Šaštín-Stráže

Trnavský/Senica

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Domky (22.07)
Novoveská (13.95)
Kláštorné námestie (13.66)
Zápotočná (11.34)
M. R. Štefánika (8.07)
Piesočná (6.15)
Do Gazárky (4.47)
RO Gazárka (4.25)
Čistonek (3.56)
J. Hollého (3.41)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bernolákov Rad => Bernolákov rad
Kláštorné nám. => Kláštorné námestie
Nám. Slobody => Námestie slobody
Pri Bitúnku => Pri bitúnku
Pri Rybníku => Pri rybníku
Pri Štadióne => Pri štadióne
Ro Gazárka => RO Gazárka
Vršky => Vŕšky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r449234 w52476542 w61022677 w61023372 w61023678 n394496346 w967240635 w1015296647 n1244682431 n6864983879 n8510008239 n9337813092 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w54234440 w725316948 w799726366 w978198207 n5599663054 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákov rad
Námestie slobody
Pri rybníku
Pri štadióne
RO Gazárka
Vŕšky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákov Rad
Jána Hollého
Milana Rastislava Štefánika
Námestie Slobody
Pri Rybníku
Pri Štadióne
Ro Gazárka
Vršky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61017002
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016555
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w892073197
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w892073193
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016908
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61015985
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016311
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016481
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016836
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016468
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016383
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016826
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016171
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016649
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016601
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016207
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016190
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016959
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016001
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61015990
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016710
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016884
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016053
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016776
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016799
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016396
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016517
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) n8281478567
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016110
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016482
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016794
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016353
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016953
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016479
Bernolákov Rad (osm), Bernolákov rad (minv) w61016026
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022765
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022895
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61023060
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022723
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022340
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61023475
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w967240632
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w896468578
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022430
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022151
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022279
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022347
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022789
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022085
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022211
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022870
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w896275302
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w967240634
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022976
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w967240633
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022122
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022557
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022833
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61023705
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61022576
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w61023254
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022485
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023089
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023406
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w892380856
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022690
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023321
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023296
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023237
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022947
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022510
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022404
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023747
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022519
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023580
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61021999
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022966
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w892577890
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w1068485477
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022152
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023239
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022905
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023636
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023440
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023383
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022049
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w892380851
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023052
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61022536
Pri Rybníku (osm), Pri rybníku (minv) w61023623
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073236
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073219
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073239
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016642
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073218
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016339
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073217
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016099
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016140
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61017012
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016855
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073221
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w896480249
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073222
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016142
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016784
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073232
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w61016553
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073237
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073235
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w892073238
Ro Gazárka (osm), Do Gazárky (minv) w61023537
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w968527680
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022394
Ro Gazárka (osm), Do Gazárky (minv) w61022118
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022285
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023365
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) n8281479836
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023100
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022308
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023693
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023125
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w1082268796
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022054
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022909
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023432
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023536
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022315
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023291
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022331
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022861
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023493
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61023349
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) w61022499
Ro Gazárka (osm), RO Gazárka (minv) n8281478968
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016873
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016531
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016893
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016164
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016840
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016230
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016513
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016758
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016538
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w892073189
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016554
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016818
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016073
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016034
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016206
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w892073182
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w892073183
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016088
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016378
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016193
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016718
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w892073190
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w61016291

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora