Čereňany

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Školská (9.50)
Prievidzská (7.41)
Uhlištná (4.67)
Fančová (4.22)
Štále (3.40)
Na záhumní (3.09)
Pálenická (2.73)
Potočná (2.70)
Žnatínska (2.49)
Športová (2.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolný Koniec => Dolný koniec
Na Záhumní => Na záhumní
Ríbezlová => Ríbezľová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58100155 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ríbezľová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolný Koniec
Na Záhumní
Paučica
Ríbezlová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhá (osm), Slnečná (minv) w58100308
Dolný Koniec (osm), Dolný koniec (minv) w58100599
Dolný Koniec (osm), Dolný koniec (minv) w58100376
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w947593645
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w947593652
Prievidzská (osm), Športová (minv) w58100402
Prievidzská (osm), Potočná (minv) w58100290
Prievidzská (osm), Potočná (minv) w58100387
Prievidzská (osm), Potočná (minv) w58100325
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w290158652
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100442
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100800
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58099582
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100010
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100588
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100613
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100784
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58099689
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100832
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100361
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100233
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100728
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58099772
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100614
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100065
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100438
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100459
Ríbezlová (osm), Ríbezľová (minv) w58100900

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora