Partizánske

Trenčiansky/Partizánske

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (41)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šimonovianska (24.06)
Víťazná (12.58)
Rudolfa Jašíka (12.49)
Topoľčianska (7.13)
Kúpeľná (6.23)
Bielická (6.14)
Záhumnie (6.05)
Cintorínska (5.90)
Nábrežie Belanky (5.70)
Topoľová (5.33)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Gen.M.R.Štefánika => Gen. M. R. Štefánika
Pod Stráňami => Pod stráňami
Ulica Eugena Salzbergera => Eugena Salzbergera
Ulica Jozefa Murgaša => Jozefa Murgaša

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n9389421693 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n3201990269 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod stráňami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na vŕšku
Nad hvezdárňou
Pod Stráňami
Uherecká
Za kaštieľom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Albína Grznára (osm), Hôrka (minv) w55484331
Alexandra Dubčeka (osm), Kúpeľná (minv) w58258731
Alexandra Dubčeka (osm), Nitrianska (minv) w58258659
Alexandra Dubčeka (osm), Makarenkova (minv) w58258766
Alexandra Dubčeka (osm), Makarenkova (minv) w58258716
Andreja Hlinku (osm), Lipová (minv) w58258827
B. Němcovej (osm), Lány (minv) w55484151
Bielická (osm), Šimonovianska (minv) w59048950
Bielická (osm), Sokolská (minv) w59049741
Cintorínska (osm), Komínová (minv) w57363512
Dlhé diely (osm), Jilemnického (minv) w246301074
Gen. M. R. Štefánika (osm), Tehelná (minv) w58258684
Hlavná (osm), Nádražná (minv) w59049440
Hviezdoslavova (osm), Železničná (minv) w55421327
Hôrka (osm), Puškinova (minv) w59048981
Hôrka (osm), Šimonovianska (minv) w59049080
Hôrka (osm), Albína Grznára (minv) w59049818
Javorová (osm), Obuvnícka (minv) w60119471
Jesenského (osm), Víťazná (minv) w55421373
Jilemnického (osm), Dlhé diely (minv) w57363930
Komenského (osm), Hlavná (minv) n1802843959
Komínová (osm), Cintorínska (minv) w59047782
Kúpeľná (osm), Alexandra Dubčeka (minv) w59047581
Kúpeľná (osm), Šimonovianska (minv) w59047704
Lipová (osm), Andreja Hlinku (minv) w59049180
Lipová (osm), Tehelná (minv) w59049054
Lipová (osm), Školská (minv) w59049564
Lány (osm), B. Němcovej (minv) w60119420
Lány (osm), Slovanská (minv) w60119299
Makarenkova (osm), Prvá za parkom (minv) n1802843232
Makarenkova (osm), Alexandra Dubčeka (minv) n1802843191
Makarenkova (osm), Prvá za parkom (minv) n1802843157
Makarenkova (osm), Alexandra Dubčeka (minv) n1802843212
Mostová (osm), Moyzesova (minv) w60119627
Mostová (osm), Moyzesova (minv) w60119318
Moyzesova (osm), Mostová (minv) n1802844391
Moyzesova (osm), Topoľová (minv) w57359371
Moyzesova (osm), Nová (minv) w57359334
Moyzesova (osm), Topoľová (minv) w57359414
Moyzesova (osm), Mostová (minv) w57359155
Nitrianska (osm), Potočná (minv) w57364093
Nitrianska (osm), Alexandra Dubčeka (minv) w57364209
Nitrianska (osm), Žabokrecká (minv) w851473969
Nová (osm), Moyzesova (minv) w59049793
Nádražná (osm), Hlavná (minv) n1802845223
Námestie SNP (osm), Pod záhradkami (minv) w55420992
Námestie SNP (osm), Za vodou (minv) n1802844080
Obuvnícka (osm), Javorová (minv) n1802844412
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w1248827278
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519656
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519654
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519660
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519657
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519658
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w1240012736
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w942519659
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w1240012734
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w1240012735
Pod záhradkami (osm), Rudolfa Jašíka (minv) w58258695
Pod záhradkami (osm), Strojárenská (minv) w1251219052
Pod záhradkami (osm), Námestie SNP (minv) w58258696
Potočná (osm), Nitrianska (minv) w58258806
Prvá za parkom (osm), Makarenkova (minv) w59047775
Prvá za parkom (osm), Makarenkova (minv) w59047552
Puškinova (osm), Hôrka (minv) w57363646
Rudolfa Jašíka (osm), Pod záhradkami (minv) n1802843396
Slovanská (osm), Lány (minv) w55421268
Sokolská (osm), Bielická (minv) w55420968
Stará cesta (osm), Šimonovianska (minv) w612239570
Strojárenská (osm), Pod záhradkami (minv) n1802843943
Tehelná (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w57364314
Tehelná (osm), Lipová (minv) w57363452
Topoľová (osm), Moyzesova (minv) w59048940
Topoľová (osm), Moyzesova (minv) w59049439
Trenčianska (osm), Škultétyho (minv) w58258672
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049653
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049709
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049137
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049497
Víťazná (osm), Červená (minv) w59048998
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049116
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049386
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049295
Víťazná (osm), Jesenského (minv) w59049739
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049444
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049160
Víťazná (osm), Červená (minv) w59049660
Za vodou (osm), Námestie SNP (minv) w59049015
Záhumnie (osm), Podjavorinskej (minv) w57363767
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421405
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421096
Červená (osm), Víťazná (minv) w55420519
Červená (osm), Víťazná (minv) w55420513
Červená (osm), Víťazná (minv) w55420520
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421352
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421317
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421395
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421397
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421408
Červená (osm), Víťazná (minv) w55421086
Šimonovianska (osm), Bielická (minv) w57363469
Šimonovianska (osm), Hôrka (minv) w57364137
Šimonovianska (osm), Kúpeľná (minv) w57363611
Školská (osm), Lipová (minv) n1802843925
Škultétyho (osm), Trenčianska (minv) w55420819
Žabokrecká (osm), Nitrianska (minv) w59047668

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora