Vrbové

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vinohradnícka (9.23)
Rekreačná (8.91)
Sadová (7.25)
Šteruská cesta (7.23)
SNP (6.81)
Gen. M. R. Štefánika (5.43)
Mikulášska (3.78)
Hrabinská (3.64)
Námestie Jozefa Emanuela (3.34)
Cintorínska (3.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Barcíkova ulica => Barcíkova
Bernolákova ulica => Bernolákova
Bočná ulica => Bočná
Cintorínska ulica => Cintorínska
Družstevná ulica => Družstevná
Hollého ulica => Hollého
Hrabinská ulica => Hrabinská
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Komenského ulica => Komenského
Krátka ulica => Krátka
Krížna ulica => Krížna
Mikulášska ulica => Mikulášska
Novoutvorená ulica => Novoutvorená
Nám. Jozefa Emanuela => Námestie Jozefa Emanuela
Poľná ulica => Poľná
Pribinova ulica => Pribinova
Priehradná ulica => Priehradná
Rekreačná ulica => Rekreačná
Sadová ulica => Sadová
Sadová ulica II. => Sadová II.
Sasinkova ulica => Sasinkova
Semenárska ulica => Semenárska
Sietna ulica => Sietna
Slnečná ulica => Slnečná
Slovanská ulica => Slovanská
Strážovská ulica => Strážovská
Súkenícka ulica => Súkenícka
Ulica 1. mája => 1. mája
Ulica 6. apríla => 6. apríla
Ulica 8. marca => 8. marca
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica Gen. M. R. Štefánika => Gen. M. R. Štefánika
Ulica Hoštáky => Hoštáky
Ulica Jána Zigmundíka => Jána Zigmundíka
Ulica Kopaničky => Kopaničky
Ulica M. A. Beňovského => M. A. Beňovského
Ulica Pavla Jantauscha => Pavla Jantauscha
Ulica SNP => SNP
Ulica mieru => Mieru
Ulica oslobodenia => Oslobodenia
Ulica Šípkovec => Šípkovec
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Záhradná ulica => Záhradná
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w59365397 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Sv. Cyrila a Metoda

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora