Handlová

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (10)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kremnická (7.89)
Náhradné pole (7.60)
Žiarska (6.51)
29. augusta (6.02)
Údernícka (5.61)
Prievidzská (4.88)
Stará cesta (4.72)
Kunešovská (4.55)
1. mája (4.46)
Poštová (4.03)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
Brigádnická => Brigádnicka
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Mierové Námestie => Mierové námestie
Náhradné Pole => Náhradné pole
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
S. Chalúpku => S. Chalupku
Československej Armády => Československej armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61694834 w61694872 w61694885 w61694889 w61694926 w61694943 w61694948 w61694965 w61694984 w61694987 w61694989 w61695124 w61695141 w173569080 w185947931 w185953103 w185953278 w185953601 w185953605 w185953686 w185966185 w238154519 w238154555 n378199574 w423923582 w423923588 n477404465 n931726285 w1032546111 w1032546112 n1875098848 n1877289013 n3991863042 n9611271433 n11195923377 n11195951916 n11196013145 n11196020261 n11196032895 n11196039839 n11196048929 n11196058360 n11196060428 n11196068026 n11196070581 n11197635919 n11200395165 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w173568572 w173568899 w185953589 w185953688 w185953689 w214374817 w255907762 w255907787 w255907796 n477404463 n1219528337 n1877184863 n11187967741 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Remata
S. Chalupku

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

29 augusta
Kremnická ulica
Nová Lehota
Pod šachtou
S. Chalúpku

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Duklianska (osm), Cintorínska (minv) w185953254
Lipová (osm), Mierové námestie (minv) n2419704911
Lipová (osm), Mierové námestie (minv) n2419704914
Okružná (osm), Morovnianska cesta (minv) w168249040
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154589
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154523
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154411
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154571
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154557
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154553
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154475
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154601
Pod šachtou (osm), Pod Šachtou (minv) w238154558
S. Chalúpku (osm), S. Chalupku (minv) w303335522
S. Chalúpku (osm), S. Chalupku (minv) w185953098
S. Chalúpku (osm), S. Chalupku (minv) w303335521
Československej armády (osm), Mierové námestie (minv) w185966192

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora