Partizánske

Trenčiansky/Partizánske

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (41)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šimonovianska (24.06)
Víťazná (12.58)
Rudolfa Jašíka (12.49)
Topoľčianska (6.84)
Nábrežie Belanky (6.78)
Kúpeľná (6.23)
Bielická (6.16)
Záhumnie (6.05)
Cintorínska (5.56)
Topoľová (5.33)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Gen.M.R.Štefánika => Gen. M. R. Štefánika
Pod Stráňami => Pod stráňami
Ulica Eugena Salzbergera => Eugena Salzbergera

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w49896693 w55420436 w55421010 w57363837 w57364066 w60119513 w174721734 n365261261 n365261282 n900820981 n902582092 w1044737291 n2692376387 n4690641096 n5774846321 n6253715544 n8923157321 n9389421693 n10785016266 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w49896686 w54728243 w54728313 w55483738 w58258748 n365261277 w882445892 n902582070 n1802843913 n1834401827 n3201990269 n5578441601 n6265679519 n6477772367 n6864185460 n6973126571 n7394434793 n7459532876 n9254377862 n9395167031 n9612980072 n9612980073 n11123548569 n11123548570 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazová
Gen. M. R. Štefánika
Hrnčírikova
Ku mlynu
Námestie mieru
Pekárenská
Pod stráňami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gen.M.R.Štefánika
Hrnčiriková
Na vŕšku
Nad hvezdárňou
Námestie Mieru
Pod Salašom
Pod Stráňami
Uherecká
Za kaštieľom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Albína Grznára (osm), Hôrka (minv) n1802844799
Alexandra Dubčeka (osm), Makarenkova (minv) w58258716
Alexandra Dubčeka (osm), Nitrianska (minv) w58258659
Alexandra Dubčeka (osm), Makarenkova (minv) w58258766
Alexandra Dubčeka (osm), Kúpeľná (minv) w58258731
Andreja Hlinku (osm), Lipová (minv) w58258827
B. Němcovej (osm), Lány (minv) n1802845092
Bielická (osm), Sokolská (minv) w59049741
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258768
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258834
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258727
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258684
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258758
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258713
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258709
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258816
Gen.M.R.Štefánika (osm), Tehelná (minv) w58258684
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258682
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258641
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258677
Gen.M.R.Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w58258775
Hlavná (osm), Nádražná (minv) w59049440
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) w49896696
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) w49896697
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) w85496225
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) w49896690
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) n1802843988
Hrnčiriková (osm), Hrnčírikova (minv) n1802843987
Hviezdoslavova (osm), Železničná (minv) n1802844014
Hôrka (osm), Puškinova (minv) w59048981
Hôrka (osm), Albína Grznára (minv) w59049818
Javorová (osm), Obuvnícka (minv) n1892027558
Komenského (osm), Hlavná (minv) n1802843959
Komínová (osm), Cintorínska (minv) w59047782
Kúpeľná (osm), Alexandra Dubčeka (minv) w59047581
Kúpeľná (osm), Šimonovianska (minv) w59047704
Kúpeľná (osm), Stará cesta (minv) w59047670
Lipová (osm), Školská (minv) w59049564
Lány (osm), B. Němcovej (minv) w60119420
Lány (osm), Slovanská (minv) w60119299
Makarenkova (osm), Alexandra Dubčeka (minv) n1802843212
Makarenkova (osm), Alexandra Dubčeka (minv) n1802843191
Makarenkova (osm), Prvá za parkom (minv) n1802843232
Makarenkova (osm), Prvá za parkom (minv) n1802843157
Mostová (osm), Lány (minv) w60119705
Mostová (osm), Moyzesova (minv) n1892027555
Moyzesova (osm), Topoľová (minv) n1802844546
Moyzesova (osm), Nová (minv) n1802844463
Moyzesova (osm), Mostová (minv) n1802844391
Nitrianska (osm), Potočná (minv) n1802842408
Nitrianska (osm), Alexandra Dubčeka (minv) n1834401875
Nová (osm), Moyzesova (minv) w59049793
Nádražná (osm), Hlavná (minv) n1802845223
Námestie Mieru (osm), Námestie mieru (minv) n1802844980
Námestie Mieru (osm), Námestie mieru (minv) n1802844940
Námestie Mieru (osm), Námestie mieru (minv) n1802845002
Námestie Mieru (osm), Námestie mieru (minv) n1802841907
Námestie Mieru (osm), Námestie mieru (minv) n1802844697
Námestie SNP (osm), Za vodou (minv) n1802844080
Námestie SNP (osm), Pod záhradkami (minv) n1802843373
Obuvnícka (osm), Javorová (minv) n1802844412
Pod záhradkami (osm), Rudolfa Jašíka (minv) w58258695
Pod záhradkami (osm), Námestie SNP (minv) w221210122
Pod záhradkami (osm), Strojárenská (minv) w221210119
Potočná (osm), Nitrianska (minv) w58258806
Prvá za parkom (osm), Makarenkova (minv) w59047775
Prvá za parkom (osm), Makarenkova (minv) w59047552
Puškinova (osm), Záhumnie (minv) n1802842618
Puškinova (osm), Hôrka (minv) n1802844627
Rudolfa Jašíka (osm), Pod záhradkami (minv) n1802843396
Slovanská (osm), Lány (minv) n1802844059
Sokolská (osm), Bielická (minv) n1802843790
Stará cesta (osm), Šimonovianska (minv) n2868036844
Strojárenská (osm), Pod záhradkami (minv) n1802843943
Topoľová (osm), Moyzesova (minv) w59048940
Trenčianska (osm), Škultétyho (minv) w58258672
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049295
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049444
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049137
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049386
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049116
Víťazná (osm), Červená (minv) w59048998
Víťazná (osm), Jesenského (minv) w59049739
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049660
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049497
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049709
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049653
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049160
Za vodou (osm), Námestie SNP (minv) w59049015
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844033
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844040
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844029
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844030
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844031
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844032
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844034
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844038
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844041
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844042
Červená (osm), Víťazná (minv) n1802844043
Šimonovianska (osm), Hôrka (minv) n1834402153
Šimonovianska (osm), Bielická (minv) n1834401931
Šimonovianska (osm), Kúpeľná (minv) n1834402118
Školská (osm), Lipová (minv) n1802843925
Škultétyho (osm), Družstevná (minv) n1802843444
Žabokrecká (osm), Nitrianska (minv) w59047668
Železničná (osm), Hviezdoslavova (minv) n1892027424

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora