Bojnice

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (10)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kpt. Nálepku (8.89)
Dubnická (7.96)
Prievidzská (7.82)
Tehelná (4.62)
Zámok a okolie (4.49)
Kúpeľná (4.40)
Školská (4.36)
Nemocničná (3.35)
1. mája (3.31)
Hurbanovo námestie (3.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Hurbanovo Námestie => Hurbanovo námestie
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Ulica Podskalné => Podskalné
Ulica kanianska => Kanianska
Zámok a Okolie => Zámok a okolie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sadová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sadova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cintorínska (osm), Podzámocká (minv) w506794841
Jánošíkova (osm), Martina Rázusa (minv) w507104463
Kukučínova (osm), Jánošíkova (minv) w408600818
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) w596068534
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) w918290729
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) n8151515734
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) n8151515732
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) n8151515731
Kúpeľná (osm), Na Chmeľnici (minv) n8151515733
Na Chmeľnici (osm), Kúpeľná (minv) w692571557
Sadova (osm), Sadová (minv) n1826828171
Sadova (osm), Sadová (minv) w506794824
Sadova (osm), Sadová (minv) n1890281381
Sadova (osm), Sadová (minv) n1826824125
Svätoplukova (osm), Mojmírova (minv) n1273206692
Záhradná (osm), Bernolákova (minv) w51975309

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora