Borský Mikuláš

Trnavský/Senica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Štúrova (40.54)
Lesná (26.44)
Bratislavská (24.46)
Habány (6.36)
Družstevná (6.31)
Na výhone (4.38)
Na Dereši (4.27)
Záhorácka (3.89)
Šaštínska (3.21)
Sadová (3.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Dr.V.Cintulu => Dr. V. Cintulu
L.Svobodu => L. Svobodu
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Na Barine => Na barine
Na Doline => Na doline
Na Rybníčkoch => Na rybníčkoch
Na Výhone => Na výhone
Na Vŕšku => Na vŕšku
Na Záhradách => Na záhradách
U Sv.Jána => U sv. Jána
V Ohrade => V ohrade
Za Mostom => Za mostom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Barine
Na Doline
Na Záhradách
Pri struhe

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Komenského (osm), Bratislavská (minv) w255602703
L. Svobodu (osm), Jána Hollého (minv) w966295937
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601020
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255598745
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600748
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599025
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601875
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602805
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602670
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602196
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255598634
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601689
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602166
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601700
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600681
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601719
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602866
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602010
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602080
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599010
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599111
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599614
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602307
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602675
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601125
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600097
Na Barine (osm), Na barine (minv) w902397505
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599073
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600947
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602659
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602388
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601498
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599372
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255598666
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602057
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255598613
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600426
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255598796
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602278
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600287
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599341
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599436
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599835
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599516
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602405
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601985
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602578
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600746
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602668
Na Barine (osm), Na barine (minv) w903123936
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599613
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255602499
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255599153
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600611
Na Barine (osm), Na barine (minv) w900505554
Na Barine (osm), Na barine (minv) w900505493
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255601346
Na Barine (osm), Na barine (minv) w255600793
Na Doline (osm), Na doline (minv) w255599038
Na Záhradách (osm), Na záhradách (minv) w255601244
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w726956788
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w726956785
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w726956787
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w726956786

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora