Chvojnica

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (44)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.876 18.577 JOSM
72/ 48.876 18.59 JOSM
73/ 48.876 18.59 JOSM
74/ 48.876 18.589 JOSM
75/ 48.876 18.589 JOSM
76/ 48.876 18.589 JOSM
77/ 48.876 18.589 JOSM
78/ 48.876 18.589 JOSM
79/ 48.876 18.59 JOSM
71/ 48.876 18.59 JOSM
80/ 48.876 18.59 JOSM
82/ 48.876 18.59 JOSM
85/ 48.897 18.554 JOSM
89/ 48.876 18.591 JOSM
197/ 48.896 18.541 JOSM
207/ 48.895 18.552 JOSM
229/ 48.896 18.539 JOSM
235/ 48.879 18.591 JOSM
236/ 48.896 18.541 JOSM
81/ 48.876 18.59 JOSM
70/ 48.876 18.59 JOSM
69/ 48.876 18.59 JOSM
68/ 48.876 18.59 JOSM
2/ 48.876 18.577 JOSM
3/ 48.876 18.577 JOSM
4/ 48.876 18.576 JOSM
31/ 48.887 18.553 JOSM
52/ 48.877 18.578 JOSM
53/ 48.876 18.591 JOSM
54/ 48.876 18.591 JOSM
56/ 48.875 18.591 JOSM
57/ 48.875 18.59 JOSM
58/ 48.875 18.59 JOSM
59/ 48.875 18.59 JOSM
60/ 48.875 18.59 JOSM
61/ 48.875 18.589 JOSM
62/ 48.875 18.59 JOSM
63/ 48.875 18.589 JOSM
64/ 48.875 18.589 JOSM
65/ 48.876 18.59 JOSM
66/ 48.876 18.59 JOSM
67/ 48.876 18.59 JOSM
239/ 48.897 18.542 JOSM
243/ 48.896 18.541 JOSM

Adresné body bez súradníc (18)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora