Nová Dubnica

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (11)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Topoľová (22.83)
Petra Jilemnického (18.46)
Nová (14.82)
Trenčianska (11.62)
Družobná (9.96)
SNP (9.44)
Slobody (8.53)
M. Gorkého (8.02)
Levanduľová (6.47)
Májová (6.06)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Jabloňová ulica => Jabloňová
Levanduľová ulica => Levanduľová
Priemyselná ulica => Priemyselná
Ulica na Hlinách => Na Hlinách
Višňová ulica => Višňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hrušková
Ľ. Podjavorinskej
Šípková
Žilinská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Družobná (osm), SNP (minv) w58508424
Farská (osm), Janka Jesenského (minv) w58508938
Farská (osm), M. Gorkého (minv) w58508934
Janka Jesenského (osm), Farská (minv) w58512879
Komenského sady (osm), Mierové námestie (minv) n9972524778
Komenského sady (osm), Mierové námestie (minv) n9972524779
L. Svobodu (osm), Pod Húštikom (minv) w58512644
L. Svobodu (osm), Levanduľová (minv) w58513321
Levanduľová (osm), L. Svobodu (minv) w781596997
M. Gorkého (osm), Farská (minv) w58513134
Mierové námestie (osm), Slobody (minv) n4441595669
Mierové námestie (osm), Komenského sady (minv) w1088482974
Mierové námestie (osm), Komenského sady (minv) w319923737
Mierové námestie (osm), Slobody (minv) n4441596099
Odbojárska (osm), Ľ. Štúra (minv) w58508539
P. O. Hviezdoslava (osm), Sady Cyrila a Metoda (minv) n4441595659
P. O. Hviezdoslava (osm), Petra Jilemnického (minv) n4441595650
Petra Jilemnického (osm), Topoľová (minv) n9875948291
Petra Jilemnického (osm), Topoľová (minv) n9875948290
Petra Jilemnického (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n4441595651
Pod Húštikom (osm), L. Svobodu (minv) w213110631
SNP (osm), Družobná (minv) n4441596091
Sad duklianskych hrdinov (osm), Slobody (minv) w1065704281
Sady Cyrila a Metoda (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n4441595660
Slobody (osm), Mierové námestie (minv) w58508640
Slobody (osm), Sad duklianskych hrdinov (minv) w58508704
Slobody (osm), Mierové námestie (minv) w58508426
Topoľová (osm), Petra Jilemnického (minv) n9875934002
Topoľová (osm), Petra Jilemnického (minv) n9875959490
Ľ. Štúra (osm), Odbojárska (minv) w58512868

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora