Dubnica nad Váhom

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (12)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Štúrova (26.62)
Orechový háj (25.56)
Fándlyho (23.85)
K Váhu (20.86)
Obrancov mieru (17.44)
Prejtská (14.93)
Nádražná (13.58)
Murgašova (12.78)
Pod hájom (8.30)
Medzihorie (7.55)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
J.B.Magina => J. B. Magina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Lieskovska => Lieskovská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w203703960 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lieskovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hurbanova
Kolačianska
Lieskovska
Nad Kostolom
Odbojárska
Slobody
Záhradky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028215621
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308270
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308282
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w860631280
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w860631287
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308268
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689614
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689579
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689613
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689611
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689617
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689393
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689402
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689672
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689676
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1049377586
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689647
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689678
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689645
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689656
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689646
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308241
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689612
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308245
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213665
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212825
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213673
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212837
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213691
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212840
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213697
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212845
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213703
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212862
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213710
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1245308298
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212871
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212880
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213727
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212889
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213735
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212897
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w860631278
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w860631279
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213719
Moyzesova (osm), Prejtská (minv) n2028216542
Námestie sv. Jakuba (osm), Prejtská (minv) n1941864017
Prejtská (osm), Námestie sv. Jakuba (minv) w51689799
Prejtská (osm), Moyzesova (minv) w51689797
Továrenská (osm), Centrum II. (minv) w319745863

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora