Brezová pod Bradlom

Trenčiansky/Myjava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (32)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (10.46)
Budovateľská (7.62)
Dolný Štverník (7.08)
Minárčiných (6.39)
Žriedlová dolina (4.33)
V jarku (3.86)
Hurbanova dolina (3.80)
Čierne blato (3.66)
Bradlianska (3.62)
Partizánska (3.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Danov Vrch => Danov vrch
Dr.Št.Osuského => Dr. Št. Osuského
J.M.Hurbana => J. M. Hurbana
Minárčiných ulica => Minárčiných
Námestie 7.apríla => Námestie 7. apríla
Námestie gen.M.R.Štefánika => Námestie gen. M. R. Štefánika
Pod Vŕškami => Pod vŕškami
Ulica Danov vrch => Danov vrch
Ulica Horný Štverník => Horný Štverník
Ulica Hurbanova dolina => Hurbanova dolina
Ulica Jána Závodného => Jána Závodného
Ulica Prostredný Štverník => Prostredný Štverník
Ulica u Držkovcov => U Držkovcov
Ulica u Dzurákovcov => U Dzurákovcov
Ulica u Kravárikovcov => U Kravárikovcov
Ulica u Vaškovcov => U Vaškovcov
Ulica Žriedlová dolina => Žriedlová dolina

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod vŕškami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bradlianska cesta
Pod Ostriežom
Pod Vŕškami

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w350640234
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61249344
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61248640
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61248528
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61250333
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61248844
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61248901
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w890639508
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61248999
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w890639509
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w61250244
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w890077711
Pod Vŕškami (osm), Pod vŕškami (minv) w890639507

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora