Kúty

Trnavský/Senica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Štefánikova (44.32)
Školská (14.31)
Bratislavská (14.16)
Železničiarska (5.47)
Konečná (4.00)
Brnenská (3.90)
Štúrova (3.71)
Radlinského námestie (3.54)
Továrenská (3.40)
Hlboká cesta (2.70)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Radlinského Námestie => Radlinského námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r12433105 n34149390 w239366657 w239382397 w330120720 w331420933 w331421405 w414654320 w414665700 w820891269 w954856465 n1437445009 n2471897192 n2475753691 n6917964771 n9027635376 n9309213749 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w239387961 w239402898 w239402974 w239975941 w239992980 w240108377 w240109177 w240126871 w240127021 w240367438 w240367479 w331381074 w331381141 w414788803 w738904448 n1437444999 n4415334958 n4415334977 n6918625410 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brnenská (osm), Radlinského námestie (minv) w239808635
Brnenská (osm), Radlinského námestie (minv) w239808422
Brnenská (osm), Radlinského námestie (minv) w239963826
Brnenská (osm), Radlinského námestie (minv) w239963901
Brnenská (osm), Radlinského námestie (minv) w239963825
Radlinského námestie (osm), Bratislavská (minv) w239775537
Štefánikova (osm), Radlinského námestie (minv) w240351382
Štefánikova (osm), Radlinského námestie (minv) w239964738
Štefánikova (osm), Radlinského námestie (minv) w239964593
Štefánikova (osm), Radlinského námestie (minv) w240351477

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora