Trnava

Trnavský/Trnava

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (14)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Topoľová (25.89)
Zavarská (20.10)
Farárske (19.90)
Ivana Krasku (10.25)
Jána Hlubíka (9.23)
Seredská (7.80)
Leoša Janáčka (7.09)
Zelenečská (6.89)
Dedinská (6.25)
Štefana Moyzesa (5.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Automobilová ulica => Automobilová
Belgická ulica => Belgická
Bežecká ulica => Bežecká
Bratislavská ulica => Bratislavská
Bulharská ulica => Bulharská
Chrenová ulica => Chrenová
Coburgova ulica => Coburgova
Cukrovarská ulica => Cukrovarská
Cukrová ulica => Cukrová
Dedinská ulica => Dedinská
Dobšinského ulica => Dobšinského
Domčeková ulica => Domčeková
Dúhová ulica => Dúhová
Hudobná ulica => Hudobná
Jabloňová ulica => Jabloňová
Jazdecká ulica => Jazdecká
Koceľova ulica => Koceľova
Kopánková ulica => Kopánková
Krupská ulica => Krupská
Krátka ulica => Krátka
Legionárska ulica => Legionárska
Levanduľová ulica => Levanduľová
Logistická ulica => Logistická
Lúčna ulica => Lúčna
Malinová ulica => Malinová
Mliečna ulica => Mliečna
Narcisová ulica => Narcisová
Novomestská ulica => Novomestská
Okružná ulica => Okružná
Olympijská ulica => Olympijská
Orechová ulica => Orechová
Orešianska ulica => Orešianska
Pekná ulica => Pekná
Poštová ulica => Poštová
Prechodná ulica => Prechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Priečna ulica => Priečna
Pásová ulica => Pásová
Pútnická ulica => Pútnická
Rajčurská ulica => Rajčurská
Rovná ulica => Rovná
Roľnícka ulica => Roľnícka
Rybárska ulica => Rybárska
Saleziánska ulica => Saleziánska
Schumerova ulica => Schumerova
Slovenská ulica => Slovenská
Spojná ulica => Spojná
Starohájska ulica => Starohájska
Strmá ulica => Strmá
Stromová ulica => Stromová
Tichá ulica => Tichá
Traťová ulica => Traťová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Ulica 9. mája => 9. mája
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica Adama Štrekára => Adama Štrekára
Ulica Alfréda Wetzlera => Alfréda Wetzlera
Ulica Andreja Hlinku => Andreja Hlinku
Ulica Andreja Kmeťa => Andreja Kmeťa
Ulica Andreja Kubinu => Andreja Kubinu
Ulica Andreja Žarnova => Andreja Žarnova
Ulica Astrová => Astrová
Ulica Atómová => Atómová
Ulica B. Němcovej => B. Němcovej
Ulica B. S. Timravy => B. S. Timravy
Ulica Bedřicha Smetanu => Bedřicha Smetanu
Ulica Bernolákova => Bernolákova
Ulica Bosniacka => Bosniacka
Ulica Botanická => Botanická
Ulica Bočná => Bočná
Ulica Bradlanská => Bradlanská
Ulica Bučianska => Bučianska
Ulica Chovateľská => Chovateľská
Ulica Daxnerova => Daxnerova
Ulica Denisova => Denisova
Ulica Diaľničná => Diaľničná
Ulica Divadelná => Divadelná
Ulica Dohnányho => Dohnányho
Ulica Dolnopotočná => Dolnopotočná
Ulica E. M. Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
Ulica Evy Kostolányiovej => Evy Kostolányiovej
Ulica Ferka Urbánka => Ferka Urbánka
Ulica Francisciho => Francisciho
Ulica Františka Veselovského => Františka Veselovského
Ulica Františkánska => Františkánska
Ulica Gavlovičova => Gavlovičova
Ulica Gejzu Dusíka => Gejzu Dusíka
Ulica Gábora Steinera => Gábora Steinera
Ulica Hadriána Radvániho => Hadriána Radvániho
Ulica Halenárska => Halenárska
Ulica Hattalova => Hattalova
Ulica Haulíkova => Haulíkova
Ulica Hlavná => Hlavná
Ulica Hlboká => Hlboká
Ulica Hodžova => Hodžova
Ulica Hornopotočná => Hornopotočná
Ulica Hospodárska => Hospodárska
Ulica Hraničná => Hraničná
Ulica Hurbanova => Hurbanova
Ulica Hviezdna => Hviezdna
Ulica Hviezdoslavova => Hviezdoslavova
Ulica Invalidská => Invalidská
Ulica Ivana Krasku => Ivana Krasku
Ulica J. G. Tajovského => J. G. Tajovského
Ulica Jaderná => Jaderná
Ulica Jarná => Jarná
Ulica Jasná => Jasná
Ulica Javorová => Javorová
Ulica Jačmenná => Jačmenná
Ulica Jerichova => Jerichova
Ulica Jeruzalemská => Jeruzalemská
Ulica Jesenského => Jesenského
Ulica Jiráskova => Jiráskova
Ulica Johna Dopyeru => Johna Dopyeru
Ulica Jozefa Adamca => Jozefa Adamca
Ulica Juraja Fándlyho => Juraja Fándlyho
Ulica Juraja Slottu => Juraja Slottu
Ulica Jána Bottu => Jána Bottu
Ulica Jána Hajdóczyho => Jána Hajdóczyho
Ulica Jána Hlubíka => Jána Hlubíka
Ulica Jána Hollého => Jána Hollého
Ulica Jána Sambucusa => Jána Sambucusa
Ulica Jánošíkova => Jánošíkova
Ulica Júliusa Gábriša => Júliusa Gábriša
Ulica Kalinčiakova => Kalinčiakova
Ulica Kapitulská => Kapitulská
Ulica Karola Elberta => Karola Elberta
Ulica Karola Ježíka => Karola Ježíka
Ulica Karpatská => Karpatská
Ulica Klempova => Klempova
Ulica Kollárova => Kollárova
Ulica Komenského => Komenského
Ulica Koniarekova => Koniarekova
Ulica Konvalinková => Konvalinková
Ulica Konštantína Čulena => Konštantína Čulena
Ulica Kornela Mahra => Kornela Mahra
Ulica Kozácka => Kozácka
Ulica Krajná => Krajná
Ulica Krížová => Krížová
Ulica Kukučínova => Kukučínova
Ulica Kuzmányho => Kuzmányho
Ulica Kvetná => Kvetná
Ulica Leoša Janáčka => Leoša Janáčka
Ulica Letecká => Letecká
Ulica Letná => Letná
Ulica Lichardova => Lichardova
Ulica Limbová => Limbová
Ulica Lipová => Lipová
Ulica Lomonosovova => Lomonosovova
Ulica Lovecká => Lovecká
Ulica Ludvika van Beethovena => Ludvika van Beethovena
Ulica M. Schneidra Trnavského => M. Schneidra Trnavského
Ulica Malá => Malá
Ulica Markovičova => Markovičova
Ulica Martina Benku => Martina Benku
Ulica Martina Gregora => Martina Gregora
Ulica Matuškova => Matuškova
Ulica Maxima Gorkého => Maxima Gorkého
Ulica Maximiliána Hella => Maximiliána Hella
Ulica Michalská => Michalská
Ulica Mierová => Mierová
Ulica Mikovíniho => Mikovíniho
Ulica Mikuláša Koperníka => Mikuláša Koperníka
Ulica Modranská => Modranská
Ulica Mozartova => Mozartova
Ulica Murgašova => Murgašova
Ulica Mórica Beňovského => Mórica Beňovského
Ulica Mýtna => Mýtna
Ulica Nerudova => Nerudova
Ulica Nevädzová => Nevädzová
Ulica Nezábudková => Nezábudková
Ulica Nitrianska => Nitrianska
Ulica Nobelova => Nobelova
Ulica Novosadská => Novosadská
Ulica Nová => Nová
Ulica Oblúková => Oblúková
Ulica Odbojárska => Odbojárska
Ulica Olivová => Olivová
Ulica Orgovánová => Orgovánová
Ulica Orolská => Orolská
Ulica Osadná => Osadná
Ulica Oskára Čepana => Oskára Čepana
Ulica Ostravská => Ostravská
Ulica Osvaldova => Osvaldova
Ulica Ovocná => Ovocná
Ulica Palárikova => Palárikova
Ulica Parková => Parková
Ulica Paulínska => Paulínska
Ulica Pavla Hlbinu => Pavla Hlbinu
Ulica Pavla Mudroňa => Pavla Mudroňa
Ulica Pažitná => Pažitná
Ulica Pekárska => Pekárska
Ulica Petra Bohúňa => Petra Bohúňa
Ulica Petra Pázmaňa => Petra Pázmaňa
Ulica Petzvalova => Petzvalova
Ulica Piešťanská => Piešťanská
Ulica Pobrežná => Pobrežná
Ulica Poľná => Poľná
Ulica Púpavová => Púpavová
Ulica Radarová => Radarová
Ulica Radlinského => Radlinského
Ulica Rekreačná => Rekreačná
Ulica Richarda Vandru => Richarda Vandru
Ulica Robotnícka => Robotnícka
Ulica Rudolfa Dilonga => Rudolfa Dilonga
Ulica Rudolfa Vrbu => Rudolfa Vrbu
Ulica Ružindolská => Ružindolská
Ulica Ružová => Ružová
Ulica Rybníková => Rybníková
Ulica Rázusova => Rázusova
Ulica Sadová => Sadová
Ulica Sama Chalupku => Sama Chalupku
Ulica Samuela Jurkoviča => Samuela Jurkoviča
Ulica Sasinkova => Sasinkova
Ulica Seredská => Seredská
Ulica Severná => Severná
Ulica Sibírska => Sibírska
Ulica Skladová => Skladová
Ulica Sladovnícka => Sladovnícka
Ulica Slnečná => Slnečná
Ulica Slovanská => Slovanská
Ulica Spartakovská => Spartakovská
Ulica Staničná => Staničná
Ulica Stavebná => Stavebná
Ulica Stredná => Stredná
Ulica Strelecká => Strelecká
Ulica Strojárenská => Strojárenská
Ulica Suchovská => Suchovská
Ulica Suchá => Suchá
Ulica Tamaškovičova => Tamaškovičova
Ulica Tatranská => Tatranská
Ulica Tehelná => Tehelná
Ulica Teodora Tekela => Teodora Tekela
Ulica Terézie Vansovej => Terézie Vansovej
Ulica Tibora Kružliaka => Tibora Kružliaka
Ulica Tich. Milkina => Tich. Milkina
Ulica Titusa Zemana => Titusa Zemana
Ulica Tomášikova => Tomášikova
Ulica Topoľová => Topoľová
Ulica Trhová => Trhová
Ulica Ustianska => Ústianska
Ulica V. Paulínyho Tótha => V. Paulínyho Tótha
Ulica Vajanského => Vajanského
Ulica Vančurova => Vančurova
Ulica Veselá => Veselá
Ulica Veterná => Veterná
Ulica Vladimíra Clementisa => Vladimíra Clementisa
Ulica Vladimíra Roya => Vladimíra Roya
Ulica Vlárska => Vlárska
Ulica Vodná => Vodná
Ulica Williama Schiffera => Williama Schiffera
Ulica Zavarská => Zavarská
Ulica Zdenky Schelingovej => Zdenky Schelingovej
Ulica Zelená => Zelená
Ulica Západná => Západná
Ulica gen. Goliána => Gen. Goliana
Ulica parašutistov => Parašutistov
Ulica sv. Cyrila a Metoda => Sv. Cyrila a Metoda
Ulica Átriová => Átriová
Ulica Čajkovského => Čajkovského
Ulica Ľaliová => Ľaliová
Ulica Ľudmily Podjavorinskej => Ľudmily Podjavorinskej
Ulica Ľudová => Ľudová
Ulica Šafárikova => Šafárikova
Ulica Školská => Školská
Ulica Športová => Športová
Ulica Štefana Baniča => Štefana Baniča
Ulica Štefana C. Parráka => Štefana C. Parráka
Ulica Štefana Fidlíka => Štefana Fidlíka
Ulica Štefana Moyzesa => Štefana Moyzesa
Ulica Štefánikova => Štefánikova
Ulica Študentská => Študentská
Ulica Štúrova => Štúrova
Ulica Železná => Železná
Ulica Žitná => Žitná
Vajslova ulica => Vajslova
Višňová ulica => Višňová
Východná ulica => Východná
Včelárska ulica => Včelárska
Zelenečská ulica => Zelenečská
Zlievarenská ulica => Zlievarenská
Záhradná ulica => Záhradná
Čerešňová ulica => Čerešňová
ŠM Dolina => ŠM dolina
Šrobárova ulica => Šrobárova
Šípová ulica => Šípová
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1202236061 n2861616790 n3781983399 n10601383721 n11033195318 n11033195319 n11964620831 n11983452834 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1167582525 n10605790086 n10683266505 n11035410342 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cukrovarská
Gen. Goliana
Hradobná ulička
M. Schneidra Trnavského
Mórica Beňovského
Sama Chalupku
Seredská
Ústianska
ŠM dolina

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Antona Malatinského
Gen. Goliána
Jozefa Adamoviča
M. Schneidra-Trnavského
Mlynárska
Nový víchor
Prílohy
Rybná
Sereďská
Ustianska
Záhradnícka
ŠM Dolina

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219407
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485344
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485345
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485346
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485347
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485348
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485349
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485350
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218080
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485351
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485353
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485354
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485355
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485356
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164217955
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219474
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219594
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485352
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485360
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219180
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485342
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219259
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219347
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485329
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485330
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485331
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485332
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485333
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219359
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485336
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485335
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219260
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485337
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485338
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485339
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485340
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485341
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485334
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485361
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485343
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485363
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485362
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218709
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218732
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218035
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164217972
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219941
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485386
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485385
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485384
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485383
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485382
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485381
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485380
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485379
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485378
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164219901
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485376
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485365
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485366
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485367
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485364
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485368
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485369
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485370
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485372
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218209
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218134
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485374
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485375
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485371
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485377
Hornopotočná (osm), Hviezdoslavova (minv) w164482372
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164481075
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164482391
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164482255
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164480943
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164482691
M. Schneidra-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) w164480918
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234252
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234010
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234237
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234023
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234210
Sereďská (osm), Seredská (minv) w1132154226
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234242
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234269
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234212
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234265
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234261
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234259
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233547
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233541
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233549
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234041
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234253
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234102
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234095
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234110
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233548
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234289
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234287
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234249
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234284
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233992
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234283
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233873
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233988
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233940
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234288
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233944
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234281
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233976
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234103
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233869
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234280
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233991
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234846
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233872
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234057
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234006
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233877
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234009
Sereďská (osm), Seredská (minv) w775504667
Sereďská (osm), Seredská (minv) w196673100
Sereďská (osm), Seredská (minv) w775504641
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234063
Sereďská (osm), Seredská (minv) w775504642
Sereďská (osm), Seredská (minv) w1132154223
Sereďská (osm), Seredská (minv) w1132154228
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233494
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233471
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233469
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233474
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234286
Sereďská (osm), Seredská (minv) w775504659
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233984
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234016
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234014
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233874
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234052
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234040
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234038
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234044
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234043
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234042
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234025
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234047
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234011
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234012
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234036
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234034
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234035
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234032
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234015
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234046
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234098
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234257
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234191
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234727
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234769
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234735
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234767
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234448
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234658
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234815
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234657
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234807
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234654
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234808
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234273
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234785
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234729
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234789
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234771
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234733
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234766
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234726
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234722
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234744
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234721
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234742
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234720
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234738
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234724
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234728
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234723
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234696
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234746
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234697
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234745
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234731
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234656
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234734
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234747
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234787
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234449
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234802
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234842
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234779
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234843
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234847
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234838
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234826
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234400
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234819
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234824
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234825
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234852
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234845
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234848
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234850
Sereďská (osm), Seredská (minv) w1132170923
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278908337
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234849
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234741
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234839
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234817
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234780
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234812
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234800
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234811
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234778
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234810
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234782
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234822
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234814
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234790
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234829
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234816
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234833
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234818
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234828
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278908334
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234831
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234655
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234730
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234736
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234317
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234079
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234316
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234080
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234312
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234323
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234331
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234322
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234334
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234318
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234325
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234320
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234327
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234319
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234326
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234078
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234339
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234197
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234338
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234094
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234194
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234203
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234186
Sereďská (osm), Seredská (minv) w1132170930
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234158
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234090
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278908328
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234198
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234199
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234200
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234087
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278908329
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278908336
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234337
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234196
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234157
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234332
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234204
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234304
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233837
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233854
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233866
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233865
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233835
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233863
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233849
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233860
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233862
Sereďská (osm), Seredská (minv) w278787505
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233518
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234662
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233516
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234758
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234652
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234329
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234653
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233838
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234691
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233859
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233836
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234307
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234309
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233528
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233530
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233830
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233531
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233542
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233527
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233855
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233831
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233858
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233856
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234328
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233680
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233857
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58233827
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159109054
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108824
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108609
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108915
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105582
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105603
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105269
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108536
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108693
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108914
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108230
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107870
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107878
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w562032208
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108111
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108615
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105347
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107697
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105574
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105151
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105222
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105311
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105388
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108727
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105609
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w281298327
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108857
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105549
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105783
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105706
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108706
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105342
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108352
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w281298326
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107885
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105303
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108909
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107546
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105183
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108602
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105481
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105165
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105315
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105617
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108722
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108661
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108319
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105234
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108851
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107688
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108120
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108215
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105332
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108868
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105529
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107568
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60863993
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60864352
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60864595
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60864048
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60864665
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851282
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851281
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851280
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851278
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851277
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) w60864532
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851283
ŠM Dolina (osm), ŠM dolina (minv) n10586851279

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora