Myjava

Trenčiansky/Myjava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (106)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Zuzky Zgurišky (15.21)
Bednárova (11.04)
Moravská (8.90)
Profesora Varsika (8.34)
Sládkovičova (5.91)
Pažite (5.56)
Jablonská (5.28)
M. Marečka (4.97)
Novomestská (4.31)
Staromyjavská (4.17)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
8.apríla => 8. apríla
M.Šimonoviča => M. Šimonoviča
Nám.M.R.Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Pri Lesíku => Pri lesíku
gen. Svobodu => Gen. Svobodu
kpt. M. Uhra => Kpt. M. Uhra
profesora Varsika => Profesora Varsika

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gen. Svobodu
Kpt. M. Uhra
Pri lesíku
Profesora Varsika

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolná
gen. Svobodu
Horná
kpt. M. Uhra
M.Šimonoviča
Námestie Milana Rastislava Štefánika
Partizánská
Pri Lesíku
profesora Varsika

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Krajňanská (osm), Žaboškreky (minv) w895257994
M.Šimonoviča (osm), M. Šimonoviča (minv) w60869349
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60868210
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60867404
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60868605
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60868998
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60868144
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60867375
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60869149
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60869469
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60867349
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w60868206
Pri Lesíku (osm), Pri lesíku (minv) w466918648
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918679
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60869108
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60868595
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918660
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w895022686
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60868325
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60868493
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60869379
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918697
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918698
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60868935
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w895022684
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918690
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60869461
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918694
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918710
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60867573
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w894340591
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60869097
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918707
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60868943
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918704
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918674
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918671
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w60867650
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918672
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918692
gen. Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w466918673
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60867753
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w895668103
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263984
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60867898
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60868404
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60867990
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60868643
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w60868009
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) w895668104
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263989
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263988
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263987
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263986
kpt. M. Uhra (osm), Kpt. M. Uhra (minv) n4788263985
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892695
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892689
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892687
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892693
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892690
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892683
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w895022685
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892694
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w466918686
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892684
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892682
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892686
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w353892685
profesora Varsika (osm), Profesora Varsika (minv) w466918659

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora