Špačince

Trnavský/Trnava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (147)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hospodárska (11.66)
Hlavná (6.31)
Čerešňová (4.11)
Brehová (3.32)
Poľovnícka (3.06)
Družstevná (2.80)
Poštová (2.66)
Na pažiti (2.52)
Záhradkárska (2.50)
Ulička (2.39)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Vŕšku => Na vŕšku
Nad Mlynom => Nad mlynom
Pod Kaštieľom => Pod kaštieľom
Ulica Hromová => Hromová
Ulica Krajná => Krajná
Ulica Poľná => Poľná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w166267248 w227974129 w227974173 w492834354 w1068113710 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Vŕšku
Nad Mlynom
Pod Kaštieľom
Veterná
ŠM Veľký dvor

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266978
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267139
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267028
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266753
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267222
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267072
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699857
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266950
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267003
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699871
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699805
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w657954994
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699861
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699953
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699972
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699928
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266715
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266919
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267363
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267317
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266734
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266970
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699893
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267188
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266684
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w492834310
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266988
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267266
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266689
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267092
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267064
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266918
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699748
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266816
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267009
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266883
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699761
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w73699815
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267124
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166266844
Na Vŕšku (osm), Na vŕšku (minv) w166267163
Nad Mlynom (osm), Nad mlynom (minv) w166266704
Nad Mlynom (osm), Nad mlynom (minv) w436350952
Nad Mlynom (osm), Nad mlynom (minv) w73699705
Nad Mlynom (osm), Nad mlynom (minv) w73699694
Nad Mlynom (osm), Nad mlynom (minv) w73699704
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700489
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w166266956
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700474
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700492
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w1066952279
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700430
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700432
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w436350910
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700402
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w436350879
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w657955001
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700367
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700371
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700358
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700321
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700504
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w1066952296
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w657954979
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w657954973
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700556
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w166266948
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700560
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w657954970
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700555
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w166267138
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700549
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700545
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700544
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700537
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700538
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700536
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700531
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700524
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700518
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w657954982
Pod Kaštieľom (osm), Pod kaštieľom (minv) w73700340

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora