Ilava

Trenčiansky/Ilava

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (155)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jesenského (40.46)
Skala (31.32)
Kukučínova (28.90)
Dlhé nivy (16.13)
Trenčianska (15.25)
Moyzesova (15.06)
Záhumenská (13.59)
Mierové námestie (13.45)
Kpt. Nálepku (10.68)
Zámocká (9.27)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dlhé Nivy => Dlhé nivy
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w480354721 n725108915 w1210986079 w1211176327 n2809955050 n2809955395 n3569960618 n4375187892 n11071144630 n11073109334 n11224791296 n11224791297 n11225287264 n11286857110 n11286891988 n11286891989 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58499997 w58500035 w58500710 w58501038 w58501226 w135069984 w232533670 w232533681 w480345413 w597344922 w802791088 w970654218 w1201191101 w1201555747 w1211608821 w1216583365 w1216583366 n2809955399 n11140973235 n11224747830 n11225279509 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ďuriháj
Štúrova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Betlehemská (osm), Hurbanova (minv) w58506863
Betlehemská (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58506737
Dlhé nivy (osm), Hurbanova (minv) w58506542
Dlhé nivy (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58506722
Hurbanova (osm), Betlehemská (minv) w58500315
Hurbanova (osm), Dlhé nivy (minv) w58500682
Hurbanova (osm), J. L. Bellu (minv) w58500081
Kpt. Nálepku (osm), Betlehemská (minv) w58501257
Mierové námestie (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58500353
Moyzesova (osm), Okružná (minv) w58500954
Moyzesova (osm), Mierové námestie (minv) w58501058
Okružná (osm), Moyzesova (minv) w58506469
Okružná (osm), Moyzesova (minv) w58506792
Pluhová (osm), Sládkovičova (minv) w58506426
Skala (osm), Dlhé nivy (minv) w58500306
Sládkovičova (osm), Pluhová (minv) w58501509

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora