Prievidza

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2006/ 48.775 18.56 JOSM

Adresné body bez súradníc (901)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na karasiny (25.17)
Púšť (9.84)
B. Slančíkovej (9.73)
Družstevná (8.17)
Remeselnícka (8.06)
1. mája (7.85)
Roľnícka (7.18)
Gorazdovo nábrežie (7.14)
Energetikov (5.91)
Nábrežie A. Kmeťa (5.85)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Astrová ulica => Astrová
Bakalárska ulica => Bakalárska
Banícka ulica => Banícka
Bazová ulica => Bazová
Bottova ulica => Bottova
Buková ulica => Buková
Bôrová ulica => Bôrová
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Dubová ulica => Dubová
Duklianska ulica => Duklianska
Dúbravská ulica => Dúbravská
Fialková ulica => Fialková
Garbiarska ulica => Garbiarska
Garážová ulica => Garážová
Gazdovská ulica => Gazdovská
Golfová ulica => Golfová
Hasičská ulica => Hasičská
Hlboká ulica => Hlboká
Hrabová ulica => Hrabová
Hradecká ulica => Hradecká
Hrnčiarska ulica => Hrnčiarska
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Inžinierska ulica => Inžinierska
Jaseňová ulica => Jaseňová
Jedľová ulica => Jedľová
Južná ulica => Južná
Jánošíkova ulica => Jánošíkova
Jégého ulica => Jégého
Klampiarska ulica => Klampiarska
Klinčeková ulica => Klinčeková
Kláštorná ulica => Kláštorná
Koceľova ulica => Koceľova
Koncová ulica => Koncová
Konvalinková ulica => Konvalinková
Krajná ulica => Krajná
Krátka ulica => Krátka
Krížna ulica => Krížna
Kukučínova ulica => Kukučínova
Kvetná ulica => Kvetná
Kútovská ulica => Kútovská
Lesná ulica => Lesná
Letisková ulica => Letisková
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Majerská ulica => Majerská
Makovického ulica => Makovického
Malolehotská ulica => Malolehotská
Malonecpalská ulica => Malonecpalská
Malookružná ulica => Malookružná
Malá ulica => Malá
Mariánska ulica => Mariánska
Medzibriežková ulica => Medzibriežková
Mliekarenská ulica => Mliekarenská
Mlynská ulica => Mlynská
Mlynárska ulica => Mlynárska
Mojmírova ulica => Mojmírova
Montážna ulica => Montážna
Moštenická ulica => Moštenická
Mrazničná ulica => Mrazničná
Májová ulica => Májová
Nadjazdová ulica => Nadjazdová
Narcisová ulica => Narcisová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Nová ulica => Nová
Nábrežná ulica => Nábrežná
Obuvnícka ulica => Obuvnícka
Parková ulica => Parková
Partizánska ulica => Partizánska
Pavlovská ulica => Pavlovská
Pekná ulica => Pekná
Podhorská ulica => Podhorská
Podjazdová ulica => Podjazdová
Povstalecká ulica => Povstalecká
Poľná ulica => Poľná
Priama ulica => Priama
Priechodná ulica => Priechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Prírodná ulica => Prírodná
Puškinova ulica => Puškinova
Rakytová ulica => Rakytová
Rastislavova ulica => Rastislavova
Remeselnícka ulica => Remeselnícka
Richtárska ulica => Richtárska
Riečna ulica => Riečna
Rovná ulica => Rovná
Roľnícka ulica => Roľnícka
Ružová ulica => Ružová
Sadová ulica => Sadová
Severná ulica => Severná
Sitnianskeho ulica => Sitnianskeho
Skladová ulica => Skladová
Sklenárska ulica => Sklenárska
Skrytá ulica => Skrytá
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Snežienková ulica => Snežienková
Spojovacia ulica => Spojovacia
Staničná ulica => Staničná
Stredná ulica => Stredná
Strmá ulica => Strmá
Strojárska ulica => Strojárska
Svätoplukova ulica => Svätoplukova
Súbežná ulica => Súbežná
Súhradská ulica => Súhradská
Súkennícka ulica => Súkennícka
Tenisová ulica => Tenisová
Teplárenská ulica => Teplárenská
Tichá ulica => Tichá
Tkáčska ulica => Tkáčska
Traťová ulica => Traťová
Trhová ulica => Trhová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Uhlištná ulica => Uhlištná
Ulica 1. mája => 1. mája
Ulica A. Bednára => A. Bednára
Ulica A. Bernoláka => A. Bernoláka
Ulica A. H. Gavloviča => A. H. Gavloviča
Ulica A. Hlinku => A. Hlinku
Ulica A. Mišúta => A. Mišúta
Ulica A. Rudnaya => A. Rudnaya
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica A. Stodolu => A. Stodolu
Ulica A. Škarvana => A. Škarvana
Ulica A. Žarnova => A. Žarnova
Ulica B. Bjőrnsona => B. Bjőrnsona
Ulica B. Slančíkovej => B. Slančíkovej
Ulica C. Majerníka => C. Majerníka
Ulica D. Krmana => D. Krmana
Ulica D. Kubíka => D. Kubíka
Ulica E. M. Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
Ulica F. Hečku => F. Hečku
Ulica F. Madvu => F. Madvu
Ulica G. Švéniho => G. Švéniho
Ulica I. Bukovčana => I. Bukovčana
Ulica I. Krasku => I. Krasku
Ulica I. Vysočana => I. Vysočana
Ulica J. Alexyho => J. Alexyho
Ulica J. Bendíka => J. Bendíka
Ulica J. Francisciho => J. Francisciho
Ulica J. Fándlyho => J. Fándlyho
Ulica J. G. Tajovského => J. G. Tajovského
Ulica J. Gramantíka => J. Gramantíka
Ulica J. Hollého => J. Hollého
Ulica J. I. Bajzu => J. I. Bajzu
Ulica J. Jesenského => J. Jesenského
Ulica J. Kollára => J. Kollára
Ulica J. Kráľa => J. Kráľa
Ulica J. L. Bellu => J. L. Bellu
Ulica J. M. Hurbana => J. M. Hurbana
Ulica J. Matúšku => J. Matúšku
Ulica J. Murgaša => J. Murgaša
Ulica J. Okáľa => J. Okáľa
Ulica J. Palkoviča => J. Palkoviča
Ulica J. Palárika => J. Palárika
Ulica J. Pauleho => J. Pauleho
Ulica J. Roháča => J. Roháča
Ulica J. Siváka => J. Siváka
Ulica J. Záborského => J. Záborského
Ulica J. Červeňa => J. Červeňa
Ulica J. Škopca => J. Škopca
Ulica J. Žirku => J. Žirku
Ulica K. Kuzmányho => K. Kuzmányho
Ulica K. Novackého => K. Novackého
Ulica L. Stančeka => L. Stančeka
Ulica M. Benku => M. Benku
Ulica M. Falešníka => M. Falešníka
Ulica M. Gorkého => M. Gorkého
Ulica M. Hodžu => M. Hodžu
Ulica M. Medveckej => M. Medveckej
Ulica M. Mišíka => M. Mišíka
Ulica M. R. Štefánika => M. R. Štefánika
Ulica M. Rázusa => M. Rázusa
Ulica Matice slovenskej => Matice slovenskej
Ulica P. Benického => P. Benického
Ulica P. Dobšinského => P. Dobšinského
Ulica P. J. Šafárika => P. J. Šafárika
Ulica R. Jašíka => R. Jašíka
Ulica S. Chalupku => S. Chalupku
Ulica S. Mečiara => S. Mečiara
Ulica T. Milkina => T. Milkina
Ulica T. Vansovej => T. Vansovej
Ulica V. Benedikta => V. Benedikta
Ulica družby => Družby
Ulica energetikov => Energetikov
Ulica na Kamenici => Na kamenici
Ulica na nádvorí => Na nádvorí
Ulica odbojárov => Odbojárov
Ulica olympionikov => Olympionikov
Ulica stavbárov => Stavbárov
Ulica za depom => Za depom
Ulica Ľ. Ondrejova => Ľ. Ondrejova
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ulica Ľ. Štúra => Ľ. Štúra
Ulica Š. Baniča => Š. Baniča
Ulica Š. Králika => Š. Králika
Ulica Š. Moyzesa => Š. Moyzesa
Ulica Š. Závodníka => Š. Závodníka
Urbánkova ulica => Urbánkova
Urbárska ulica => Urbárska
Vajanského ulica => Vajanského
Veterná ulica => Veterná
Veľkonecpalská ulica => Veľkonecpalská
Viničná ulica => Viničná
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Vnútorná ulica => Vnútorná
Vrchárska ulica => Vrchárska
Vápenická ulica => Vápenická
Východná ulica => Východná
Včelárska ulica => Včelárska
Zadná ulica => Zadná
Zdravotnícka ulica => Zdravotnícka
Zelená ulica => Zelená
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Západná ulica => Západná
Átriová ulica => Átriová
Úzka ulica => Úzka
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Šulekova ulica => Šulekova
Šumperská ulica => Šumperská
Železničiarska ulica => Železničiarska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58402699 n4947480219 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

D. Krmana
J. Palkoviča
J. Siváka
J. Škopca
J. Žirku
Na kamenici
Na stanište
Okružná cesta
Pod hájik

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Daniela Krmana
Gustáva Švéniho
J. Čvíkotu
Jozefa Siváka
Jozefa Škopca
Juraja Palkoviča
Jána Žirku
Kúpeľná
Kúty
Lesný park
Na Kamenici
Na Stanište
Okružná
Pod Hájik
Prievidzská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Garbiarska (minv) w58060645
A. Bednára (osm), Pekná (minv) n2030768911
A. Bernoláka (osm), Hasičská (minv) n1232547743
A. Bernoláka (osm), Mlynská (minv) w58403133
A. Bernoláka (osm), Richtárska (minv) w58403133
A. H. Gavloviča (osm), S. Mečiara (minv) n1232512231
A. Mišúta (osm), Fialková (minv) n2030768945
A. Rudnaya (osm), Mojmírova (minv) n1232513981
A. Rudnaya (osm), Mojmírova (minv) n1232513253
A. Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232510134
A. Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232511852
A. Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232512763
A. Sládkoviča (osm), F. Hečku (minv) w52025050
A. Sládkoviča (osm), M. Medveckej (minv) w52025050
A. Sládkoviča (osm), M. Medveckej (minv) w52025024
A. Sládkoviča (osm), J. Záborského (minv) w52024956
A. Sládkoviča (osm), J. Záborského (minv) w52025000
A. Sládkoviča (osm), Staničná (minv) w52025046
A. Stodolu (osm), Lúčna (minv) w49571396
A. Žarnova (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372153
Agátová (osm), Narcisová (minv) w55961909
Astrová (osm), Nadjazdová (minv) n1232565450
Astrová (osm), Š. Baniča (minv) n1232572207
B. Bjőrnsona (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444937
B. Bjőrnsona (osm), Športová (minv) n2030444937
B. Bjőrnsona (osm), Pod hrádkom (minv) n1232514224
B. Bjőrnsona (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232514224
B. Bjőrnsona (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232511365
B. Slančíkovej (osm), M. Benku (minv) w57961946
B. Slančíkovej (osm), J. G. Tajovského (minv) w55570209
B. Slančíkovej (osm), Mojmírova (minv) w55570197
Banícka (osm), Malolehotská (minv) n1232510973
Banícka (osm), S. Mečiara (minv) n1232511789
Banícka (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232514577
Bazová (osm), J. Jesenského (minv) w157064511
Bojnická cesta (osm), M. Hodžu (minv) w52025132
Bojnická cesta (osm), M. Hodžu (minv) w47831275
Bottova (osm), Ľ. Štúra (minv) w55571055
Bottova (osm), Šumperská (minv) w55571092
Buková (osm), Hviezdoslavova (minv) w48957460
Buková (osm), Teplárenská (minv) w48957455
Bôrová (osm), Átriová (minv) w55961902
Bôrová (osm), Š. Králika (minv) w55961900
Cesta Vl. Clementisa (osm), Garbiarska (minv) w47889284
Cesta Vl. Clementisa (osm), J. Francisciho (minv) n1232551474
Cesta pod Banskou (osm), Hlboká (minv) w55787391
Cesta pod skalou (osm), Na lúčky (minv) w57962068
Cesta poľnohospodárov (osm), Š. Závodníka (minv) w55965413
Cesta poľnohospodárov (osm), Tulipánová (minv) n1232531549
D. Kubíka (osm), S. Chalupku (minv) n1232509843
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030444943
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n1232512472
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n1232511932
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030445003
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) w70658670
Daniela Krmana (osm), Pod poliankou (minv) n2030444968
Daniela Krmana (osm), S. Mečiara (minv) n1232512472
Daniela Krmana (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n2030445010
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030445010
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030444968
Daniela Krmana (osm), Pod hrádkom (minv) n1232511932
Družby (osm), Priechodná (minv) w58209153
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060749
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060754
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060791
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961854
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961940
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961936
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025018
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025016
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025014
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025006
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025019
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025010
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025091
Duklianska (osm), Ciglianska cesta (minv) w52025090
Duklianska (osm), Stavbárov (minv) w52025018
Duklianska (osm), Traťová (minv) w52025090
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025013
Duklianska (osm), Priemyselná (minv) w49571977
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025009
E. M. Šoltésovej (osm), Záhradnícka (minv) n2030769345
Energetikov (osm), Malonecpalská (minv) w55571341
Energetikov (osm), Malolehotská (minv) n1232548968
Energetikov (osm), Malolehotská (minv) w55571346
F. Hečku (osm), Staničná (minv) w58209078
F. Hečku (osm), Ľ. Štúra (minv) w58209075
F. Hečku (osm), M. Medveckej (minv) w214712249
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58208950
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209097
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209147
F. Hečku (osm), Veterná (minv) w58209048
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58208953
F. Hečku (osm), A. Sládkoviča (minv) w214712249
F. Hečku (osm), Hviezdoslavova (minv) w58209057
F. Hečku (osm), Veterná (minv) w58209031
F. Hečku (osm), Veterná (minv) w58208948
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209057
F. Hečku (osm), Traťová (minv) w58209097
F. Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209075
F. Madvu (osm), Družstevná (minv) n2030444984
F. Madvu (osm), Dubová (minv) n1232512454
F. Madvu (osm), Dubová (minv) n1232513108
F. Madvu (osm), Dubová (minv) n1232511501
F. Madvu (osm), Družstevná (minv) n1232514251
F. Madvu (osm), Družstevná (minv) n2030445022
Fialková (osm), A. Mišúta (minv) n1232571857
Fialková (osm), J. Francisciho (minv) n1232565939
G. Švéniho (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232525811
Garbiarska (osm), Sitnianskeho (minv) w49571745
Garbiarska (osm), Na stanište (minv) w48119660
Garbiarska (osm), Na karasiny (minv) w48119660
Garbiarska (osm), Necpalská cesta (minv) w49571748
Garbiarska (osm), Lesná (minv) w48119659
Garbiarska (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w48119652
Garbiarska (osm), M. Gorkého (minv) w48119632
Garbiarska (osm), 1. mája (minv) w49010517
Gorazdovo nábrežie (osm), Narcisová (minv) n9571587920
Gorazdovo nábrežie (osm), Slnečná (minv) n1232514259
Hasičská (osm), A. Bernoláka (minv) n5609453131
Hlboká (osm), Cesta pod Banskou (minv) w58209680
Hviezdoslavova (osm), F. Hečku (minv) n1232521949
Hviezdoslavova (osm), J. Záborského (minv) n1232521949
I. Bukovčana (osm), Pod poliankou (minv) n2030770680
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025293
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025259
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025260
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025289
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025258
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025292
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025257
I. Krasku (osm), Viničná (minv) w52025291
J. Alexyho (osm), Stavbárov (minv) w55571031
J. Alexyho (osm), Traťová (minv) w55571087
J. Francisciho (osm), Fialková (minv) n5534670516
J. Francisciho (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n2030769314
J. Francisciho (osm), Záhradnícka (minv) n2030769338
J. Fándlyho (osm), Narcisová (minv) n2030769661
J. G. Tajovského (osm), B. Slančíkovej (minv) w52025086
J. G. Tajovského (osm), Viničná (minv) w52025111
J. G. Tajovského (osm), Remeselnícka (minv) w52025107
J. Gramantíka (osm), Trhová (minv) w55571252
J. Gramantíka (osm), M. R. Štefánika (minv) w55571252
J. Gramantíka (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) w55571252
J. Gramantíka (osm), Lúčna (minv) w55571270
J. Hollého (osm), Úzka (minv) w53837140
J. Jesenského (osm), Bazová (minv) n1232530885
J. Kollára (osm), Medzibriežková (minv) n1232507749
J. Kráľa (osm), Odbojárov (minv) n1232513387
J. Kráľa (osm), Odbojárov (minv) n1232514398
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209409
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209837
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209547
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209545
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209859
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209690
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209487
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209514
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209849
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209510
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209857
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209744
J. L. Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209485
J. M. Hurbana (osm), A. Žarnova (minv) n1232562688
J. Matúšku (osm), Narcisová (minv) n2030770015
J. Murgaša (osm), Konvalinková (minv) n1232513514
J. Murgaša (osm), Púšť (minv) n1232511793
J. Murgaša (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n9442532867
J. Murgaša (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232507381
J. Murgaša (osm), Koncová (minv) n1232512774
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547618
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547325
J. Záborského (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232545970
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232550168
J. Záborského (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232547583
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547905
J. Záborského (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232549194
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232548413
J. Záborského (osm), Traťová (minv) n1232548413
J. Záborského (osm), Hviezdoslavova (minv) n1232547905
J. Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232549194
J. Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025210
J. Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025212
J. Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025211
J. Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025209
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961872
Jaseňová (osm), Š. Králika (minv) w55961872
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961889
Jaseňová (osm), Kláštorná (minv) w55961874
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961888
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961874
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961886
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961892
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961884
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232513112
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232512682
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232513793
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232507503
Jozefa Siváka (osm), J. Žirku (minv) n1232512682
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232508816
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232514058
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232514456
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232511574
Jozefa Škopca (osm), J. Palkoviča (minv) n1232514058
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232512241
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232512411
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232511064
Juraja Palkoviča (osm), J. Škopca (minv) n1232512411
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232509286
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232512800
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232513323
Jána Žirku (osm), J. Siváka (minv) n1232512849
Jána Žirku (osm), Parková (minv) n1232511231
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232511231
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232509575
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232513407
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232512849
Jánošíkova (osm), Š. Závodníka (minv) w55571123
K. Kuzmányho (osm), Mierové námestie (minv) w55571223
K. Kuzmányho (osm), Mierové námestie (minv) w55571224
K. Novackého (osm), Lesná (minv) w55571211
Klampiarska (osm), Partizánska (minv) n1232512246
Kláštorná (osm), M. Benku (minv) n1232521121
Kláštorná (osm), Námestie slobody (minv) n1232521121
Kláštorná (osm), Jaseňová (minv) n1232526926
Kláštorná (osm), Na záhumní (minv) n1232526926
Kláštorná (osm), Strmá (minv) n1232536337
Koncová (osm), Nábrežie sv. Cyrila (minv) n1232551236
Koncová (osm), Malookružná (minv) n1232547493
Koncová (osm), Súhradská (minv) n1232546458
Koncová (osm), J. Murgaša (minv) n1232550745
Konvalinková (osm), J. Murgaša (minv) n1232566501
Konvalinková (osm), Púšť (minv) n1232563793
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232522065
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232521493
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232537822
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232531837
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w48957371
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w47984138
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w54276190
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232527673
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232534624
Košovská cesta (osm), Stavbárov (minv) n1232522065
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232520939
Krajná (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232509597
Krajná (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232512278
Krajná (osm), Ružová (minv) n1232508352
Krížna (osm), Púšť (minv) w58208940
Kukučínova (osm), Richtárska (minv) n1232532558
Kúpeľná (osm), Riečna (minv) w1033867131
Lesná (osm), K. Novackého (minv) w58060859
Lesná (osm), Garbiarska (minv) w58060927
Lipová (osm), Poľná (minv) w48957402
Lipová (osm), Poľná (minv) w48957401
Lipová (osm), Š. Závodníka (minv) w48957427
Lúčna (osm), Stavbárov (minv) w50341706
Lúčna (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232572935
Lúčna (osm), A. Stodolu (minv) n1232563537
Lúčna (osm), Pod hrádkom (minv) n1232563388
Lúčna (osm), J. Gramantíka (minv) n1232571758
M. Benku (osm), Železničiarska (minv) w202093306
M. Benku (osm), Kláštorná (minv) w55570237
M. Benku (osm), Námestie slobody (minv) w55570237
M. Benku (osm), Námestie slobody (minv) n1232548300
M. Benku (osm), Námestie slobody (minv) n1232547586
M. Benku (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570254
M. Benku (osm), Prírodná (minv) w55570239
M. Falešníka (osm), Strmá (minv) n1232511373
M. Falešníka (osm), Vinohradnícka (minv) w120854585
M. Gorkého (osm), Garbiarska (minv) n1232546548
M. Gorkého (osm), Sadová (minv) n1232549333
M. Gorkého (osm), Malonecpalská (minv) n1232551741
M. Gorkého (osm), Na stanište (minv) n1232547293
M. Hodžu (osm), Bojnická cesta (minv) n1232534816
M. Hodžu (osm), Priechodná (minv) n1232535989
M. Hodžu (osm), Bojnická cesta (minv) n1232520802
M. Medveckej (osm), F. Hečku (minv) n1232545929
M. Medveckej (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232548313
M. Medveckej (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232545929
M. Mišíka (osm), Rakytová (minv) w129207976
M. Mišíka (osm), Rakytová (minv) w47831268
M. Mišíka (osm), Rakytová (minv) n1232525700
M. Mišíka (osm), Smreková (minv) n1232531750
M. Mišíka (osm), Rakytová (minv) w50341668
M. Mišíka (osm), Rakytová (minv) n1232529276
M. R. Štefánika (osm), J. Gramantíka (minv) n1232512458
M. R. Štefánika (osm), Športová (minv) n2030444909
M. R. Štefánika (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030444909
M. R. Štefánika (osm), Trhová (minv) n1232512458
M. R. Štefánika (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232511916
M. R. Štefánika (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232512458
M. R. Štefánika (osm), Športová (minv) n2030444921
M. R. Štefánika (osm), Športová (minv) n1232513526
M. R. Štefánika (osm), Športová (minv) n1232513000
Majerská (osm), Pavlovská (minv) n1232573234
Makovického (osm), Roľnícka (minv) n1232545656
Makovického (osm), Necpalská cesta (minv) n1232551292
Malolehotská (osm), Banícka (minv) w55787387
Malolehotská (osm), Energetikov (minv) w55787361
Malolehotská (osm), Energetikov (minv) w55787362
Malolehotská (osm), Okružná cesta (minv) w55787368
Malonecpalská (osm), Energetikov (minv) n1232563311
Malonecpalská (osm), M. Gorkého (minv) n1232561268
Malookružná (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232513098
Malookružná (osm), Koncová (minv) n1232511376
Malookružná (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232510329
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) w319763159
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232525684
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232536649
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232535844
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) w55570059
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232528562
Medzibriežková (osm), Májová (minv) n1232569099
Medzibriežková (osm), Májová (minv) w55570068
Medzibriežková (osm), J. Kollára (minv) n1232566058
Mierové námestie (osm), K. Kuzmányho (minv) w49572104
Mierové námestie (osm), K. Kuzmányho (minv) w49572105
Mlynská (osm), Richtárska (minv) n1232512368
Mlynská (osm), A. Bernoláka (minv) n1232512368
Mojmírova (osm), A. Rudnaya (minv) n1232550635
Mojmírova (osm), B. Slančíkovej (minv) n1232547748
Mojmírova (osm), A. Rudnaya (minv) n1232546224
Mrazničná (osm), Urbánkova (minv) w755647234
Májová (osm), Medzibriežková (minv) n1232514563
Májová (osm), Medzibriežková (minv) n1232508640
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217905
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w819076338
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w973281812
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w976966193
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487862
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006827
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487866
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006826
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487868
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217908
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217903
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217906
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w1074254552
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w1074254551
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006825
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006824
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w1050541032
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w942504756
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w942504755
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w786429163
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w819076339
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487864
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w942504757
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w470182600
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217909
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w1021950292
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w1036813135
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217904
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060915
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060781
Na Stanište (osm), Na karasiny (minv) w58060800
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060568
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060800
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060842
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060747
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060912
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060794
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060907
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w755647262
Na Stanište (osm), Sitnianskeho (minv) w58060771
Na Stanište (osm), M. Gorkého (minv) w58060880
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060771
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060880
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060908
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060887
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060920
Na Stanište (osm), Garbiarska (minv) w58060800
Na karasiny (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232547806
Na karasiny (osm), Veľkonecpalská (minv) n1232547454
Na karasiny (osm), Na stanište (minv) n1232547511
Na karasiny (osm), Garbiarska (minv) n1232547511
Na karasiny (osm), Na stanište (minv) n1232547810
Na lúčky (osm), Cesta pod skalou (minv) w58209653
Na záhumní (osm), Námestie slobody (minv) n1232563439
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) w52058766
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232573432
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) w52058773
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) w52058763
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232572462
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232570241
Na záhumní (osm), Kláštorná (minv) n1232570241
Nad terasami (osm), Necpalská cesta (minv) n1232549316
Nadjazdová (osm), Nezábudková (minv) n1232523825
Nadjazdová (osm), Nezábudková (minv) w53837044
Nadjazdová (osm), Astrová (minv) w1038080681
Narcisová (osm), Agátová (minv) n1232563913
Narcisová (osm), P. Dobšinského (minv) n1232566658
Narcisová (osm), J. Fándlyho (minv) n1232569964
Narcisová (osm), Gorazdovo nábrežie (minv) n1232573217
Narcisová (osm), J. Matúšku (minv) n1232569475
Necpalská cesta (osm), Nad terasami (minv) w52081066
Necpalská cesta (osm), Makovického (minv) w50341703
Necpalská cesta (osm), Garbiarska (minv) n1232563614
Nedožerská cesta (osm), Malookružná (minv) n1232566216
Nedožerská cesta (osm), Malookružná (minv) n1232564637
Nedožerská cesta (osm), Banícka (minv) n1232562029
Nedožerská cesta (osm), Pod hrádkom (minv) w49833795
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232565940
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232561875
Nezábudková (osm), Nadjazdová (minv) n1232568435
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232563253
Nezábudková (osm), Nadjazdová (minv) n1232569096
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232567541
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232564352
Nábrežie A. Kmeťa (osm), Lúčna (minv) n1232530602
Nábrežie A. Kmeťa (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232536497
Nábrežie A. Kmeťa (osm), D. Krmana (minv) n1232535312
Nábrežie A. Kmeťa (osm), Pod poliankou (minv) n1232521089
Nábrežie A. Kmeťa (osm), J. Murgaša (minv) w55787381
Nábrežie J. Kalinčiaka (osm), Krajná (minv) n1232535424
Nábrežie J. Kalinčiaka (osm), Športová (minv) w53837040
Nábrežie J. Kalinčiaka (osm), Krajná (minv) w53837012
Nábrežie sv. Cyrila (osm), Zadná (minv) n1232536580
Nábrežie sv. Cyrila (osm), Koncová (minv) n1232536439
Nábrežie sv. Metoda (osm), Spojovacia (minv) w53837181
Námestie J. C. Hronského (osm), Športová (minv) n1232514291
Námestie J. C. Hronského (osm), Trhová (minv) n1232511925
Námestie J. C. Hronského (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511430
Námestie J. C. Hronského (osm), J. Gramantíka (minv) n1232507130
Námestie J. C. Hronského (osm), Trhová (minv) n1232507130
Námestie J. C. Hronského (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232507130
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232530125
Námestie slobody (osm), Kláštorná (minv) n1232530125
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232528154
Námestie slobody (osm), Staničná (minv) n1232533284
Námestie slobody (osm), Železničiarska (minv) n1232522310
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232536516
Námestie slobody (osm), Staničná (minv) n1232536789
Námestie slobody (osm), Železničiarska (minv) n1232532066
Námestie slobody (osm), M. Mišíka (minv) w58401941
Námestie slobody (osm), Na záhumní (minv) w57961899
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571783
Obuvnícka (osm), Pekná (minv) w49571783
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571781
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571771
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571785
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571786
Odbojárov (osm), J. Kráľa (minv) n1373748313
Odbojárov (osm), J. Kráľa (minv) n1373748314
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232514007
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232511494
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) w34377016
Okružná (osm), Malolehotská (minv) n1232514358
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232514358
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232512020
Okružná (osm), Pod hôrku (minv) n1232512629
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232507348
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232512629
P. Dobšinského (osm), Narcisová (minv) n5518732078
Parková (osm), J. Žirku (minv) w58060817
Partizánska (osm), Klampiarska (minv) n1232550880
Pavlovská (osm), Majerská (minv) w131221339
Pekná (osm), A. Bednára (minv) w58060674
Pekná (osm), Východná (minv) w58060727
Pekná (osm), Obuvnícka (minv) w58060727
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060720
Pod Hájik (osm), Urbánkova (minv) w698046271
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060582
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060851
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060650
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060569
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060843
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w698046271
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060572
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060753
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060751
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060640
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060583
Pod Hájik (osm), Tkáčska (minv) w58060583
Pod Hájik (osm), Vajanského (minv) w58060583
Pod hrádkom (osm), B. Bjőrnsona (minv) w58060860
Pod hrádkom (osm), Nedožerská cesta (minv) w58060718
Pod hrádkom (osm), D. Krmana (minv) w58060676
Pod hrádkom (osm), Lúčna (minv) w58060626
Pod hrádkom (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w58060860
Pod hôrku (osm), Okružná cesta (minv) w58060738
Pod poliankou (osm), Vnútorná (minv) w58209158
Pod poliankou (osm), I. Bukovčana (minv) w58209179
Pod poliankou (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w58209083
Pod poliankou (osm), D. Krmana (minv) w58208967
Pod poliankou (osm), Vnútorná (minv) w58209009
Podhorská (osm), Úzka (minv) w58209728
Poľná (osm), Lipová (minv) n1232566126
Poľná (osm), Lipová (minv) n1232564500
Priama (osm), Veľkolehotská cesta (minv) n1232513753
Pribinovo námestie (osm), Zadná (minv) n1232536772
Priechodná (osm), M. Hodžu (minv) n1232509386
Priechodná (osm), Družby (minv) n1232508199
Priemyselná (osm), Duklianska (minv) w688162846
Prírodná (osm), Viničná (minv) w55570315
Prírodná (osm), M. Benku (minv) w55570318
Puškinova (osm), T. Milkina (minv) w55570035
Puškinova (osm), T. Milkina (minv) w55570023
Púšť (osm), J. Murgaša (minv) w58402555
Púšť (osm), Konvalinková (minv) w58402348
Púšť (osm), Krížna (minv) w58402461
Rad L. N. Tolstého (osm), Vrchárska (minv) n5534670504
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010579
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010580
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010567
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) n1232547314
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209561
Remeselnícka (osm), J. G. Tajovského (minv) w58209884
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209887
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209598
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209962
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209730
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209644
Richtárska (osm), A. Bernoláka (minv) w58060809
Richtárska (osm), Mlynská (minv) w58060809
Richtárska (osm), Vápenická (minv) w58060898
Richtárska (osm), Kukučínova (minv) w58060757
Riečna (osm), Tulipánová (minv) w52500996
Rovná (osm), Teplárenská (minv) n1232549275
Roľnícka (osm), Š. Závodníka (minv) w58209649
Roľnícka (osm), Makovického (minv) w58209782
Ružová (osm), S. Chalupku (minv) w58209082
Ružová (osm), Krajná (minv) w58209026
S. Chalupku (osm), D. Kubíka (minv) n1232514542
S. Chalupku (osm), Ružová (minv) n1232514004
S. Mečiara (osm), Banícka (minv) w55571277
S. Mečiara (osm), D. Krmana (minv) w55571278
S. Mečiara (osm), A. H. Gavloviča (minv) w55571320
Sadová (osm), M. Gorkého (minv) w52501028
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232526113
Sitnianskeho (osm), Na stanište (minv) n1232532230
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232532681
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232523775
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232536081
Sitnianskeho (osm), Garbiarska (minv) n1232531397
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232534959
Sitnianskeho (osm), V. Benedikta (minv) n1232520889
Slnečná (osm), Gorazdovo nábrežie (minv) n1232572285
Smreková (osm), G. Švéniho (minv) w48957453
Smreková (osm), M. Mišíka (minv) w48957407
Snežienková (osm), J. Kollára (minv) n1232568518
Spojovacia (osm), Nábrežie sv. Metoda (minv) w58208970
Staničná (osm), F. Hečku (minv) w1012129873
Staničná (osm), Námestie slobody (minv) w52081030
Staničná (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232564129
Staničná (osm), A. Sládkoviča (minv) n9337730031
Staničná (osm), Námestie slobody (minv) n1232571344
Stavbárov (osm), Košovská cesta (minv) n1232564361
Stavbárov (osm), J. Alexyho (minv) n1232569031
Stavbárov (osm), Duklianska (minv) n1232564361
Strmá (osm), Kláštorná (minv) w58209901
Strmá (osm), M. Falešníka (minv) w58209453
Svätoplukova (osm), Priemyselná (minv) n1232513286
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060577
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060657
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060680
Súhradská (osm), Koncová (minv) w58060805
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w214712245
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060755
T. Milkina (osm), Puškinova (minv) n1232510671
T. Milkina (osm), Puškinova (minv) n1232513198
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721490
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721491
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080950
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721489
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721385
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080951
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w1007052343
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080937
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080971
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232529396
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721492
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232523263
T. Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232522270
Teplárenská (osm), Buková (minv) w57961678
Teplárenská (osm), Rovná (minv) w57961698
Tkáčska (osm), Vajanského (minv) n1232513804
Tkáčska (osm), Pod hájik (minv) n1232513804
Traťová (osm), J. Záborského (minv) w52102216
Traťová (osm), F. Hečku (minv) w52102216
Traťová (osm), J. Alexyho (minv) w52102253
Traťová (osm), Ciglianska cesta (minv) w52102214
Traťová (osm), Duklianska (minv) w52102214
Trhová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232512712
Trhová (osm), J. Gramantíka (minv) n1232512712
Trhová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232509587
Trhová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512712
Tulipánová (osm), Riečna (minv) n1232568418
Urbánkova (osm), Pod hájik (minv) n5534670421
Urbánkova (osm), Mrazničná (minv) n5534670385
V. Benedikta (osm), Vajanského (minv) n1232550702
V. Benedikta (osm), Sitnianskeho (minv) n1232547795
Vajanského (osm), Pod hájik (minv) w55787229
Vajanského (osm), Mojmírova (minv) w55787242
Vajanského (osm), Tkáčska (minv) w55787229
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787238
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787244
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787242
Vajanského (osm), V. Benedikta (minv) w55605468
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787235
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232546007
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232551846
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232547830
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232550235
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232549855
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232548217
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232547312
Veľkolehotská cesta (osm), Priama (minv) w55787348
Veľkonecpalská (osm), Na karasiny (minv) n1232569469
Viničná (osm), Prírodná (minv) w58209683
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209515
Viničná (osm), J. G. Tajovského (minv) w58209643
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209612
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209916
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209372
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209484
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209407
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209491
Vinohradnícka (osm), M. Falešníka (minv) n1232531612
Vnútorná (osm), Pod poliankou (minv) n1232508204
Vnútorná (osm), Pod poliankou (minv) n1232513148
Vrchárska (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52438373
Vápenická (osm), Richtárska (minv) w55965425
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232528340
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232536587
Východná (osm), Pekná (minv) n1232530188
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232530188
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232532914
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232530974
Zadná (osm), Nábrežie sv. Cyrila (minv) n1232513203
Zadná (osm), Pribinovo námestie (minv) n1232513420
Záhradnícka (osm), E. M. Šoltésovej (minv) w55584242
Záhradnícka (osm), J. Francisciho (minv) n1232538371
Átriová (osm), Bôrová (minv) w51982868
Úzka (osm), Podhorská (minv) n1232509229
Úzka (osm), J. Hollého (minv) w310964975
Ľ. Podjavorinskej (osm), Na karasiny (minv) n1232529024
Ľ. Štúra (osm), Železničiarska (minv) w52025003
Ľ. Štúra (osm), G. Švéniho (minv) w52025034
Ľ. Štúra (osm), Bottova (minv) w52025027
Ľ. Štúra (osm), F. Hečku (minv) w52024940
Ľ. Štúra (osm), J. Záborského (minv) w52024940
Š. Baniča (osm), Astrová (minv) n1232512254
Š. Králika (osm), Jaseňová (minv) w58401950
Š. Králika (osm), Bôrová (minv) n1232513484
Š. Králika (osm), Na záhumní (minv) w58401950
Š. Závodníka (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) w52024930
Š. Závodníka (osm), Lipová (minv) n1232512377
Š. Závodníka (osm), Jánošíkova (minv) n1232510387
Š. Závodníka (osm), Roľnícka (minv) n1232507482
Školská (osm), Nezábudková (minv) w58209380
Školská (osm), Nezábudková (minv) w58209689
Školská (osm), Nezábudková (minv) n9337523413
Školská (osm), Nezábudková (minv) n9337523414
Športová (osm), Šumperská (minv) w52080938
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) w52081025
Športová (osm), B. Bjőrnsona (minv) w52081025
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232572140
Športová (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232568822
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232573232
Športová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) w52081015
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) w52081048
Šumperská (osm), Bottova (minv) n1232536139
Šumperská (osm), Športová (minv) w57961840
Železničiarska (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232569928
Železničiarska (osm), Námestie slobody (minv) n1232563757
Železničiarska (osm), M. Benku (minv) n1232572193
Železničiarska (osm), Námestie slobody (minv) n1232564993

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora