Trebatice

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Piešťanská (6.08)
Cintorínska (5.05)
Staničná (4.13)
Horná (3.08)
Hlavná (3.07)
Štúrova (2.87)
Záhumenská (2.43)
Severná (2.09)
Olivová (2.07)
Hraničná (1.99)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Družstevná ulica => Družstevná
Dráhová ulica => Dráhová
Dúhová ulica => Dúhová
Hlavná ulica => Hlavná
Horná ulica => Horná
Hraničná ulica => Hraničná
Kultúrna ulica => Kultúrna
Olivová ulica => Olivová
Orechová ulica => Orechová
Piešťanská ulica => Piešťanská
Priemyselná ulica => Priemyselná
Pustá ulica => Pustá
Severná ulica => Severná
Slnečná ulica => Slnečná
Staničná ulica => Staničná
Trnavská ulica => Trnavská
Zelená ulica => Zelená
Záhradná ulica => Záhradná
Záhumenská ulica => Záhumenská
Štúrova ulica => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora