Voderady

Trnavský/Trnava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Trnavská (8.61)
Pavlická (3.67)
Kandijská (3.44)
Dlhá (3.06)
Parková (3.02)
Hlavná (2.98)
Školská (2.73)
Pažitná (2.51)
Cíferská (2.32)
Nová (2.29)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Cíferská ulica => Cíferská
Dlhá ulica => Dlhá
Hlavná ulica => Hlavná
Hlinická ulica => Hlinická
Kandijská ulica => Kandijská
Koniarekova ulica => Koniarekova
Krátka ulica => Krátka
Mlynská ulica => Mlynská
Nová ulica => Nová
Parková ulica => Parková
Pavlická ulica => Pavlická
Pažitná ulica => Pažitná
Platanová ulica => Platanová
Podhájska ulica => Podhájska
Poštová ulica => Poštová
Slnečná ulica => Slnečná
Trnavská ulica => Trnavská
Ulica A. Kubinu => A. Kubinu
Záhradná ulica => Záhradná
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Štefánikova ulica => Štefánikova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora