Bzince pod Javorinou

Trenčiansky/Nové Mesto nad Váhom

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (3)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1470/ 48.845 17.74 JOSM
1471/ 48.846 17.74 JOSM
1623/ 48.845 17.741 JOSM

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cetunská (21.79)
Ľudmily Podjavorinskej (17.87)
Lipová (5.89)
Na pažiti (3.68)
Školská (2.81)
Za potokom (2.71)
Uličky (2.46)
Na Chríbe (2.41)
Na Hoštáku (2.18)
Záhumenská (1.86)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Pažiti => Na pažiti

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w147745968 w259708360 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na pažiti

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cetuna
Na Pažiti

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599384
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257498
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257555
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599409
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599406
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257539
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257563
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257573
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257575
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599401
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599399
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599386
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599394
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257566
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257588
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257595
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257506
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257493
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257534
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599398
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257570
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257571
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257515
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599391
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257497
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w259257488
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599379
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w1084055361
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w71599402

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora