Bystričany

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (44)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

29. augusta (7.18)
Chalmovská (4.51)
Janka Kráľa (4.43)
Paučica (4.29)
Budovateľská (3.90)
Dlhá (3.77)
Gaštanová (3.33)
Mirka Nešpora (3.25)
Osloboditeľov (2.94)
Hviezdoslavova (2.16)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
Tehelná ulica => Tehelná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58065324 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58065249 w58065281 w58065618 w58065730 w58065955 w58066001 w58066047 w58066071 w58259147 w79903007 w79903014 w79903017 w79903031 w100119642 w611656731 n1834332216 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolina

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Janka Jesenského (osm), 29. augusta (minv) w58368679
Janka Jesenského (osm), 29. augusta (minv) w58368617
Mierová (osm), Osloboditeľov (minv) w79903026
SNP (osm), Osloboditeľov (minv) w79903042
SNP (osm), Osloboditeľov (minv) w79903045
SNP (osm), Osloboditeľov (minv) w79903053
Štúrova (osm), Švermova (minv) w58065502
Štúrova (osm), Švermova (minv) w58065577
Štúrova (osm), Švermova (minv) w79903413
Štúrova (osm), Švermova (minv) w79903425
Štúrova (osm), Švermova (minv) w58065457
Štúrova (osm), Švermova (minv) w58065966
Štúrova (osm), Švermova (minv) w156921586

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora