Čachtice

Trenčiansky/Nové Mesto nad Váhom

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Medzihorská (9.07)
Železničná (8.44)
Komárno (6.77)
Malinovského (5.85)
Kamence (4.39)
Teplica (4.27)
Pionierska (4.13)
Mierová (3.58)
Lysiná (3.04)
Špitálska (3.04)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ul. 1.mája => 1. mája
Zemiansky Kút => Zemiansky kút

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61252728 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

M. Uhra

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1.mája
Zemiansky Kút

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1.mája (osm), 1. mája (minv) w61253824
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61254374
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252833
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252138
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252685
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61254829
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255063
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255849
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252782
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252396
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252219
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61254704
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252709
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255004
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255169
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252620
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252445
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61253005
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61252776
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255627
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61253976
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61254727
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61251877
1.mája (osm), 1. mája (minv) w61255045
Miloša Uhra (osm), M. Uhra (minv) w61254068
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252668
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255049
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61253204
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255744
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255543
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255601
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61253703
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252214
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255850
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252442
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61254216
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252388
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252401
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61253424
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61253389
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61254837
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252002
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61252835
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61255142
Zemiansky Kút (osm), Zemiansky kút (minv) w61253505

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora