Skalica

Trnavský/Skalica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (11)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Horská (15.41)
Strážnická (7.48)
Nádražná (6.46)
Predmestie (5.86)
F. K. Veselého (5.32)
Mallého (4.95)
D. Jurkoviča (4.85)
Koreszkova (4.74)
Meňhartka (4.48)
Doležalova (4.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nad Predmestím => Nad predmestím
Pod Hájkom => Pod hájkom
Pod Kalváriou => Pod kalváriou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n2355082846 n2355082856 n3789971743 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad predmestím
Pod hájkom
Pod kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dr. Viestovej
Nad Predmestím
Nemocničná
Pod Hájkom
Pod Kalváriou
Teslíkova
Za mestskou zďou
Zlodejovce
Zámostí
Úprkova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082528
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w313659166
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082615
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082771
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082817
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106083009
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082709
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w842874607
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082735
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082834
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082465
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082758
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082520
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082841
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082819
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082778
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082608
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106083052
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082680
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082697
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082837
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082954
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082584
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082872
Nad Predmestím (osm), Nad predmestím (minv) w106082776
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61003058
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61001459
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997756
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999274
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998229
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000101
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998404
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61003631
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61001944
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w106405420
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w314249747
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w314249758
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w314249759
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w314249760
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998226
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000276
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61001127
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998699
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998117
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999841
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998819
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999811
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000594
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000701
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61001172
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997330
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999401
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999352
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000629
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61002515
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997205
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000688
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998300
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61000662
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61002970
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997138
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998426
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997432
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60996724
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997125
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60997399
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60998608
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w61002639
Pod Hájkom (osm), Pod hájkom (minv) w60999968
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60999182
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60999436
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997556
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000236
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61001600
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61002590
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60999259
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997841
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60998372
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997582
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60996846
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w106623937
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997859
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w845138741
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997919
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60998303
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60998648
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61001719
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000579
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000398
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61001437
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997808
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000582
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60999068
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60998248
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61002418
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000967
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000144
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61001205
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w872024257
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60997364
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000254
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w61000381
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w845138745
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w845138742
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60996757

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora