Kopčany

Trnavský/Skalica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bratislavská (18.51)
Moravská (5.47)
Športová (3.94)
Kollárova (3.46)
Sasinkova (3.13)
Štefánikovo námestie (2.59)
Hurbanova (2.55)
Masarykova (2.50)
Priečna (2.25)
Marxova (1.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Štefánikovo Námestie => Štefánikovo námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Štefánikovo námestie

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Štefánikovo Námestie

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494771
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494667
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494543
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494664
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w887920079
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494783
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494678
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494677
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494663
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w887941094
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494695
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494395
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494386
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w1172508705
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494693
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494782
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w1172508709
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494662
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494392
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494393
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494538
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494535
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494507
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494534
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494531
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494408
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494508
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494672
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494513
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494675
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494514
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w920087112
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w881014806
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494403
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494665
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494666
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w887941095
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494697
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494694
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494758
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494763
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494760
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494801
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494798
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494757
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494807
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494831
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494802
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494829
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494808
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494823
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w1172508710
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494832
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494834
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494769
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w865638133
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494779
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494797
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494780
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494772
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494785
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494387
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494773
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494791
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494776
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494536
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494790
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494794
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494775
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494793
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494796
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494761
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494795
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w887941093
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494778
Štefánikovo Námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) w51494532

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora