Bučany

Trnavský/Trnava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolná (18.71)
Družstevná (8.11)
Tehelná (4.65)
Ilona (3.57)
Lúčky (3.56)
Hlavná (3.36)
Jozefa Nemca (3.13)
Chrenová (2.68)
Horná (2.64)
Hlboká (2.44)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chrenová ulica => Chrenová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dolná ulica => Dolná
Družstevná ulica => Družstevná
Fialková ulica => Fialková
Hlavná ulica => Hlavná
Hlboká ulica => Hlboká
Horná ulica => Horná
Hájska ulica => Hájska
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Mlynská ulica => Mlynská
Nová ulica => Nová
Orechová ulica => Orechová
Orgovánová ulica => Orgovánová
Platanová ulica => Platanová
Poštová ulica => Poštová
Rybníková ulica => Rybníková
Svätojánska ulica => Svätojánska
Tehelná ulica => Tehelná
Tulipánová ulica => Tulipánová
Ulica Ilona => Ilona
Ulica Jozefa Nemca => Jozefa Nemca
Ulica Lúčky => Lúčky
Ulica Nad pálenicou => Nad pálenicou
Ulica Pod Šupom => Pod Šupom
Ulica Pri vodárni => Pri vodárni
Záhradná ulica => Záhradná
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Šľachtiteľská ulica => Šľachtiteľská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolný Cintorín

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolný cintorín

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dolný cintorín (osm), Dolný Cintorín (minv) w49560338

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora