Kamenec pod Vtáčnikom

Trenčiansky/Prievidza

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (20)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na Papiereň (56.10)
Ružičková (5.78)
Hornokamenčianska (4.53)
Dolnokamenčianska (4.07)
Športová (3.64)
Za Besedou (3.02)
Na Kopaničky (2.60)
Bystričianska cesta (2.38)
Tichá (2.27)
Cesta na hájik (2.16)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta na Hájik => Cesta na hájik
Cesta na Vinohrady => Cesta na vinohrady
Na Pažite => Na pažite

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w289506368 w289506550 w289506602 w289510318 w289510411 w289510454 w289510461 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w289506593 w289510141 w289510234 w289510487 w289512871 w378490482 w403841570 w964198579 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na hájik
Cesta na vinohrady
Na Kopaničky
Na Lúčky
Na Záhumnie
Na Žmurov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na Hájik
Cesta na Lúčky
Cesta na Vinohrady
Domovina
Na kopanicu
Na kopaničky
Na papiereň
Na Pažite
Na žmúrov
Za besedou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512903
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512798
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512717
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513041
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512904
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512980
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512778
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512746
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513033
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289512893
Cesta na Hájik (osm), Cesta na hájik (minv) w289513040
Domovina (osm), Ružičková (minv) w289506506
Hornokamenčianska (osm), Dolnokamenčianska (minv) w289512726
Hornokamenčianska (osm), Dolnokamenčianska (minv) w289510294
Na Pažite (osm), Na pažite (minv) w964198569
Na Pažite (osm), Na pažite (minv) w964198570
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510453
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510437
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510420
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510424
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510428
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510464
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510458
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510441
Na kopanicu (osm), Na Kopanicu (minv) w289510412
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506498
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506466
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506392
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506574
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506305
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506280
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506448
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506527
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506478
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506652
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506690
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506541
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506511
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506626
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506673
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506418
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506254
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506624
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w299847653
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506658
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w289506563
Na kopaničky (osm), Na Kopaničky (minv) w299847652
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506614
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506601
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506623
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506428
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506603
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506609
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506302
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506398
Na papiereň (osm), Na Kopaničky (minv) w289506692
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w126356479
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w126356490
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w126356503
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506476
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506630
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506702
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506587
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w126356459
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506522
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506309
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506288
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506257
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506569
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506698
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510368
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510361
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506583
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510452
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506281
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510398
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506650
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510073
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510434
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) n540906736
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510100
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506588
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506642
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289510469
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506330
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506307
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506386
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506595
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506228
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506421
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506611
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506575
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506731
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506547
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506408
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506304
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506227
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506455
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506434
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506548
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506491
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506581
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506292
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506592
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506395
Na papiereň (osm), Na Papiereň (minv) w289506382
Na pažite (osm), Klinčeková (minv) w289506422
Na pažite (osm), Púpavová (minv) w289506625
Na žmúrov (osm), Na Žmurov (minv) w289506226
Na žmúrov (osm), Na Žmurov (minv) w289506373

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora