Dolná Krupá

Trnavský/Trnava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Podhájska (18.30)
Horný Chríb (12.78)
Hlavná (12.19)
Hoštáky (3.47)
Potôčky (3.03)
Horná (3.02)
Rybníčky (2.67)
Družstevná (2.55)
Námestie L. van Beethovena (2.27)
Dolný Chríb (2.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

M.H.Chotekovej => M. H. Chotekovej
Na Doline => Na doline
Nám.L.van Beethovena => Námestie L. van Beethovena
Námestie Sv.Vendelína => Námestie sv. Vendelína

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w565538527 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n4369728690 n10596880868 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krupská
M.H.Chotekovej
Na Doline
Námestie Sv. Vendelína
Námestie Sv.Vendelína

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavná (osm), Hoštáky (minv) w61619217
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w1020638994
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w810581472
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w810581471
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w810581476
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61617800
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61617771
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61618611
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61618282
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61619012
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61619168
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w810581474
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w626131329
M.H.Chotekovej (osm), M. H. Chotekovej (minv) w61619210
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61618455
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617983
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61618330
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61618287
Na Doline (osm), Na doline (minv) w626131269
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617423
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617932
Na Doline (osm), Na doline (minv) w1020897031
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61618421
Na Doline (osm), Na doline (minv) w810581444
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617878
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617578
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617507
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61619120
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61618395
Na Doline (osm), Na doline (minv) w810581442
Na Doline (osm), Na doline (minv) w61617673
Námestie Sv. Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w1037398775
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w1019802731
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w1019802737
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61618505
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61618667
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61618629
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61617672
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61619236
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61617867
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w810581477
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61618528
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w61618232
Námestie Sv.Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w1020638979

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora