Brodzany

Trenčiansky/Partizánske

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Riečna (21.57)
Reiselova (14.49)
Hlavná (9.94)
Pod hôrkou (6.07)
Za Belané humny (4.10)
Puškinova (2.68)
Friesenhofova (2.63)
Pod Babylonom (2.28)
Dolinky (2.15)
Tehelná (2.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Friesenhofova ulica => Friesenhofova
Hlavná ulica => Hlavná
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Poľná ulica => Poľná
Puškinova ulica => Puškinova
Reiselova ulica => Reiselova
Riečna ulica => Riečna
Slnečná ulica => Slnečná
Tehelná ulica => Tehelná
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hôrkou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Hôrkou
Víťazná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482473
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482307
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482537
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482114
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482227
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482080
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482343
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482690
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482519
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482695
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482178
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482616
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482673
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482476
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482188
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482403
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482634
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482623
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482701
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482605
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482727
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482334
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w178177489
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482592
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482237
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482064
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482079
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482351
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w116482741
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w178177495

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora