Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky/Nové Mesto nad Váhom

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (24)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Športová (21.92)
Malinovského (16.17)
Juraja Kréna (14.91)
Miroslava Ďuržu (11.70)
Trenčianska (10.50)
Stromová (8.63)
Železničný uzol (8.10)
Piešťanská (8.04)
Mnešická (7.78)
Srnianska (7.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bajzova ulica => Bajzova
Banská ulica => Banská
Beckovská ulica => Beckovská
Benkova ulica => Benkova
Bernolákova ulica => Bernolákova
Bohuslavická ulica => Bohuslavická
Bočná ulica => Bočná
Bošácka ulica => Bošácka
Bratislavská ulica => Bratislavská
Brigádnická ulica => Brigádnicka
Budovateľská ulica => Budovateľská
Bzinská ulica => Bzinská
Ctiborova ulica => Ctiborova
Dibrovova ulica => Dibrovova
Dolná ulica => Dolná
Dubčekova ulica => Dubčekova
Dukelská ulica => Dukelská
Fándlyho ulica => Fándlyho
Haluzická ulica => Haluzická
Hečkova ulica => Hečkova
Hollého ulica => Hollého
Holubyho ulica => Holubyho
Hroznová ulica => Hroznová
Hrušovského ulica => Hrušovského
Hurbanova ulica => Hurbanova
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Inovecká ulica => Inovecká
Izbická ulica => Izbická
Jarná ulica => Jarná
Jasná ulica => Jasná
Javorinská ulica => Javorinská
Jesenského ulica => Jesenského
Jilemnického ulica => Jilemnického
Južná ulica => Južná
Jánošíkova ulica => Jánošíkova
Kamenná ulica => Kamenná
Karpatská ulica => Karpatská
Kmeťova ulica => Kmeťova
Komenského ulica => Komenského
Kočovská ulica => Kočovská
Košikárska ulica => Košikárska
Krajná ulica => Krajná
Krátka ulica => Krátka
Krčméryho ulica => Krčméryho
Kukučínova ulica => Kukučínova
Kuzmányho ulica => Kuzmányho
Kvetinová ulica => Kvetinová
Langsfeldova ulica => Langsfeldova
Lesnícka ulica => Lesnícka
Letná ulica => Letná
Lieskovská ulica => Lieskovská
Lipová ulica => Lipová
Malinovského ulica => Malinovského
Malá ulica => Malá
Marhuľová ulica => Marhuľová
Mlynská ulica => Mlynská
Mnešická ulica => Mnešická
Mostová ulica => Mostová
Nová ulica => Nová
Námestie Slobody => Námestie slobody
Odborárska ulica => Odborárska
Palkovičova ulica => Palkovičova
Partizánska ulica => Partizánska
Piešťanská ulica => Piešťanská
Považská ulica => Považská
Poľná ulica => Poľná
Poľovnícka ulica => Poľovnícka
Priemyselná ulica => Priemyselná
Pyšného ulica => Pyšného
Riečna ulica => Riečna
Riznerova ulica => Riznerova
Robotnícka ulica => Robotnícka
Royova ulica => Royova
Ružová ulica => Ružová
Rybárska ulica => Rybárska
Sadová ulica => Sadová
Sasinkova ulica => Sasinkova
Severná ulica => Severná
Slnečná ulica => Slnečná
Slovanská ulica => Slovanská
Srnianska ulica => Srnianska
Stredná ulica => Stredná
Stromová ulica => Stromová
Svätoplukova ulica => Svätoplukova
Tajovského ulica => Tajovského
Tehelná ulica => Tehelná
Tematínska ulica => Tematínska
Tichá ulica => Tichá
Trenčianska ulica => Trenčianska
Turecká ulica => Turecká
Tušková ulica => Tušková
Ulica 1.mája => 1. mája
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica D. Štubňu => D. Štubňu
Ulica Dr. I. Markoviča => Dr. I. Markoviča
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica J. Hašku => J. Hašku
Ulica J. Kollára => J. Kollára
Ulica J. Weisseho => J. Weisseho
Ulica Janka Bernovského => Janka Bernovského
Ulica Juraja Kréna => Juraja Kréna
Ulica Jána Durdíka => Jána Durdíka
Ulica Júliusa Gábriša => Júliusa Gábriša
Ulica M. R. Štefánika => M. R. Štefánika
Ulica Martina Rázusa => Martina Rázusa
Ulica Michala Chrásteka => Michala Chrásteka
Ulica Miroslava Ďuržu => Miroslava Ďuržu
Ulica Obrancov mieru => Obrancov mieru
Ulica Ondreja Plachého => Ondreja Plachého
Ulica Petra Matejku => Petra Matejku
Ulica SNP => SNP
Ulica Samuela Jurkoviča => Samuela Jurkoviča
Ulica Viktora Bilčíka => Viktora Bilčíka
Ulica gen. Ivana Institorisa => Gen. Ivana Institorisa
Ulica kpt. Nálepku => Kpt. Nálepku
Ulica kpt. Uhra => Kpt. Uhra
Ulica čsl. armády => Čsl. armády
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Vajanského ulica => Vajanského
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Vysoká ulica => Vysoká
Zelená ulica => Zelená
Záhradná ulica => Záhradná
Čachtická ulica => Čachtická
Čerešňová ulica => Čerešňová
Čulenova ulica => Čulenova
Šafárikova ulica => Šafárikova
Škultétyho ulica => Škultétyho
Šoltésovej ulica => Šoltésovej
Športová ulica => Športová
Štúrova ulica => Štúrova
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w258648888 w296207200 n912511044 n1434996624 n2978890637 n2978890672 n4335675992 n5044690022 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n2090391579 n2978890509 n4939107632 n8658566882 n9119276436 n9119276458 n9933477320 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Hajnošová
Moyzesova
Námestie Slodoby
Ul. 1. mája
Zelená voda I
Záhradková osada Železničiar

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491503
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938779
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938777
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938776
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938775
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938774
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938773
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938770
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w259938766
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491505
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491506
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491523
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491522
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491521
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491520
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491519
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491518
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491517
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491509
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w260491504
Hurbanova (osm), J. Weisseho (minv) w254614443
J. Weisseho (osm), Hurbanova (minv) w254614444
Zelená voda I (osm), Zelená voda I. (minv) n2981394861
Zelená voda I (osm), Zelená voda I. (minv) n2126599166

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora