Chynorany

Trenčiansky/Partizánske

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (13)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bošianska cesta (19.51)
M. R. Štefánika (15.04)
Cintorínska (12.81)
Bernolákova (10.34)
Priehrada (7.72)
Stará cesta (7.51)
Nupodská cesta (4.28)
Valentína Beniaka (3.87)
Továrenská (3.70)
Topoľová cesta (3.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
Továrenska => Továrenská
Štúrová => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalupkova
Továrenská
Štúrova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalúpkova
Topoľčianska
Továrenska
Štúrová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w991571944
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58082357
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081818
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58080726
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081807
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081451
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w991571945
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58080603
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081271
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58082162
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081928
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58082362
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58080880
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58082151
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58082092
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58081505
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w58080960
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w991571943
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58080566
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w992028095
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58082056
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58080773
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58080930
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58081279
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58081243
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58082150
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w992028096
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w58081157
Valentína Beniaka (osm), Pod hájom (minv) w58081896
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081958
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58080657
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58082298
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081139
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081526
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081823
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58080777
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58082146
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081251
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081445
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081152
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58082280
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58081077
Štúrová (osm), Štúrova (minv) w58080740

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora