Trnava

Trnavský/Trnava

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (13)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Richarda Vandru (36.97)
Topoľová (25.51)
Zavarská (20.10)
Farárske (19.90)
Titusa Zemana (18.13)
Ivana Krasku (9.80)
Jána Hlubíka (9.23)
Seredská (7.80)
Leoša Janáčka (7.03)
Maximiliána Hella (6.53)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Automobilová ulica => Automobilová
Belgická ulica => Belgická
Bežecká ulica => Bežecká
Bratislavská ulica => Bratislavská
Bulharská ulica => Bulharská
Chrenová ulica => Chrenová
Coburgova ulica => Coburgova
Cukrová ulica => Cukrová
Dedinská ulica => Dedinská
Dobšinského ulica => Dobšinského
Domčeková ulica => Domčeková
Dúhová ulica => Dúhová
Hudobná ulica => Hudobná
Jabloňová ulica => Jabloňová
Jazdecká ulica => Jazdecká
Koceľova ulica => Koceľova
Kopánková ulica => Kopánková
Krupská ulica => Krupská
Krátka ulica => Krátka
Legionárska ulica => Legionárska
Levanduľová ulica => Levanduľová
Logistická ulica => Logistická
Lúčna ulica => Lúčna
Malinová ulica => Malinová
Mliečna ulica => Mliečna
Narcisová ulica => Narcisová
Novomestská ulica => Novomestská
Okružná ulica => Okružná
Olympijská ulica => Olympijská
Orechová ulica => Orechová
Orešianska ulica => Orešianska
Pekná ulica => Pekná
Poštová ulica => Poštová
Prechodná ulica => Prechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Pásová ulica => Pásová
Pútnická ulica => Pútnická
Rajčurská ulica => Rajčurská
Rovná ulica => Rovná
Roľnícka ulica => Roľnícka
Saleziánska ulica => Saleziánska
Schumerova ulica => Schumerova
Slovenská ulica => Slovenská
Spojná ulica => Spojná
Starohájska ulica => Starohájska
Strmá ulica => Strmá
Stromová ulica => Stromová
Tichá ulica => Tichá
Traťová ulica => Traťová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Ulica 9. mája => 9. mája
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica Adama Štrekára => Adama Štrekára
Ulica Alfréda Wetzlera => Alfréda Wetzlera
Ulica Andreja Hlinku => Andreja Hlinku
Ulica Andreja Kmeťa => Andreja Kmeťa
Ulica Andreja Kubinu => Andreja Kubinu
Ulica Andreja Žarnova => Andreja Žarnova
Ulica Astrová => Astrová
Ulica Atómová => Atómová
Ulica B. Němcovej => B. Němcovej
Ulica B. S. Timravy => B. S. Timravy
Ulica Bedřicha Smetanu => Bedřicha Smetanu
Ulica Bernolákova => Bernolákova
Ulica Bosniacka => Bosniacka
Ulica Botanická => Botanická
Ulica Bočná => Bočná
Ulica Bradlanská => Bradlanská
Ulica Bučianska => Bučianska
Ulica Chovateľská => Chovateľská
Ulica Daxnerova => Daxnerova
Ulica Denisova => Denisova
Ulica Diaľničná => Diaľničná
Ulica Divadelná => Divadelná
Ulica Dohnányho => Dohnányho
Ulica Dolnopotočná => Dolnopotočná
Ulica E. M. Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
Ulica Evy Kostolányiovej => Evy Kostolányiovej
Ulica Ferka Urbánka => Ferka Urbánka
Ulica Francisciho => Francisciho
Ulica Františka Veselovského => Františka Veselovského
Ulica Františkánska => Františkánska
Ulica Gavlovičova => Gavlovičova
Ulica Gejzu Dusíka => Gejzu Dusíka
Ulica Gábora Steinera => Gábora Steinera
Ulica Hadriána Radvániho => Hadriána Radvániho
Ulica Halenárska => Halenárska
Ulica Hattalova => Hattalova
Ulica Haulíkova => Haulíkova
Ulica Hlavná => Hlavná
Ulica Hlboká => Hlboká
Ulica Hodžova => Hodžova
Ulica Hornopotočná => Hornopotočná
Ulica Hospodárska => Hospodárska
Ulica Hraničná => Hraničná
Ulica Hurbanova => Hurbanova
Ulica Hviezdna => Hviezdna
Ulica Hviezdoslavova => Hviezdoslavova
Ulica Invalidská => Invalidská
Ulica Ivana Krasku => Ivana Krasku
Ulica J. G. Tajovského => J. G. Tajovského
Ulica Jaderná => Jaderná
Ulica Jarná => Jarná
Ulica Jasná => Jasná
Ulica Javorová => Javorová
Ulica Jačmenná => Jačmenná
Ulica Jerichova => Jerichova
Ulica Jeruzalemská => Jeruzalemská
Ulica Jesenského => Jesenského
Ulica Jiráskova => Jiráskova
Ulica Johna Dopyeru => Johna Dopyeru
Ulica Juraja Fándlyho => Juraja Fándlyho
Ulica Juraja Slottu => Juraja Slottu
Ulica Jána Bottu => Jána Bottu
Ulica Jána Hajdóczyho => Jána Hajdóczyho
Ulica Jána Hlubíka => Jána Hlubíka
Ulica Jána Hollého => Jána Hollého
Ulica Jána Sambucusa => Jána Sambucusa
Ulica Jánošíkova => Jánošíkova
Ulica Júliusa Gábriša => Júliusa Gábriša
Ulica Kalinčiakova => Kalinčiakova
Ulica Kapitulská => Kapitulská
Ulica Karola Elberta => Karola Elberta
Ulica Karola Ježíka => Karola Ježíka
Ulica Karpatská => Karpatská
Ulica Klempova => Klempova
Ulica Kollárova => Kollárova
Ulica Komenského => Komenského
Ulica Koniarekova => Koniarekova
Ulica Konvalinková => Konvalinková
Ulica Konštantína Čulena => Konštantína Čulena
Ulica Kornela Mahra => Kornela Mahra
Ulica Kozácka => Kozácka
Ulica Krajná => Krajná
Ulica Krížová => Krížová
Ulica Kukučínova => Kukučínova
Ulica Kuzmányho => Kuzmányho
Ulica Kvetná => Kvetná
Ulica Leoša Janáčka => Leoša Janáčka
Ulica Letecká => Letecká
Ulica Letná => Letná
Ulica Lichardova => Lichardova
Ulica Limbová => Limbová
Ulica Lipová => Lipová
Ulica Lomonosovova => Lomonosovova
Ulica Lovecká => Lovecká
Ulica Ludvika van Beethovena => Ludvika van Beethovena
Ulica M. Schneidra Trnavského => M. Schneidra Trnavského
Ulica Malá => Malá
Ulica Markovičova => Markovičova
Ulica Martina Benku => Martina Benku
Ulica Martina Gregora => Martina Gregora
Ulica Matuškova => Matuškova
Ulica Maxima Gorkého => Maxima Gorkého
Ulica Maximiliána Hella => Maximiliána Hella
Ulica Michalská => Michalská
Ulica Mierová => Mierová
Ulica Mikovíniho => Mikovíniho
Ulica Mikuláša Koperníka => Mikuláša Koperníka
Ulica Modranská => Modranská
Ulica Mozartova => Mozartova
Ulica Murgašova => Murgašova
Ulica Mýtna => Mýtna
Ulica Nerudova => Nerudova
Ulica Nevädzová => Nevädzová
Ulica Nezábudková => Nezábudková
Ulica Nitrianska => Nitrianska
Ulica Nobelova => Nobelova
Ulica Novosadská => Novosadská
Ulica Nová => Nová
Ulica Oblúková => Oblúková
Ulica Odbojárska => Odbojárska
Ulica Olivová => Olivová
Ulica Orgovánová => Orgovánová
Ulica Orolská => Orolská
Ulica Osadná => Osadná
Ulica Oskára Čepana => Oskára Čepana
Ulica Ostravská => Ostravská
Ulica Osvaldova => Osvaldova
Ulica Ovocná => Ovocná
Ulica Palárikova => Palárikova
Ulica Parková => Parková
Ulica Paulínska => Paulínska
Ulica Pavla Hlbinu => Pavla Hlbinu
Ulica Pavla Mudroňa => Pavla Mudroňa
Ulica Pažitná => Pažitná
Ulica Pekárska => Pekárska
Ulica Petra Bohúňa => Petra Bohúňa
Ulica Petra Pázmaňa => Petra Pázmaňa
Ulica Petzvalova => Petzvalova
Ulica Piešťanská => Piešťanská
Ulica Pobrežná => Pobrežná
Ulica Poľná => Poľná
Ulica Púpavová => Púpavová
Ulica Radarová => Radarová
Ulica Radlinského => Radlinského
Ulica Rekreačná => Rekreačná
Ulica Richarda Vandru => Richarda Vandru
Ulica Robotnícka => Robotnícka
Ulica Rudolfa Dilonga => Rudolfa Dilonga
Ulica Rudolfa Vrbu => Rudolfa Vrbu
Ulica Ružindolská => Ružindolská
Ulica Ružová => Ružová
Ulica Rybníková => Rybníková
Ulica Rázusova => Rázusova
Ulica Sadová => Sadová
Ulica Samuela Jurkoviča => Samuela Jurkoviča
Ulica Sasinkova => Sasinkova
Ulica Seredská => Seredská
Ulica Severná => Severná
Ulica Sibírska => Sibírska
Ulica Skladová => Skladová
Ulica Sladovnícka => Sladovnícka
Ulica Slnečná => Slnečná
Ulica Slovanská => Slovanská
Ulica Spartakovská => Spartakovská
Ulica Staničná => Staničná
Ulica Stavebná => Stavebná
Ulica Stredná => Stredná
Ulica Strelecká => Strelecká
Ulica Strojárenská => Strojárenská
Ulica Suchovská => Suchovská
Ulica Suchá => Suchá
Ulica Tamaškovičova => Tamaškovičova
Ulica Tatranská => Tatranská
Ulica Tehelná => Tehelná
Ulica Teodora Tekela => Teodora Tekela
Ulica Terézie Vansovej => Terézie Vansovej
Ulica Tibora Kružliaka => Tibora Kružliaka
Ulica Tich. Milkina => Tich. Milkina
Ulica Titusa Zemana => Titusa Zemana
Ulica Tomášikova => Tomášikova
Ulica Topoľová => Topoľová
Ulica Trhová => Trhová
Ulica Ustianska => Ústianska
Ulica V. Paulínyho Tótha => V. Paulínyho Tótha
Ulica Vajanského => Vajanského
Ulica Vančurova => Vančurova
Ulica Veselá => Veselá
Ulica Veterná => Veterná
Ulica Vladimíra Clementisa => Vladimíra Clementisa
Ulica Vladimíra Roya => Vladimíra Roya
Ulica Vlárska => Vlárska
Ulica Vodná => Vodná
Ulica Williama Schiffera => Williama Schiffera
Ulica Zavarská => Zavarská
Ulica Zdenky Schelingovej => Zdenky Schelingovej
Ulica Zelená => Zelená
Ulica Západná => Západná
Ulica gen. Goliána => Gen. Goliana
Ulica parašutistov => Parašutistov
Ulica sv. Cyrila a Metoda => Sv. Cyrila a Metoda
Ulica Átriová => Átriová
Ulica Čajkovského => Čajkovského
Ulica Ľaliová => Ľaliová
Ulica Ľudmily Podjavorinskej => Ľudmily Podjavorinskej
Ulica Ľudová => Ľudová
Ulica Šafárikova => Šafárikova
Ulica Školská => Školská
Ulica Športová => Športová
Ulica Štefana Baniča => Štefana Baniča
Ulica Štefana C. Parráka => Štefana C. Parráka
Ulica Štefana Fidlíka => Štefana Fidlíka
Ulica Štefana Moyzesa => Štefana Moyzesa
Ulica Štefánikova => Štefánikova
Ulica Študentská => Študentská
Ulica Štúrova => Štúrova
Ulica Železná => Železná
Ulica Žitná => Žitná
Vajslova ulica => Vajslova
Višňová ulica => Višňová
Východná ulica => Východná
Zelenečská ulica => Zelenečská
Zlievarenská ulica => Zlievarenská
Záhradná ulica => Záhradná
Čerešňová ulica => Čerešňová
ŠM Dolina => ŠM dolina
Šrobárova ulica => Šrobárova
Šípová ulica => Šípová
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n60948896 w95772418 w159105344 w163699248 w163699704 w164481027 w164481100 w374809707 w374819138 w489165449 w494808053 w498460151 w583739078 w624267353 w706739212 w706748280 w727785103 w1084037421 n3782227482 n3871681925 n4385321705 n4404015211 n4426951189 n4608279102 n4784167044 n4853418080 n4900540420 n4975329212 n5563851432 n5681651116 n6044819733 n6044822373 n6460975580 n6639107460 n6641721295 n6652928987 n7555499486 n7809635570 n9755759574 n9755759575 n9755759576 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r5577370 n33375672 n48754106 w58234882 w60864668 w82278376 w82279122 w82279209 w82279314 w82308198 w163025279 w163685058 w163689252 w164480718 w164480867 w164481007 w164481011 w164481014 w164481495 w164482710 w164482773 w164482786 w164638356 w164638747 w164639193 w164777993 w166679662 w166679674 w169182279 w236539438 w374873564 w837088573 w848523194 n2839150835 n2839150836 n2839150838 n2839150839 n2839150840 n2839150842 n2839150846 n2839150848 n2839150850 n2839150851 n2839150852 n2839150854 n2852297893 n2852297894 n2852297895 n2852297896 n2854524654 n2859540733 n2859540734 n2859540735 n2859540736 n5087459399 n5235918822 n5680273923 n5701462921 n5985455494 n6017965551 n6017965552 n6161043945 n6622020138 n7812587124 n8941175498 n9935358396 n9945257355 n9945257356 n9945257357 n9945257359 n9945257360 n9945257361 n9945257362 n9945257364 n9945257365 n9945257374 n9945257375 n9949071979 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Diaľničná
Gen. Goliana
Kočišské
M. Schneidra Trnavského
Medziháj
Seredská
Ústianska
ŠM dolina
ŠM Farský mlyn

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Sládkoviča
Antona Malatinského
Dialničná
Dolné Bašty
Gen. Goliána
gen. Goliána
Kamenný Mlyn
Mikuláša Schneidera-Trnavského
Na pántoch
Nový víchor
Námestie Slovenského učeného tovarišstva
Park Janka Kráľa
Pri Kalvárii
Prílohy
Rybná
Rybníkova
Rybárska
Rázusová
Sereďská
Trstinska cesta
Ustianska
Zavarská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dialničná (osm), Diaľničná (minv) n2830852264
Dialničná (osm), Diaľničná (minv) n2830852265
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485347
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485348
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485349
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485350
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485351
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485352
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485353
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485354
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485355
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485356
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485357
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485358
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485359
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485360
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485361
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485362
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485363
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485346
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485345
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485344
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485343
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485327
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485328
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485329
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485330
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485331
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485332
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485333
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485336
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485334
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485335
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485391
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485337
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485338
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485339
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485340
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485341
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485342
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485364
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485365
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485366
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485367
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485325
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485323
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485389
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485388
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485387
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485326
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485385
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485384
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485383
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485382
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485381
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485380
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485386
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485378
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485377
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485376
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485375
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485374
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485324
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485373
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485372
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485371
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485370
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485369
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485368
Gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) n2841485379
Hviezdoslavova (osm), Hornopotočná (minv) n2857690097
Mikuláša Schneidera-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) n2857591136
Mikuláša Schneidera-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) n2857591135
Mikuláša Schneidera-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) n2857591132
Mikuláša Schneidera-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) n2857591133
Mikuláša Schneidera-Trnavského (osm), M. Schneidra Trnavského (minv) n2857591134
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607216
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607218
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607226
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607219
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607220
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607221
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607222
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607223
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607225
Námestie Slovenského učeného tovarišstva (osm), Námestie Slov. učeného tovarišstva (minv) n2872607215
Parašutistov (osm), Stavebná (minv) n2868318163
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978187
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978405
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978125
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978406
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978124
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978407
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978431
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978123
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978122
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978444
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978409
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978121
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978410
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978120
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978441
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978404
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978126
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978403
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978127
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978402
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978128
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978401
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978129
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978200
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978130
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978199
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978198
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978131
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978197
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978133
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978134
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978411
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978196
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978412
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978413
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978108
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978447
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978428
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978443
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978109
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978427
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978110
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978426
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978111
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978425
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978112
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978113
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978114
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978424
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978438
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978423
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978422
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978414
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978118
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978439
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978415
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978117
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978116
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978119
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978416
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978418
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978115
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978442
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978419
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978420
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978421
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978417
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978135
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978408
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978194
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978162
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978161
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978160
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978159
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978158
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978157
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978156
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978155
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978440
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978154
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978177
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978153
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978178
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978152
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978163
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978151
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978179
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978180
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978149
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978148
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978181
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978147
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978146
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978182
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978186
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978195
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978143
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978185
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978144
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978184
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978150
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978145
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978164
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978167
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978136
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978142
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978193
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2835238636
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978137
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978138
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978192
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978139
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978191
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978140
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978190
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978189
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978141
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978188
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978165
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978446
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978430
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978445
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978176
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978434
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978436
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978175
Sereďská (osm), Seredská (minv) w58234063
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978174
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978173
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978172
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978171
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978170
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978169
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978168
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978435
Sereďská (osm), Seredská (minv) n2831978183
Stavebná (osm), Parašutistov (minv) n2871919540
Trstinska cesta (osm), Trstínska cesta (minv) w726563920
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710306
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710200
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710193
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710321
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105549
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159108615
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710334
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710199
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105609
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105388
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710198
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710322
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710196
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710328
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710197
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710329
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710325
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710324
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710307
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710335
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710326
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710185
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710320
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710186
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710192
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710314
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105617
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105234
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710323
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710187
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710315
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159105332
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710305
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710188
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710331
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710304
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710316
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710189
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710303
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710308
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710190
Ustianska (osm), Ústianska (minv) w159107870
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710332
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710311
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710191
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710317
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710302
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710310
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710301
Ustianska (osm), Ústianska (minv) n2852710318
Zavarská cesta (osm), Zavarská (minv) w60864112
Zavarská cesta (osm), Zavarská (minv) w207516081
gen. Goliána (osm), Gen. Goliana (minv) w164218080

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora