Dubnica nad Váhom

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (18)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Orechový háj (25.56)
Štúrova (25.05)
Fándlyho (23.20)
K Váhu (20.86)
Obrancov mieru (17.44)
Prejtská (15.00)
Murgašova (12.78)
Nádražná (11.67)
Pod hájom (8.41)
Medzihorie (7.55)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
J.B.Magina => J. B. Magina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Lieskovska => Lieskovská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w320104326 n3019875131 n4375187890 n5692975221 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w47322198 w183783309 w192262856 w203703960 w320104622 w322958260 w566414932 w1051292682 n1941864115 n1941864122 n2028214929 n2028216417 n2137049865 n2137049934 n3266024619 n3266024620 n3266024621 n3266024622 n4395802070 n4809958164 n5668958136 n6132249886 n8749842903 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátová
Blížne doliny
Dubová
Lieskovská
Pod kaštieľom
Stromová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hurbanova
J.B.Magina
Kalinčiakova
Kolačianska
Lieskovska
Námestie Matice slovenske
Námestie svätého Jakuba
Odbojárska
pivna
Pod Hájom
Pod Kaštieľom
Príles
Slobody
Záhradky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bratislavská (osm), Obrancov mieru (minv) n2028216372
J.B.Magina (osm), J. B. Magina (minv) n1941864555
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028218962
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028218974
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028218982
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028218989
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028218999
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028219012
Kalinčiakova (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2028219061
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689612
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212897
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689647
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w1049377586
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689676
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689672
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689402
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689613
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689617
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689611
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212889
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689579
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689614
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689646
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689393
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213727
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213735
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213719
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689656
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689645
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212880
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213665
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212825
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213673
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212837
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213691
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) w51689678
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213697
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212845
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213703
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212862
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028213710
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212871
Lieskovska (osm), Lieskovská (minv) n2028212840
Námestie svätého Jakuba (osm), Námestie sv. Jakuba (minv) n1941865729
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866097
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866099
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866100
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866102
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866107
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866105
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866106
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866110
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866096
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866103
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866095
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865941
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866093
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865763
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865769
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865822
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865853
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865863
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865873
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865890
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865798
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865805
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866094
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865932
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865811
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866087
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865986
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865991
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866021
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866031
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866034
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866038
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866064
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941865977
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866090
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) n1941866092
Pod hájom (osm), Námestie Matice slovenskej (minv) n1941927266
Prejtská (osm), Moyzesova (minv) w51689797
Továrenská (osm), Centrum II. (minv) n3266024623
Továrenská (osm), Centrum II. (minv) w319745863
ČSA (osm), Jilemnického (minv) n2028216267
Školská (osm), Centrum I. (minv) n1941865556

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora