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512798
Cesta na Vinohrady (osm), Cesta na vinohrady (minv) w1203330544
Cesta na Vinohrady (osm), Cesta na vinohrady (minv) w289512871
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510412
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510441
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510076
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510458
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w964198582
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510439
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510143
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510428
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510068
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510464
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510424
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510420
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510437
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510453
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510365
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w1092636919
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w1065187703
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w1065187704
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510074
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510057
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506541
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506658
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506325
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506692
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w299847652
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506563
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506254
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506418
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506673
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506624
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w299847653
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506690
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506574
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506498
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506466
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506392
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506652
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506280
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506448
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506229
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506527
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506305
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506626
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506478
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506511
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) n540906736

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora