Košeca

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (21)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Športovcov (20.67)
Sadová (9.47)
Továrenská (7.09)
Hlavná (5.02)
Pri tehelni (4.72)
Krúžok (4.21)
Zliechovská (3.82)
Železničná (2.75)
Školská (2.50)
Rudnianska (2.49)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bálentova ulica => Bálentova
Hlavná ulica => Hlavná
Horniacka ulica => Horniacka
Mojtinárska ulica => Mojtinárska
Pekárska ulica => Pekárska
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Rudnianska ulica => Rudnianska
Sadová ulica => Sadová
Továrenská ulica => Továrenská
Ulica športovcov => Športovcov
Zliechovská ulica => Zliechovská
Úzka ulica => Úzka
Školská ulica => Školská
Železničná ulica => Železničná
Želiarska ulica => Želiarska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora